Hoop voor de schepping

P1090270

De levensboom, met ernaast de woorden “Gehoorzamen en leven”. Door onze Schepper te vertrouwen en te gehoorzamen , is er Leven met een Hoofdletter.

De boom waar kennis van goed en kwaad door elkaar lopen, of naast elkaar. vb nu atoomenergie, in de medische wetenschap…waar zijn soms de grenzen…Satan die zich boven God wilde stellen en de mens wist te verleiden om “als God te willen zijn”.

Op de berg Golgotha heeft het kwaad gedacht te overwinnen door Gods Zoon Jezus aan het kruis te doden.  Gelukkig is zo juist Satans macht over ons leven verbroken, als we in Jezus vrijwillige offer en losprijs geloven.  Wat fijn om dan weer met Hem ahw te wandelen en om hemelse wijsheid te vragen.

De levensboom is ook Gods Woord. In Spreuken 3 : 1 en 18 wordt er oa over geschreven. 

P1090261

In de avondkoelte kwam God met de mens wandelen. Geliefde kinderen. Wat fijn om te weten dat wij geliefde kinderen van God zijn  en wij met Hem mogen wandelen

Studies:  In perspectief, de identiteit van God  uitg. Koinonia;  www.wereldgeschiedenis.com:  Kennis van goed en kwaad;  Genesis, God en mens terug naar de oorsprong

April  2012  Technieken: patchwork, vrij textiel werk, draden, dress-it upknopen, machinaal borduren.

Translate »