Het Koningskind aanvaarden ……

Maria nam de boodschap van de engel Gabriel aan. Ze zou een zoon krijgen die groot zou zijn en Zoon van de Allerhoogste genoemd zou worden.God zou Hem ook laten heersen als koning over haar volk. (Lucas 1) Maar haar zoon zou niet van Jozef zijn, met wie ze in ondertrouw was!!!                Maar de engel zei: “de geestesadem van de Heilige zal over je komen, kracht van de Allerhoogste zal je overschaduwen, …daarom zal je zoon heilig, zoon van God genoemd worden”. (Naardense bijbel)   “Want geen woord dat van God komt zal krachteloos wezen”. Een boodschap die boven het menselijke voorstellingsvermogen gaat !?? Of dacht Maria bij de Geest van God aan het scheppingsverhaal, waar de Geest Gods zweefde over de duisternis die ontstaan was door de val van Satan. Daarna sprak God en herschiep (Gen. 1:2 en  Ezechiel 28:12 t/m 17).

Maria zei: “Laat er met mij gebeuren wat u zegt”. Ze aanvaardde het, al wist ze niet of Jozef haar zou geloven en wat de mensen zouden roddelen als ze haar buik zagen. Ze zong in ’n lied “Groot maakt mijn ziel de Heer, verrukt is mijn geest over God mijn bevrijder….Hij blijft Zijn ontferming gedenken zoals Hij belooft …(Lucas 1: 47-55).

Jozef had het logisch heel moeilijk, hij was niet de vader. Maria’s woorden klonken als Godslastering. God had 400 jaar niet van Zich laten horen en nu zo??? Ondanks zijn teleurstelling, zijn jaloers zijn en verdriet wilde hij uit liefde van haar scheiden. Anders had Maria gestenigd kunnen worden voor haar ontrouw. Hij dacht aan ‘n stille scheiding ,maar ‘n engel sprak in ’n droom:          “Jozef, zoon van David, vrees niet Maria je vrouw bij je te nemen, want wat in haar geboren is, is uit de Heilige Geest. Zij zal een zoon baren en jij zult roepen als naam Jezus, de Heer redt”. (Naardense bijbel).      Jozef werd wakker en deed zoals de engel sprak. Hij aanvaardde zijn hoge komaf, het zorgen voor Gods zoon en dat hij niet hoefde te vrezen dat  Maria ver boven hem verheven zou zijn , nu zij de waarheid had gesproken.

De herders gingen naar de stal,omdat engelen vertelden “Voor u is heden geboren een bevrijder en redder..gij zult vinden een kind in ….kribbe”

3 Joodse wijze mannen ( rabbijnen stonden bekend als wijze mannen) uit het land Babylon (velen in oorlog naar toe waren gebracht) zagen de ster uit Numeri 24:17 …..een ster gaat op uit Jacob, een scepter rijst op uit Israel..Vanwege deze profetie werd de komst van de Messias verbonden aan het opkomen van een ster. Zij gingen dus op zoek in Jeruzalem ….en daarna in Bethlehem.

Zij studeerden, gingen op zoek, deden navraag, enaanvaardden.

Ik heb de boodschap aanvaard dat ik ’n zondaar ben en ’n Redder nodig heb. Die uitnodiging staat in Johannes 3:16 “ Want God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft”. (in hartjes geborduurd)   En jij?

Translate »