Gebed en aanbidding

Gemaakte Onderdelen lagen jaren te wachten. Mijn expositie in het  najaar 2016 bij Christenen voor Israel was de aanleiding om hier mee verder te gaan.

“En er kwam een engel die met een gouden wierookvat bij het altaar ging staan, en hem werd veel reukwerk  geschonken om het te geven, met de gebeden van alle heiligen op het gouden altaar voor God” Openbaring 8: 3 Reukwerk reinigt en zuivert de gebeden

Toen ik het ontwierp wilde ik uitbeelden hoeveel ik als Christen kan leren van bv Het Joodse gebed, de Lofprijzing en de uitleg van de Hebreeuwse grondwoorden met vaak meerdere betekenissen. Voor mij het besef, ik heb het Joodse volk zo nodig.

Het deed me ook denken aan de beeldspraak van Zacharia 8:22,23  “Ja vele natien en machtige volken zullen komen om de HERE der heerscharen te Jeruzalem te zoeken en de gunst des HEREN af te smeken…. In die dagen zullen 10 mannen uit volken van allerlei taal vastgrijpen, ja vastgrijpen de slip van een Judeese man en zeggen “Wij willen met u gaan, want wij hebben gehoord dat God met u is”

Zwart kant. Met het besef dat er veel Joodse mensen geleden hebben toen  en nu nog  door haat, anti semitisme.

Gouden kleur, erkenning Gods bijzondere plan met het Joodse volk.

Paars, oranje-rode kleuren. Het besef dat ook veel christenen wereldwijd lijden onder vervolgingen wereldwijd.

Dankbaar dat God alles ” Gaat herstellen, recht zetten ”  en dat “de gebeden en tranen bewaard worden”.

Jezus komst op aarde, maar ook Zijn wederkomst op aarde…daar is en wordt veel voor gebeden.

God en Jezus danken, voor wat zij deden en doen en nog gaan “vervullen”

Art textile. 2017 Organza, kant, patchworkstof, stiksels.

Gebed en aanbidding. Het laatste deel van de serie Hoop voor de Schepping.

Hier hangen de onderdelen aan boomstammen. Maar ik kan ze ook alle  5 vastmaken aan een groot achtergrondkleed.

Translate »