Herstel door het kruis

   Herstel door het kruis

Het gele middendeel is de kern.

Het kruis (midden)

Het graf met de grote steen ervoor (linksboven)

Het open graf met ‘n lege plaats met een engel (rechtsonder). Jezus is opgestaan door Gods kracht ( gouden rand)

“Mijn God”( eigenlijk “Mijn Rechter”), waarom hebt Gij Mij verlaten? Dat riep Jezus aan het kruis. Zo voelde dat ‘ook ‘n bepaalde periode in mijn leven. Er waren stormen ahw. ( vandaar de gequilte golven in de randen ).

“Het is volbracht”. Dit riep Jezus aan het eind van Zijn lijden. Wat had Jezus volbracht? Hij stierf voor onze zonden!!  Waarom????

Het rode en bruine kruis: “Ik ben samen met Christus aan het kruis gestorven. Daarom leef ik zelf niet meer, maar Christus leeft in mij”. Galaten 2:20

Het mensenhart met 3 kleurtjes rood: “Maar allen die Hem aanvaard hebben, heeft Hij ‘t recht gegeven kinderen van God te worden”. Johannes 1:12 (Door de Heilige Geest zie ik Jezus liefde voor mij, aanvaard dat en word ‘n kind van God)

Het gele bovendeel

Interlocked star (midden) Jezus verlaat de hemel om als een onschuldig kind (wit) door de H.Geest in Maria te worden ontvangen. Het Licht der wereld (geel) laat zien het leven met God ( groen). 1 Joh. 4:9

Vriendschapsster . “Gij zijt Mijn vrienden, indien gij doet wat Ik u gebied” Joh. 15:14

Levensboom “Gelukkig zijn zij die hun kleren wassen omdat zij van de levensboom mogen eten en door de poorten van de stad mogen binnengaan” Openbaring 22:14

Blauwe deel  boven

In het midden het anker en eronder heerlijkheid achter het kruis:

Het anker. “Herkenbaar als mens vernederde Hij Zich en gehoorzaamde tot het uiterste, zelfs tot in de dood aan het kruis” Filippenzen 2:6/8

Heerlijkheid achter het kruis. “Hij kon Zich aan het kruis laten slaan en de schande negeren, omdat Hij wist welke blijdschap Hem te wachten stond”Hebreeen 12: 1,2

Langkleed_6blokkenblauw_klein (2)

Mijn emoties en patronen in mijn leven bleken te kunnen veranderen. Door hulp vanuit bijbelse visie via St.Promise en vanuit “Leven naar Gods plan”van J.Wilder. Die emoties heb ik bewust naast delen uit die middenas gezet.

Angstgevoelens (linksb) Bij veel leed te verwerken is het normaal dat je veel gevoelens hebt als angst, verdriet, boosheid. Vaak kan angst als 1e komen. Geleerd: “Het is goed om gevoelens te uiten. Naar God en ‘n vertrouwde vriend(in)”.

Verdriet ( rechtsb) Mijn lichaamstaal was op ‘n gegeven moment verdriet. Geleerd: “Ik mocht leren gevoelens te uiten. OOk leren ontvangen en bijv. ook eens iets leuks doen”.

Widowers choise (linkso) Mijn man had beenmergkanker…ik word ‘n keer weduwe, ..met uitzicht dat we elkaar terugzien en dat Jezus meevoelt en troost.

Verontwaardiging naar mens en God uiten ( rechtso) Ik mocht leren dat ik in een goede relatie ook boosheid, onbegrip mocht uiten. “In ‘n goede relatie heb je nl. crediet en bij God heb je heeeel veeeel crediet”.

Blauwe deel beneden

Langkleed_6blokkenonder_klein (2)

Lasten neerleggen bij het kruis: “Die zelf onze zonden in Zijn lichaam op het hout gebracht heeft, opdat wij aan de zonden afgestorven, voor de gerechtigheid zouden leven, en door Zijn striemen zijt gij genezen. 1 Petrus 2:24

Overbezorgd zijn ( links) 2 gezichten en pakjes beelden uit hoe je niet alle pakjes van de ander kunt dragen. Wel zorgen deels, maar niet overbezorgd zijn.

Perfectionistisch (rechts) In “Brickstone=metselwerk” vind ik ‘n beeld weergegeven als je voornamelijk alles alleen denkt te moeten doen.

Midden: Kroon “Deze de afstraling Zijner heerlijkheid en de afdruk van Zijn wezen( God) heeft , na de reiniging der zonden tot stand gebracht te hebben (Jezus) zich gezet aan de rechterhand van de Majesteit in de hoge”” Hebreeen 1:3

Je gedachten niet kunnen stopzetten (links) “Dan ben ik mijn eigen RECHTER”

Er voor elkaar zijn in vreugde en lijden (rechts) “Stepping stones”=aanzet tot iets hogers, beeld voor mij uit hoe God het bedoeld heeft: met elkaar leven en delen.

Gemaakt 2005

Translate »