Het 1000 jarig vrederijk

1000jaar1

Het 1000 jarig vrederijk

naqam- rechtzetten. Meestal vertaald met wraak, wat een ander beeld oproept.   Maar het Hebreeuwse woord betekent: God komt als Rechtzetter van de Schepping, dus ook van het rechtzetten van de volken.

1000jaar2

Landen worden weer teruggegeven aan de rechtmatige eigenaars“Het vakwerk van hun handen, daar zullen zij zelf van genieten”  ( Jes 65:22) Geen machtsmisbruik meer, maar gerechtighedi ( Petrus 3)  op de nieuwe aarde. Geen aarde van ander materiaal, maar gekenmerkt door gerechtigheid.

1000jaar5

Jesaja 65: 25  De wolf en het lam zullen tezamen weiden. Een herstel van de dierenwereld en verzoening tussen de volken ( want wolf is ‘n beeld van roofzuchtige volken) ps ik moet nog een wolf maken naast de leeuw denk ik )

Dit alles door onderwijs vanuit Gods woord

1000jaar6
1000jaar7
1000jaar8

Onze Joodse Jezus wordt Koning die dient en de schepping gaat restaureren en recht doet.

“Tot hoelang nog Meester” riepen zij, nu mogen zij mee regeren ( Openbaring 6)  Geen heersers maar dienaars. Jes. 65 :22

1000jaar3

Eerherstel voor Jeruzalem en volken trekken op om het Loofhuttenfeest te vieren.
Ik zal juichen over Jeruzalem en Mij verblijden over Mijn volk” ( Jes. 65:19) en wij mogen erbij horen.

1000jaar4


Jesaja 25 : Sluiers waarmee  alle volken omhuld zijn worden weggenomen en er is een feestmaal. “Zie deze is onze God, van wie wij hoopten dat Hij ons zou verlossen”

Studies  ds Klaas Goverts

Gemaakt 2012

Translate »