Bladeren ter genezing van de volken. Openbaring 22 :2 “ Midden op haar straat en aan weerszijden van de rivier staat het geboomte des levens, dat 12x vrucht draagt, iedere maand zijn vrucht gevende, en de bladeren van het geboomte zijn tot genezing der volkeren”