Patchwork en Art Quilts

O.T. Verhalen

Gods trouw en beloften

Ik heb de  uitleg bestudeerd van Hebreeuwse grondwoorden en Hebreeuwse  verteltrant  van het boek Genesis. Dit betekende voor mij een verhelderende kijk  en meer diepgang van “bekende verhalen”. De beschrijving hier is erg uitgebreid, omdat ik...

N.T. Verhalen

Hoop voor de schepping

De heilige stad Jeruzalem

De heilige stad, Jeruzalem, neerdalende uit de hemel van God ( weergegeven door de witte vitragestof) Openbaring 21:2 en 10. Een van de 12 paarlen poorten met namen van de 12 stammen van Israel Openbaring 21:12 Openbaring 21:19,20. Op de fundamenten de namen van de 12...

Het 1000 jarig vrederijk

Het 1000 jarig vrederijk naqam- rechtzetten. Meestal vertaald met wraak, wat een ander beeld oproept.   Maar het Hebreeuwse woord betekent: God komt als Rechtzetter van de Schepping, dus ook van het rechtzetten van de volken. Landen worden weer...

Overgezet in het Koninkrijk van het Licht

Colossenzen 1:13 Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde, in wie wij de verlossing hebben, de vergeving van zonden. “Want wij weten, dat tot nu toe de ganse schepping zucht en in barensnood...

Hoop voor de schepping

De levensboom, met ernaast de woorden “Gehoorzamen en leven”. Door onze Schepper te vertrouwen en te gehoorzamen , is er Leven met een Hoofdletter. De boom waar kennis van goed en kwaad door elkaar lopen, of naast elkaar. vb nu atoomenergie, in de medische...

Lijden van het Joodse volk

Getto van Warschau

Gettowijk in Warschau met vele Joodse gezinnen op kleine kamers in hoge flats… Ik heb voor de ogen foto’s gebruikt van Joodse mensen uit dit Getto te Warschau. Een half miljoen Joden in 1940-42…. honger……ziektes en dood en zeer velen gedeporteerd ……. Vele lege...

Kristalnacht

Kristalnacht De opdracht op les - Op weg naar Art- :” Tekenen van voorwerpen die je hier ziet. Kies dan een spannend deel uit en maak daar stempels van. Stempel dan chaos”. Ik zag een melkkan, suikerpot en een menorah; …. De gestempelde lappen riepen bij mij beelden...

Sterrenquilt Schaamte

Jesaja 25:8 “De HERE God zal alle tranen afvegen en voor altijd de smaad tegen Zijn land en volk wegnemen” Wie hebben het volk Israel versmaad? Vele volken en vanuit de christelijke kerk eeuwenlang: spot, vernederingen, valse beschuldigingen, roof,...

Persoonlijke quilts

Herrinneringsquilt: Mijn geloofsgetuige Koos

Mijn geloofsgetuige Koos 23-08-02 wordt bij mijn man Koos plots beenmergkanker geconstateerd, hoogstadium III met nieren die voor  ’n derde niet meer werken. Dit drieluik: Links 3 ½ jaar ziekte. Midden de laatste moeizame maanden en bijzondere nabijheid van God...

Herstel door het kruis

   Herstel door het kruis Het gele middendeel is de kern. Het kruis (midden) Het graf met de grote steen ervoor (linksboven) Het open graf met ‘n lege plaats met een engel (rechtsonder). Jezus is opgestaan door Gods kracht ( gouden rand) “Mijn God”(...

Translate »