Ark van Noach

De Ark van Noach en de doop, 2 verhalen in 1?

Patchwork is gemaakt tussen juli ’01 en juli ’02.
Ik wilde een abc-quilt maken, onderwerp Noach.
Ik vond 9 patronen, dus 9 letters:Noach, ark, duif, regenboog, leeuw, giraf,aap, beer,zebra.

‘n Ander patronenboek gaf meer dieren.
Daarna bleven 7 letters over, c,e,i,j,q,w,x.
Daardoor ging ik verder lezen over ‘tverhaal Noach in het OT en ontdekte dat ook in het NT van de bijbel over Noach gesproken wordt.
i-ikmensen Gen.6:5
q- Quo Vadis( Quo Vadis)
x-brede en smalle weg
e-engel(God sloot de deur)
w-woord (Hebreeuws teba=ark, en woord)
j-Jezus leven(Jezus wordt “Woord des levens”genoemd, Joh.1:4)
c-cora die het patchwork maakte en “In de ark is gegaan”( geloven in Jezus kruisdood voor mij)

Bleef oo over, ik had aa (aap) en ee(eend) ook gebruikt.
oo-Hebr. 12:2 Laat ons oog gericht zijn op Jezus.
-Joh.5:24 Wie Mijn woord hoort, en Hem gelooft die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven,
komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven.

 

 

1 Vierkant bleef over en daarin heb ik de doop afgebeeld.  Hebreeen 11:7 “Door het geloof heeft Noach eerbiedig de ark toebereid, tot redding van zijn gezin. 1 Petrus 3:20,21 “….de ark waarin 8 zielen door het water heengered werden. Als tegenbeeld daarvan redt u thans de doop, een bede van een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus.

De doop door mij afgebeeld met de volwassendoop. Vanuit het bijbelgedeelte dat Jezus door zijn ouders naar de tempel gebracht werd en later toch gedoopt wilde worden. Hij zei toen Johannes dat niet wilde : ” Toch wil Ik dat je Mij doopt, want we moeten precies doen wat God van ons verlangt”.

Een docente van een bijbelschool leerde mij tijdens een cursus. Er zijn verschillende kerken. Wat is de kern van ons allen geloof; de kern. Wat valt net buiten de kern? Zij zei oa  de doop. Verschillend vanuit welke theologie je denkt, kies je voor de kinderdoop, of de volwassendoop.

Gemaakt in 2001 en 2002

Translate »