Sterrenquilt Schaamte

Jesaja 25:8 “De HERE God zal alle tranen afvegen en voor altijd de smaad tegen Zijn land en volk wegnemen”

Wie hebben het volk Israel versmaad?

Vele volken en vanuit de christelijke kerk eeuwenlang: spot, vernederingen, valse beschuldigingen, roof, vervolging, verbrandingen, moord.

Wat zegt God dan over Israel?

Zacharia 2:8 ….”Want wie u aanraakt , raakt Zijn oogappel aan”

Romeinen 11:28  Zij staan dus ( ‘n grote groep) vijandig tegenover het goede nieuws van Jezus…daar heeft u voordeel van. Maar omdat zij vanouds het volk zijn dat God uitgekozen heeft, houdt Hij nog steeds van hen.

Een deel van de vervolgingen en het lijden van het Joodse volk uitgebeeld in de Davidssterren.

2_13
DSC00048

Jeruzalem verwoest en later heel  het land verwoest . Maar ook wordt de Joodse religie haar identiteit ontnomen . Ze mogen geen sabbat en Joodse feesten vieren. Kerkvader Origenes: …”moest ‘n ander volk door God worden geroepen voor de gezegende  uitverkiezing” ( Vervangingstheologie)   “Laten wij niets gemeen hebben met dat afschuwelijke volk”. Joodse christenen moeten hun “Joods zijn” verbreken, of er volgt de dood.

2_4

Kruistochten (1095-1204 uitspraken van kerkvaders geven kruisvaders argumenten om Joden op grote schaal te vermoorden. Trekkend door de Rijnlanden heen, krijgen de Joodse gemeenschappen met plunderingen, roof en moordpartijen te maken. Aangekomen in  Jeruzalem steken ze de Joden en hun synagoge al psalmen zingend in brand. (1099) 

2_5
2_11

In 1348 krijgen de Joden de schuld van de zwarte dood, de pest. Van 1481-1492 worden tijdens de Spaanse inquisitie Joden verbannen of verbrand, als ze zich niet bekeren.

DSC00043
DSC00044

Al deze haat en geschriften leven nog in chr.Europa rond de 2e W.O. Waardoor Hitler en de zijnen in 1940-45 zes miljoen Joden kunnen vermoorden. Het blok boven geeft mi de ovens weer. Maar na de 2e W.O.is het geweld, de onverschilligheid nog niet over. In 1947 vervoert het schip “de Exodus” 4515 holocaust-overlevenden. In Haifa dwingen de Britten met geweld hen terug te keren . Geen enkel land wil hen, “terug naar het land van de dood”.

DSC00045

Maar God heeft andere plannen . Door de U.N. in 1947 goedgekeurd, wordt op 15 mei 1948 de staat Israel gesticht. ( “wordt een land op een dag voortgebracht…Jesaja 66: 8″) Maar 7 Arabische staten, met zwaar bewapende legers vallen hen direct aan. Als door een wonder blijft de jonge Joodse staat overeind. Dit zie je in de ster met groen, gele midden en rode punten erom heen.

2_12

De intifada ( met donkerroze vlammen van martelaars die zich opblazen om zoveel mogelijk Joodse slachtoffers te maken);

DSC00040

De bergen van Israel ( zilver = druk vanuit oa V.N.;  en  Arab. leiders die openlijk in hun landen oproepen om Joden te doden)  Zilver voor economie en macht en wapens……

DSC00039

De 3e “Armageddon”, de laatste strijd op aarde. Zie Zacharia 12: 3,4 en Joel 3.  Mijn patroon  verandert daar, het zwart krijgt meer ruimte, want God bepaalt de tijd en ‘t oordeel. Maar later attendeerde iemand me erop, dat nu het blauw ( vertegenwoordigd God) meer eromheen komt.

Zach.12: Te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen, die alle natien moeten heffen; …..alle volkeren der aarde zullen zich daarheen verzamelen”

2_10

Waarna het licht zal uitgaan vanuit Sion , vanuit Jeruzalem. Zoals God belooft heeft.

Jesaja 2:3 ..”opdat Hij ons lere aangaande Zijn wegen,…want uit Sion zal de wet uitgaan en des HEREN woord uit Jeruzalem.

Wij zien nu al een tijd profetieen in vervulling gaan . De vele Joden die terugkeren naar Israel en de  grote toename van Messiaanse gelovigen, de zeggen “gezegend Hij , die komt in de naam van de Heer”  Math. 23: 39.  ( “Ik heb u gegrepen van de einden der aarde” Jes.41:8)

Maar ook dat vele Israëlische wetenschappers met hun kennis al een licht voor de natiën zijn.

Translate »