El Emet God van waarheid – Wijngaardenier

El Emet – God van waarheid
God de Wijngaardenier

2 Verhalen in één werkstuk

Inspiratie
Jeremia’s zekerheid- God waakt over Zijn Woord
( Werkstuk 2021 )

Inspiratie “ Blijf in Mij”
De ware wijnstok – Johannes 15:1-8

Inspiratie video’s over het werk van een wijngaardenier.

Inspiratie de wijngaard in Anatot.
Gevonden op internet toen ik bezig was met het werkstuk
“ Jeremia’s zekerheid – God waakt over Zijn Woord”

Anatot waar Jeremia opgroeide in zijn priesterfamilie. Maar geen dienst mocht doen in Jeruzalems tempel door een vloek.
Toch , God riep hem als profeet om Zijn volk te waarschuwen. De leiders gooiden hem echter in de gevangenis. Jeremia echter bleef God trouw tot in zijn ouderdom.

Hij moest een akker van zijn neef in Anatot kopen van God, al zou Jeremia ook in ballingschap gaan met zijn volk.

God beloofde hem
“ Er zullen weer huizen, akkers en wijngaarden gekocht worden in dit land” Jeremia 32:15

Anatot Winery 1998 ( Oost Benjamin- Anatot – “Almon” ) met prestigieuze wijnen en prijzen.

Dit inspireerde mij tot het maken van applicaties : druiventrossen en flessen wijn.
Vastgenaaid op een lap stof met bladeren.

Door de video van een wijngaardenier verdiepte ik mij ook in het verhaal van Jezus en Zijn Vader in Johannes 15:1-8 De ware wijnstok

Jezus noemt Zichzelf en God “ Ik ben de ware wijnstok en Mijn Vader is de wijngaardenier”

Zo ontstond de wijnstok uit de tronk van Isai
Jezus de Messias zou geboren worden uit de lijn van koning David, wiens vader Isai heet.
Na 22 koningen is deze stamboom die zich had afgewend van God a.h.w. omgehakt.

Maar profeet Jesaja mag vertellen
“ Er zal een rijsje (tak) voortkomen uit de tronk van Isai en een scheut (twijg) uit zijn wortelen zal vrucht dragen “ Jesaja 11 :1
Scheut Hebreeuws “ netzer ” – Nazareth

“ Iedere rank aan Mij die geen vrucht draagt, bindt Hij op” Johannes 15:2

Bij mij in de bijbel “ neemt Hij weg ( afsnijden )”

Maar ds Ron van der Spoel legt uit in zijn boekje “Blijf in Mij”
Het woord dat Jezus gebruikt betekent in het Grieks soms “ afsnijden”
Maar Jezus gebruikt hier het woord “ opbinden”!

In Israël kan het soms nog behoorlijk regenen in het voorjaar als de kleine vruchtjes zichtbaar worden. Als dan de onderste ranken in de modder terecht komen, kan de zon er niet bij en groeit er geen vrucht.

De wijnboer pakt zo’n rank dan voorzichtig beet, tilt hem omhoog en bindt de rank met een touwtje aan de wijnstok zodat de zon er weer bij kan en er vruchten kunnen groeien. Een 2e kans.

Petrus en Thomas ontdekken een paar dagen later na Jezus kruisdood en opstanding hoe opbinden voelt en wat het betekent.
“Petrus heb je Mij echt lief?”
“Thomas steek je vingers in Mijn wonden”

Jezus kijkt hen aan in de schemerdonker in het Kidrondal en zegt “ Als je geen vrucht draagt, gaat Mijn Vader je steviger met Mij verbinden. Word je gevraagd wat je nu echt wilt, wat je gelooft en of je van Mij houdt. Zeg het maar”

Citaten ds R vd Spoel

“ Iedere rank die wel vrucht draagt snoeit Hij, opdat hij meer vrucht draagt” Johannes 15:2

Weer spitsen de leerlingen hun oren, Jezus gebruikt het woord “ reinigen” net als toen Hij hun voeten net waste aan tafel. Joh.13
Dat kan niet anders dan snoeien betekenen weten ze.

“Jullie zijn al rein door alles (het woord) dat ik tegen jullie gezegd heb” vs 3

Johannes denkt aan hoe hij en zijn broer Jacobus in hun schip hun netten in orde brachten en Jezus hen riep en zij Jezus volgden. Marcus’ 1:19,20
Ja gereinigd, gesnoeid worden van eigen bezit, eigen plannen….maar hij had het voor geen goud willen missen” ( ds R.vd Spoel)

Snoeien
Van dode takken
Van takken die niet op de juiste plek staan. Wat zorgt voor meer levengevende voedingsstoffen voor de best gepositioneerde takken.
Kwaliteit ipv kwantiteit.

“Zoals de rank uit zichzelf geen vrucht kan dragen tenzij hij aan de wijnstok blijft, zo kan jij dat ook niet tenzij je in Mij blijft. Ik ben de wijnstok, jullie zijn de ranken; wie in Mij blijft en Ik in hem, die draagt ​​veel vrucht, want zonder Mij kun je niets doen. Johannes 15:4-5

Naast dat er gesnoeid moet worden zodat het zonlicht erbij kan komen, moet er ook voldoende afstand zijn tussen de takken om de wind door te laten. Anders groeien er wel grote vruchten, maar beschimmelen ze en trekken insecten aan en bederven.

