Huis van God

Huis van God….de ark in het O.T. of de tempel in Jeruzalem. Alleen het deel wat “Het heilige “wordt genoemd. Daarnaast heb je de Voorhof en het Heilige der Heiligen. Misschien dat ik daar later nog iets over mag maken?

Techniek: Weven met repen stof, daarop stempelen en  Hoofdletters. Dit bedekken met tule en dan vrij machinaal borduren. Eerst om de letters en stempelvormen heen.

De Hogepriester met alle namen van het volk in stenen gedragen op zijn borstschild, mag 1x per jaar achter het gordijn met de engelen het Heilige der Heiligen binnengaan. Daar staat de ark met de wet en is Gods heerlijkheid aanwezig. Op het verzoendeksel van de ark sprenkelt de hogepriester het bloed van een lam, tot vergeving van de zonden van het volk. Toen Jezus de Messias aan het kruis riep: “Het is volbracht”, scheurde het voorhangsel in de tempel in 2en. Door het bloed van Jezus kunnen wij dus nu elke dag tot God naderen.

Je mag achter het gordijn  het Heilige binnengaan. Het gordijn ‘n beeld van Jezus (  paars- de Koning;  hemelsblauw – Gods Zoon; wit- Zonder zonden;  scharlaken rood- door Zijn bloed mag je naar binnen)

Menorah , gouden kandelaar uit 1 stuk gemaakt is een beeld van Jezus. Hij zei ook: “Ik ben het Licht van de wereld” en “jullie zijn het licht van de wereld”. Dus de kandelaar is ook een beeld dat door Jezus opstanding ( amandelbloesem)  er een gemeente ontstaat.

Reukoffer; onze gebeden naar God. Toonbroden. Ieder dag mogen we ons voeden met Gods woord en Jezus is het levende woord.

Gestudeerd :Met God in de woestijn, bijbelstudies over Mozes en de Tabernakel       Henk Binnendijk

Technieken:. Repen stof weven en bestempelen; tules; grote letters van Angelina (polyestervezel)maken ; vrij machinaal borduren, vb reukoffer, toonbroden, woorden ; meanderen om vormen heen..vb om engelen, om de menorah; ( cursus Wil Fritsma experiment 4)

Maart 2012

Translate »