Kunst in kerk / school

KUNST IN KERK / SCHOOL / ZONDAGSCHOOL / KINDERDIENST / TEHUIS

VOOR WIE

KERKDIENST :  Thema diensten Vb Genesis 3 Luik; Edele Olijfboom- Romeinenbrief; Troost, troost MIJN volk; Hoop voor de Schepping; ‘n Bijbels feest; Najaarsfeesten.

ZONDAGS HOOL; KINDERDIENST; SCHOOLKLAS:

vb Noach; Genesis 3 – Luik; Hoop voor de Schepping; ‘ n Bijbels feest.

OPEN KERK ACTIVITEIT:

vb. Ontmoetings ochtend/ middag;  seizoensmarkt; ….

Alfa cursus

bv Werkstukken bij thema Goede Vrijdag

HOE WERKT HET

Kies een of meerdere werkstukken uit.

Stuur een e-mail met vraag en gegevens.

Stille Week voor Pasen in CGK Zwijndrecht 2021

Bij een Lezing Bijbelse Najaars Feesten door dhr Wouter Mourits in Ezra Evangelische Kerk te ’s Gravendeel 2021

Bij lezing Loofhuttenfeest door  Ds. H. Poot in Strijen op uitnodiging door werkgroep Kerk en Israel – Hoeksche Waard 2021

Najaarsfeest Grote Verzoendag te Rafaël Waterport 2022

Pasen – Passion in Carnisse Havenkerk te Barendrecht April 2022

Goede Vrijdag te Rafaël Waterport 2023

Grote Verzoendag te Rafaël Waterport 2023 ( korte PowerPoint presentatie met 2 kleden)

Loofhuttenfeest te Rafaël Waterport 2023

Korte lezing bij Stichting Gods Genade te Barendrecht

Na lezing Frank van Oordt “ Het herstel van Israël en de terugkomst van Jezus”

Aansluitend kleden “God van waarheid- El Emet” over oa Herstel wijngaarden in Israël en “ De Koning der Ere komt”

Translate »