Edele Olijfboom

De “Edele olijfboom”: theologie en kerkgeschiedenis.

Gemaakt als vervolg op het kleed “Schaamte“; over het eeuwenlang lijden van het Joodse  volk, vaak vanuit de chr. kerk en maatschappij hen aangedaan.

Mijn verlangen was om uit te beelden hoe God over Israel spreekt. In de hele Romeinenbrief en speciaal in Romeinen 11.  Met daarbij de vraag: hoe kijken en handelen wij naar Israel.

Ons evangelie heeft “Joodse wortels”:Jezus is een Jood. Hij leerde vanuit het  Hebreeuwse denken en die vertelkunst.

Na Zijn opstanding legde Hij Zijn lijden uit aan de hand van Mozes en de Profeten. Hij leerde voor Zijn hemelvaart 40 dagen aan zijn volgelingen over “Het Koninkrijk Gods” vanuit die Joodse boeken.(de boeiende wortels)

Het N.T. is in het Grieks geschreven, maar de schrijvers dachten Hebreeuws. Als je vertalingen leest vanuit de Hebreeuwse grondtekst leer je Gods karakter meer kennen. vb. Naardense bijbel, Jewish New Testament van D. Stern. vb Bijbelstudies van dr. Klaas Goverts.

 

vb. woord Gerechtigheid.

Romeins, Grieks gerechtigheid=justitia. Ieder krijgt het zijne.

Hebreeuws gerechtigheid= tsedaqah. Dan komt God naar je toe en zegt “Heb jij te weinig gedaan? Kom maar, dan doe Ik wel teveel

Dat deed Jezus! , Hij kwam “om alle gerechtigheid te vervullen“.(diepte en schitteringen in de wortels)

Verkeerde toegevoegde koppen boven bijbelhoofdstukken vanuit ‘n bepaalde theologie, kunnen je Godsbeeld vertroebelen. In Rom. 2 en de hele Romeinenbrief gaat het over Joden en Grieken. H2:11 “Er is geen aanzien des persoons bij God”.

Maar vertalers voegen ‘n kop toe:” Het oordeel Gods over de Joden”. Terwijl Paulus worsteling is : Hoe breng ik de Joden en heidenen in Rome , na vervolging van de Joden, weer onder 1 dak?  Paulus weet uit het O.T, hij legt uit vanuit het O.T. en z’n eigen leven, hoe barmhartig God is ( Rom 11:1/8)

Jezus komst op Gods tijd in het Joodse volk ,is eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Zijn sterven is ook om de scheidingsmuur tussen Jood en heiden weg te halen.( het donkere deel in het midden van de stam, met daarom heen de groen/bruine kleur en de lichtbruine kleur)

De eerste gemeentes telden veel Joden  die in Jeshua geloofden.  “Messiaanse Joden”.  Maar God voegde ook heidenen toe, vb. Cornelius  en velen met hem  ( Handel 10) . Dit verheugde God ( gouden rand langs de takken)

De Messiaanse gelovigen  namen toe in aantal 120 ( Hand.1:15); 3000 ( Hand.2:41); 5000 ( 4:4); toename ( 9:31); tienduizenden( 13:28). De donkere olijfbladeren.

Door zending  kwamen er al gauw meer heidenen tot geloof, dan joden.(lichtbruine takken en lichtolijfkleurige bladeren)

 Er zijn  joden die weigerden de boodschap over Jezus als verlosser, aan te nemen.

De  gelovige heidenen ( christenen) maakten het  op ‘n gegeven moment de joden moeilijk. ( bijna geen donkere olijfkleur meer)

Paulus  schrijft in 57 na Chr. al aan de Romeinse christenen over Joden die niet in Jezus geloven als “afgebroken takken” ( donkere takken die vallen of gevallen zijn ).

Hij waarschuwt de christenen om niet te denken dat zij beter zijn.

