Losprijs

Jezus leven als losprijs

Kleurgebruik  naar Mondriaan,

Met geel, wit, blauw, rood en zwart. Waarbij ik in het kruisgedeelte, ook bewerkte stofjes in die kleuren heb gebruikt en in de gelen wat kleurnuances voor dieptewerking en meer verbeeldingskracht

Ontstaan: Opdracht in cursus “tas met omslag maken”: de techniek glas in lood, mondriaanstijl.

Na de onderkant en de bodem gemaakt te hebben, zocht ik ’n andere variatie voor de bovenkant.

Door ’t bezoek aan ’n patchworktentoonstelling met oa glas in loodvoorbeelden en een museum met Mondriaanschilderijen, ontstonden er wat ideeen.

Mondriaan werkte eerst minder abstract met bijv. bomen . Dus wat vrijer werken leek me redelijk. Ik zocht op internet naar afbeeldingen van glas in lood.  Zo vond ik een kruis met een vlinder erin. De vormen heb ik wat strakker gemaakt en de omgeving erbij getekend.

Midden op de dag verdwijnt de zon, God trekt Zich terug van Zijn Zoon.   “Van het 6e uur af kwam er duisternis over het gehele land. tot het 9e uur ( 3 uur ’s middags) en riep Jezus “Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?”(Matth. 27:45,46).  Jezus door God verlaten en door Satan aangeklaagd ( zwart/witte kolkende dieptes stof).

Door God verlaten?
Jezus citeert, roept psalm 22.
Als je de psalm leest zie je het lijden niet alleen van David, maar ook van het Joodse volk in de donkerste nacht van de ballingschap en van Jezus.

Zelfs in Davids grootste nood bleef hij op God vertrouwen, want na alle uitdrukkingen van angst en zielspijn kon hij zeggen : “ Ik zal Uw naam verkondigen aan mijn broeders, in het midden van de gemeenschap zal ik U prijzen” ( vs 23)

Vs 25 “ Want Hij heeft niet veracht, noch versmaad de ellende van de ellendige, en Zijn aangezicht NIET voor hem verborgen, maar Hij heeft gehoord, toen hij tot Hem riep”

Zo was vers 2 in de mond van Jezus niet bedoeld als klacht tegen Zijn Vader, dat paste niet in Zijn Godsvertrouwen.
Hij gaf zijn discipelen nog een laatste les ‘ Vertrouw op God, Hij laat niemand in de steek’
( Kerk en Israël – N. Mayer-Hirsch gedachten rondom Psalm 22 – mrt 2006- vanuit de Hebreeuwse woorden uitleg)

Jezus  “is vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood” ( Filippenzen 2 :8).  Jezus riep met luider stem  “ Vader in Uw handen beveel Ik Mijn geest” ( Lucas 23: 46; uitgebeeld in de witte duif die naar de hemel gaat)

Tussendeel: De lagere aardse gewesten ( Efez. 4:9)

“Zie het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot beneden in 2en en de aarde beefde en de rotsen scheurden . De graven gingen open en vele lichamen der ontslapen heiligen werden opgewekt….kwamen in de stad waar zij aan velen verschenen”. ( Matth. 27: 51/53; gele golflijntjes onder het kruis).

Jezus heeft daarna “gepredikt tot de geesten in de gevangenis” ( 1 Petrus 3:18,19) en wat een genade  opgevaren naar den hoge voerde Hij krijgsgevangenen mede  (  uitgebeeld in de gele vlinder, met de rood/zwarte vlinders). ( Efez.4: 7-10)

Onderste deel: Ons levenshuis ( Hebreeen 3:6)

Rode deur en raam en witte kamer: “Jezus, die geen zonde gekend heeft, heeft God voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem. 2 Kor. 5:21

Witte kamer:  “Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbijgegaan , zie het nieuwe is gekomen” 2Kor. 5:17

Gele vlak : “Jezus gaf Zijn leven als losprijs voor velen” ( Matth. 20: 28) ….”opdat gij gelovende, het leven hebt in Zijn naam” ( Joh.20:31)

Rood/witte knoop: Beeld van de Heilige geest

Maart 2010

Marcus’ 10:45
“Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om Zich te laten dienen, maar om te dienen en Zijn leven te geven als losprijs voor velen”

Hebreeuws “ Hij heeft Zijn ziel ( nephesh) gegeven…”
Je bent een ziel
Jezus heeft Zijn hele bestaan gegeven.
De Rechtvaardige wordt het losgeld, dat gegeven wordt om de slaven te kopen op de slavenmarkt.

De boze die dag en nacht de broeders aanklaagde, heeft geen recht van spreken meer.

Als Jezus in het uiterste nog bidt: “ Vader vergeef het hun”….wie kan er dan nog iets toerekenen.

( studies Ds Klaas Goverts en N. Mayer-Hirsch vanuit vertaling Hebreeuwse grondtekst van Dr. Ida G.M. Gerhardt en Dr. Marie van der Zeijde)

Translate »