Nieuwe kracht ontvangen ook in donkere tijden

Psalm 103:1,5 “ Loof de HERE, mijn ziel, en al wat in mij, is Zijn heilige naam….Die uw ziel verzadigt met het goede, zodat uw jeugd zich vernieuwt als die van een arend.”

Een aantal jaren geleden al opgeschreven bij het bestuderen van de adelaar.

Nu in de coronatijd heb ik veel gehad aan het boek “ 100 namen van God” en zingen uit mijn Opwekkingsbundel, of mijn hoofd, ziel er naar stond of niet.

Voor mij weergegeven in de gele cirkels, mooie lichtpunten in een chaotische tijd. Die ik daarom met glinsterende metallic garens borduurde.

Daarna rangschikte ik de inktjet sheet foto’s op de stof. Zoekend naar kleuren in de geverfde lap, die de foto’s tot zijn recht deden komen.

De blz met foto’s waar ik inktjet sheet afbeeldingen van heb gemaakt.

Psalm 91 is ook in dit werkje uitgebeeld.

Psalm 91:1-4 “ Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, vernacht in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tot de HERE: Mijn toevlucht en mijn vesting. Met Zijn vlerken beschermt Hij u, en onder Zijn vleugels vindt gij een toevlucht. Zijn trouw is schild en pantser”.

In het Hebreeuws hebben woorden getalswaarden. En vaak overeenkomsten met een ander woord met hetzelfde getal.

Vlerken = 611
Torah. = 611

Ook werkt de psalmist met een bepaalde structuur, hij rangschikt zinnen en woorden en let nauwkeurig op de aantallen die hij gebruikt.

Toevlucht is 1 van de sleutelwoorden in psalm 91: vs 2a, 4b, 9a.
Getalswaarde van toevlucht = 56
Psalm 91: vs 1-8 en 9-16 hebben beiden 56 woorden.

“ Toevlucht zoeken in het Woord van God”

Mijn man Koos zocht zijn toevlucht heel getrouw bij God. Tijdens zijn 4 jaar ziekte was dat nog sterker m.i. Hij kreeg kracht op velerlei wijzen. ‘n Paar weken voor zijn sterven kreeg hij van God deze woorden “ Ik zal je dragen als op arendsvleugels “

Bij de begrafenis werden wij als gezin bemoedigd…er lag een vogelveer op de bodem.
Zie ook Persoonlijke quilt: Mijn geloofsgetuige Koos.

Psalm 91:14-16
“ Omdat hij Mij zeer bemint, zal Ik hem bevrijden; Ik zal hem beschutten, omdat hij Mijn naam kent. Roept hij Mij aan, Ik zal hem antwoorden; Ik zal in de benauwdheid bij hem zijn, Ik zal hem uitredden en tot ere brengen. Met lengte van dagen zal Ik hem verzadigen en Ik zal hem doen zien in Mijn bevrijding“ ( Hebreeuwse vertaling)

Psalm 91:9-10
“ want Gij, o HERE, zijt mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt gij tot uw schutse gesteld, geen onheil zal u treffen, en geen plaag zal uw tent naderen”

Daar had ik het in mijn rouwen na Koos zijn sterven, wel eens moeilijk mee…hoe zo geen plaag, die kanker….
Maar pas geleden las ik “ uw tent” = uw innerlijke mens.
Ja dat had ik gezien bij Koos.

Na maanden houvast in deze coronatijden had ik het opeens paar x erg moeilijk….ik was eerlijk gezegd boos op God. “ ziet U mij ook nog…?”

Gelukkig wist ik dat ik mijn gevoelens mag uiten…ook bij Hem. De volgende dag kon ik beter verwoorden waar ik zo’n moeite mee had en Hem daarbij om hulp vragen. Open handen…

Het boekje “ Vlucht in de stilte” van Ronald Thomlinson gaf mij opeens inzicht hoe ik met mijn “ nood” om kon gaan.

“Het warme nest verlaten”
“ Het adelaarsjong wordt uitstekend verzorgd 7, 8 maanden lang. Ze oefenen hun vleugels, ontdekken dat ze kunnen vliegen. Maar dan brengen de ouders steeds minder voedsel naar het nest, zodat de jonge vogels hongerig worden. Om te overleven moeten de jonge arenden uiteindelijk op eigen kracht het nest verlaten”.

Voor mij op dat moment een eye opener..” dit, dat kan ik zelf doen, proberen….

Eng, spannend en…hè, ik kan het….

Niet altijd meer de arend ouder ziende…
Maar als het “ te zwaar is”….is hij, is Hij daar.

Terug naar Psalm 103

Vers 4: “ Die uw leven verlost van de groeve, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid”.

De oude Aramese vertaling: “ volkomen vernieuwing bij de komst van Gods Koninkrijk”.

Vers 8:” Barmhartig en genadig is de HERE, lankmoedig en rijk aan goedertierenheid “.

Vers 19:” De HERE heeft Zijn troon in de hemel gevestigd, Zijn Koningschap heerst over alles.

Vers 19:” De HERE heeft Zijn troon in de hemel gevestigd, Zijn Koningschap heerst over alles.
Looft de HERE, gij Zijn engelen…
Looft de HERE, al Zijn heerscharen…
Looft de HERE, al Zijn werken…
Loof de HERE, mijn ziel.

Art textiel werkje 2020
Verven, inktjet sheets, hand en vrij machinaal borduren.
Studies oa ds. H. Poot: In de schuilplaats van de Allerhoogste

Translate »