Hoop voor de schepping

De heilige stad Jeruzalem

De heilige stad, Jeruzalem, neerdalende uit de hemel van God ( weergegeven door de witte vitragestof) Openbaring 21:2 en 10. Een van de 12 paarlen poorten met namen van de 12 stammen van Israel Openbaring 21:12 Openbaring 21:19,20. Op de fundamenten de namen van de 12...

Het 1000 jarig vrederijk

Het 1000 jarig vrederijk naqam- rechtzetten. Meestal vertaald met wraak, wat een ander beeld oproept.   Maar het Hebreeuwse woord betekent: God komt als Rechtzetter van de Schepping, dus ook van het rechtzetten van de volken. Landen worden weer...

Overgezet in het Koninkrijk van het Licht

Colossenzen 1:13 Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde, in wie wij de verlossing hebben, de vergeving van zonden. “Want wij weten, dat tot nu toe de ganse schepping zucht en in barensnood...

Hoop voor de schepping

De levensboom, met ernaast de woorden “Gehoorzamen en leven”. Door onze Schepper te vertrouwen en te gehoorzamen , is er Leven met een Hoofdletter. De boom waar kennis van goed en kwaad door elkaar lopen, of naast elkaar. vb nu atoomenergie, in de medische...

Translate »