God aan Zijn  beloftes, profetieën  herinneren.  ” Dit is al de 2e brief . Met beide wil ik u tot een helder inzicht brengen, en wel door u te herinneren aan de woorden die de heilige profeten destijds hebben gesproken”.  2 Petrus 3: 1

Veel profetieën kennen een meervoudige vervulling, die soms eeuwen van elkaar verwijderd liggen

Ik heb je (Israël) slechts een ogenblik verlaten, maar met open armen zal Ik je weer ontvangen…..Ik zal me weer over je ontfermen met eeuwige liefde” Jes. 54:7,8

 “Te dien dage zal Ik de vervallen hut van David weer oprichten…..haar herbouwen” . Amos 9:11