Overgezet in het Koninkrijk van het Licht

Colossenzen 1:13 Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde, in wie wij de verlossing hebben, de vergeving van zonden.

patchworkstory1

“Want wij weten, dat tot nu toe de ganse schepping zucht en in barensnood is”   “En niet alleen zij, maar ook wijzelf, wij die de Geest  als 1e gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap:  de verlossing van ons lichaam “  ( Rom. 8:22,23)

“Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?”

Jezus geeft dat lijden stem. Juist hierin wordt Jezus voluit Messiaans. Hij draagt het zuchten tot  in Gods handen. Het opheffen van handen , dat zuchten   van de schepping in ontvankelijke lege handen  voor Gods aangezicht brengen, is oa ook de taak van ons als gemeente. (citaat ds Klaas Goverts)

P1090202
P1090196

Ps. 141:2 “ Laat mijn gebed als reukoffer voor Uw aangezicht staan, het opheffen van mijn handen als avondoffer”

Kaph is nl handpalm, de holle hand. Een houding van afhankelijkheid. Wij zijn met duizenden draden verbonden met die zuchtende schepping. Je moet niet zo hard en zo voortdurend halleluja roepen, dat je het zuchten van de schepping niet meer hoort. Je moet ahw zo nu en dan je adem eens  even inhouden. (citaat ds. Klaas Goverts)

patchworkstory2

Jezus, Gods Zoon:

Johannes 1:18 “ Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, die aan de boezem van de Vader is, die heeft Hem doen kennen “

Johannes 1:1 “ In den beginnen was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. ….

Johannes 1:4 “ In het Woord was leven en het leven was het licht der mensen; en het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen”

Johannes 1:14 “ Het Woord is vlees geworden en het  heeft onder ons gewoond, en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene van de Vader, vol van genade en waarheid.
Joh. 1:4   “God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis”

….Jezus gaat de weg volkomen.

patchworkstory3

Efeze 2: 11-22 spreekt over….Jezus heeft de vijandschap aan het kruis gedood, er is verzoening met God mogelijk, en daardoor ook tussen mensen mogelijk. Efeze 2: 11-22  

Jezus riep daar aan het kruis “Mijn Rechter waarom hebt Gij Mij verlaten?”  

Hij draagt het lijden tot in Gods hand. 
“Vader in Uw handen beveel Ik mijn geest”

Luc.23:46  “Ik geef hun eeuwig leven…   niemand kan hen uit de hand van Mijn Vader roven. De Vader en Ik zijn een”  Joh. 10: 27-30

patchworkstory4

Handelingen 2: 32 God heeft Jezus uit de dood laten opstaan….God heeft Jezus de ereplaats aan Zijn rechterhand gegeven. God gaf Jezus de Heilige Geest en Jezus heeft de Heilige Geest uitgestort. De mens met pijn (de gebroken wereld) moet heel worden.

Duivel, diabolos= chaotiseur…het is een scheldwoord

Openb. 11:17 “Wij danken U , Here God, Almachtig, die is en die was”  Maar God handelt niet buiten de mens om.Via de mens is het kwaad de wereld binnengekomen, via de mens moet het er weer uit.  

God en Jezus Zijn Zoon,  bewandelen een weg.

Verschil tussen de 2 koninkrijken

patchworkstory5
patchworkstory6

Paulus schrijft in de brief aan de Colossenzen 1 : 9 -11 over die Heilige Geest die ons kan vullen met liefde, wijsheid en inzicht om  waardig te wandelen.  Kracht te krijgen om te volharden….

patchworkstory9

“Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in wie wij de verlossing hebben, de vergeving van zonden”. Col.1: 13, 14

patchworkstory10

Paulus schrijft over het lijden wat er nu nog is 1 Col 1: 24  Petrus schrijft erover in  1 Petr.2: 20 en 1 Petr. 3 en 4. Maar eens zal God afrekenen met het kwaad en rechtspreken en rechtzetten.

Naqam= rechtzetten. Ipv een dag van wraak, zoals het bij ons in de vertaling staat, staat er in het Hebreeuws naqam…God zal de schepping weer rechtzetten, wat scheef is…weer herstellen. ( Jes. 61 :2)

Technieken:  Schaduwapplique.  Applicaties van gordijnstof ( handen, voeten, bomen, weg)  en draden ( hart, weg,lucht)  bewerkt met machinaal borduren. Dit alles overdekt met tule en  vastgenaaid op een patchworkonderlap

Randen rood staan voor het bloed  van Jezus. Paars staat voor het lijden. Geel voor hoop voor de toekomst en nu.

Studies: Ds  K Goverts Omgaan met lijden  www.wereldgeschiedenis.com

Gemaakt 2011

Translate »