Hij legt uit dat ‘t Gods plan was dat joden jaloers zouden worden op de christenen  ( Romeinen 11:11 uitgelegd vanuit Deut. 32:21) Zo van “wat doen die gojim ( heidenen) met onze Tenach ( Mozes en de profeten) en die Yeshua waar zij zo vol van zijn, dat is er toch een van ons”?

Maar de haat naar de joden groeit in de jaren. Ook naar de Messiaanse Joden.

Vervangingsleer” (rode hart in stam) “de kerk ipv de joden uitverkoren”.( kerkvader Origenes 200 na Chr.) ,

Keizer Constantijn vervangt in 235 het Pesachfeest door het heidense Paasfeest en in 321 de shabbath voor de zondag. Vanaf 364 krijgen Messiaanse gelovigen zelfs de doodstraf als ze de shabbath houden. Dat betekent het einde van de Joods Messiaanse gelovigen.

Vanuit de vervangingsleer volgen eeuwen van vervolging van de joden. Kruistochten ( 1095-1297) met argument “De wrede God van het O.T. is opgevolgd door de Liefde God van het N.T.” 

 

Progroms in Oost-Europa. Vooral op Goede Vrijdag riepen priesters op tot Jodenhaat , zij zijn “Godsmoordenaars”.

Spaanse inquisitie. Joden moeten kiezen tussen “bekeren”of “verbanning of verbranding “.

Beschuldigingen als “Bloedsprookje“. “Joden zouden kinderen vermoorden, ritueel slachten.

Luthers uitspraken “dit volk is door alle duivels bezeten” en “steek hun synagogen in brand, breek hun huizen af, neem hun geld , goud en zilver af”. 

De Holocaust  kost het leven van ruim 6 miljoen Europese Joden. Hitler beriep zich ook op oude geschriften van kerkvaders en Luther. (alleen lichtgroene olijfbladeren)

In 1948 ontstaat de staat Israel. ( Jordanie bezet de oude stad van Jeruzalem)

In 1967 wordt Jeruzalem heroverd.

Archeologen bevestigen dat de grond  t.z.v. en t.z.w. van de Tempelberg door joden werd bewoond tijdens de 2e tempelperiode ( Alfred Muller-2015)

Na 1967 komen er veel meer Joden tot geloof in de  Messias.  Door Gods Geest zelf. Vooral buiten Israel, maar ook in Israel.( Gods hart bovenin de stam klopt voor jood en heiden)

De “natuurlijke takken worden weer geent” Romeinen 11:23 (gouden rand rondom de donkere tak en weer donker olijfgroen te zien) Ezechiel 37 sprak ook eerst over ‘n natuurlijk herstel, daarna over ‘n geestelijk herstel.

Als de christenen weer de rijkdom ontdekken van het Hebreeuwse denken, de Hebreeuwse grondtekst dan  zie je ahw eerherstel .( de donkere olijfbladeren voor de lichtere)

Israel is de “edele olijfboom en wij als wilde olijftakken zijn erbij gekomen, om deel te hebben aan de rijke sappen”.

Israel de eerstgeborene ( Exodus 13 Niet omdat de andere geborenen niet belangrijk zijn. Maar de eerstgeboren ontvangt het belangrijkste erfdeel om de voortgang van de hele familie te waarborgen. (donkere bladeren voor de lichtere olijfbladeren)

Er is nog strijd om Gods volk, zoals de strijd in de luchtpartij in dit kleed.(donkere en lichtblauwe organzalagen)

Maar Gods trouw is voor eeuwig.(de gele kleur in de lucht en in de bovenrand)

 

Studies:

De kerk redt het niet zonder Israel ( Israel in de Romeinenbrief) ds. Gijs lammerts van Bueren ( www.nemnieuws.nl)

Het evangelie is Joods …..een eerherstel    David H.Stern  ( Gideonboek)

Wat is nieuw zonder oud? ( over de onmisbaarheid van het O.T.)  Andries J.Visser

 

Gemaakt zomer 2009 t/m febr. 2010.

Translate »