Roeach (Hebreeuws) is wind en geest.

Neem de tijd om alleen te zijn en laat de Heilige Geest over je heen waaien. Hij is degene die je gezond houdt tot het moment dat onze wijnboer komt oogsten.
(Lessons from vineyards -De levengevende wind in Samaria- Doug Hersey)

“ Vang voor ons de vossen, de kleine vossen, die de wijngaard te gronde richten, nu onze wijngaarden bloeien” Hooglied 2:15

Terwijl de wijnboer zijn wijnstokken verzorgde groeven de vosjes hun gangen en holen onder de wijnberg. Ze vraten de wortels van de wijnstokken aan en verplaatsten de aarde. Daardoor werd de wijnberg instabiel en liep gevaar in te storten.

Omdat ze ondergronds actief waren, was het niet direct zichtbaar en voelbaar.

Voor je eigen wijngaard bv negatieve gedachten over jezelf of een ander; jaloezie, wraak….

Laten we de Heilige Geest steeds weer vragen om de “ vosjes” in ons leven te laten zien en ons te helpen ze te verwijderen.
Zodat goede vruchten kunnen rijpen “ liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing “ Galaten 5:22,23

Hennastruiken met zijn dorens en bloemen werden ook gebruikt als heg om een wijngaard.

“ Mijn geliefde is mij een tros van hennabloemen in de wijngaarden van Engedi”
Hooglied 1:14

Esjkol- De eerste druiven
Esjkol – Kun je ook lezen als
iesj (man) en kol (alles)
Een man in wie heel de aanwezigheid van de Torah gevonden wordt – beeld van Jezus

Hakofer- Hennabloem
Kofer. – Losgeld (verzoening)

Je zou dus kunnen vertalen
“ Mijn geliefde is mij een man in wie alles is, het losgeld”

Ds. Klaas Goverts

Ook bewaakte men de wijngaard naast muren en heggen met een wachttoren (Marcus 12:2; Mattheus 21:33)

“ Op uw muren, o Jeruzalem, heb Ik wachters aangesteld Jesaja 62:6

Ik heb een klein bijbeltje erbij gemaakt met Gods beloften aan veel profeten dat er weer wijngaarden gepland zullen worden in Israël.

Jeremia 31:5 en 32:15
Amos 9:14,15
Ezechiel 28:26
Jesaja 65:21,22
Joel 3:18

God van waarheid.
God hield en houdt en Zijn woord.

Er zijn veel wijngebieden in Israël net als vroeger

Shomron of Samaria

Deze wijnregio is het grootste van Israël en herbergt onder andere het Carmelgebergte. De bodems zijn zwaar en kalkhoudend en het klimaat is typisch Mediterraans.

Golanhoogten wijngaard in Noord Israël

De Golanhoogten wijngaard is een van Israëls grootste en meest gerespecteerde wijngaarden, die produceert onder de merknamen Golan, Yarden (Jordaan) en Gamla (oude Joodse stad hoog op een berg uit de tijd van Jozua)

De Golan-hoogvlakte is een vulkanisch plateau, met vulkanische basalt en een tufsteenbodem. De wijnbouwers profiteren van een koele bries van de met sneeuw bedekte berg Hermon.

Het Judeagebergte
Het Judeagebergte is erg groot en bevindt zich rond de bergen van Jeruzalem. Het klimaat kent warme dagen en koele nachten en de gronden zijn dun, kalkhoudend en stenig. Een goed klimaat voor heerlijke wijn!

Negev (Hanegev)

Een oud wijnbouwgebied dat met veel nieuwe wijngaarden is aangeplant, vooral in het noorden van de Negev heuvels 600 m. boven zeespiegel.

De bodem is zanderig en leemhoudend en het klimaat is droog en heet met droge zomers en grote verschillen in dag en nacht temperatuur.

Water dmv een gecomputeriseerd irrigatiesysteem.

1e wijngaard weer sinds 1999 in Sde Boker
Verder bij
Mitzpe Ramon; Carmey Avdat; Nana Winery

Eskoldal met wijngaarden lag bij Hebron.

De 12 Verspieders moesten van Mozes het land verkennen. In het Eskoldal aangekomen sneden ze een rank met één tros druiven af, die ze met z’n tweeën aan een stok moesten dragen (Num.13 : 23

Het Eskoldal is nu een nationaal park

Anatot ( priesterdorp waar Jeremia woonde)
Almon (Anatot) nu opgericht in 1982 in een woestijn landschap met beek Ein Prat.
Met die foto’s startte ik mijn research en werkstuk.

Dankbaar voor moderne wachters voor Israël en de bijbel als Honest reporting en andere getrouwe verslaggeving.

Art textiel werkstuk 2022
Applicaties, vrij machinaal en hand borduren.

Studies oa ds Ron van der Spoel; firmisrael.org – Doug Hershey; dr Klaas Goverts; Bijbelse plaatsen. Winery’s.

Video’s:
Anatot Winery – René Lev- Ari
Har Bracha Wineries – The Heartland Wineries
“Joshua and Caleb report” by IsraelCNN

Translate »