Het volbrachte werk van Jezus

Jezus stierf aan het kruis voor onze zonden. Hij vergaf de Jood en de heiden. “Vader vergeef het hun want zij weten niet wat zij doen” Lucas 23: 34

Hebr. 12:2 “Blijf kijken naar Jezus, die ons de weg wijst, Hij is het doel van ons geloof. Hij kon Zich aan het kruis laten slaan en de schande negeren, omdat Hij wist welke blijdschap Hem te wachten stond. En nu zit Hij op de ereplaats naast de troon van God.

Techniek achtergrond: Vrije vormen gesneden met gebogen lijnen en die aan elkaar genaaid. Gebruik makend van patchworkstoffen en stof bestempeld met macaroni, bladvormen, kant. Met de paarse en zwarte kleuren wilde ik laten zien: het enorme lijden/ kwaad wat Jezus op Zich nam. De rode en de geel/blauwe elementen mi wat het God kostte. Om Zijn geliefde Zoon in handen van Satan te geven. Om Zich terug te trekken van Zijn Zoon!! Koning der Joden kon iedereen lezen in het Hebreeuws, Grieks en Latijn.

Jezus vroeg vergeving aan de Vader voor de zonden van de Jood en de Heiden. Voor allebei.

“Vader vergeef het hun want zij weten niet wat zij doen”  Lucas 23: 34

“Het is volbracht!” riep Jezus  Joh. 19:30

“Vader in Uw handen beveel Ik mijn geest”  Luc. 23:46

“Als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. Hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor die der gehele wereld”. 1 Joh. 2:1 en 2

Bij de veroordeling van Jezus zei stadhouder Pilatus “Ik ben onschuldig aan zijn bloed; gij moet zelf maar zien, wat ervan komt”
Het volk zei “Zijn bloed kome over ons en over onze kinderen ” Mattheus 27: 24-25

Door deze uitspraak hebben vele christenen gemeend het Joodse volk te moeten vervolgen…..
Maar Jezus heeft maar een bloed. Zijn bloed roept niet om wraak, maar roept om vergeving.

Jesaja 53:12 “Daarom zal Ik Hem een deel geven onder velen en met machtigen zal Hij de buit verdelen, omdat Hij Zijn leven heeft uitgegoten in de dood, en onder de overtreders werd geteld, terwijl Hij toch veler zonden gedragen en voor de overtreders gebeden heeft”

Letterlijk Hebreeuws:
“Onder de velen” – ha rabbim”
Betekent “allen”
( ds Klaas Goverts)

Marcus’ 10:45
“Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om Zich te laten dienen, maar om te dienen en Zijn leven te geven als losprijs voor velen”

Hebreeuws “ Hij heeft Zijn ziel ( nephesh) gegeven…”
Je bent een ziel
Jezus heeft Zijn hele bestaan gegeven.

De Rechtvaardige wordt het losgeld, dat gegeven wordt om de slaven te kopen op de slavenmarkt.
De boze die dag en nacht de broeders aanklaagde, heeft geen recht van spreken meer.

Als Jezus in het uiterste nog bidt: “ Vader vergeef het hun”….wie kan er dan nog iets toerekenen.
( studies Ds Klaas Goverts)

Figuren zijn foto’s geprint op transfer paper of op lutrador. Daarna machinaal geborduurd. Het zware tempelgordijn scheurde in tweeën toen Jezus riep: “Het is volbracht”. Daarvoor heb ik een rode fluweel in 2en geknipt/gescheurd met daarachter ‘n gouden stof. Want nu kunnen wij ieder moment van de dag in Gods tegenwoordigheid komen. Zilveren rand aan onder en zijkant benadrukt nog de prijs die Jezus voor mij/ons heeft betaald. Rode onderrand voor alle offers die nodig waren tot dan toe.

 Technieken: Hart en kruis van rode en bruine sandwich lap met stroken stof met organza, tules en draden. Dit alles bewerkt met borduursteken en vrij machinaal borduren.

Translate »