Verborgen kracht van de Heilige Geest

Mijn 2e werkstuk van mijn beginnerscursus patchwork. 1994

Jezus zegt in Openbaring 22:16b “ Ik ben de wortel en het geslacht van David, de blinkende morgenster”

De vlinder staat voor mij voor opnieuw geboren worden.

Johannes H3 Jezus gesprek met Nicodemus
“ tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien “

“ Als iemand na zijn natuurlijke geboorte niet ook geestelijk geboren wordt, kan hij onmogelijk in het Koninkrijk van God komen. Uit mensen komt menselijk leven voort, maar uit de Geest van God komt geestelijk leven voort”

We moesten in de beginnerscursus 2 een sampler , kleed, maken met verschillende motieven.
Zoals het Kruisvaderskruis hiernaast.

De Kruisvaarders wilden de “Heilige plaatsen “ ( terug)veroveren. Optrekkende door de Rijnlanden op weg naar Jeruzalem, vermoordden ze Joodse gemeenschappen en gebruikten hun bezittingen.

In Jeruzalem dreven ze de Joden in de synagoge en staken die in brand, terwijl zij buiten geestelijke liederen zongen.

Dit symbool wilde ik pas in mijn kleed plaatsen, tegenover de vlinder, toen ik als applicatie de vlinder had gekozen.

“ Dronkemanspad” heet dit motief.
Zo zag ik de haat van de Kruisvaders naar moslims en het Joodse volk.

Hoe draag je dan “ vruchten” in je leven?

Openbaring 22:16 De Morgenster.
“ Ik ben zowel de wortel als de nakomeling van David. Ik ben de blinkende Morgenster.
En de Geest en de bruid zeggen :Kom!
En wie het hoort, zegge: Kom!
En wie dorst heeft, kome, en wie wil, neme het water des levens om niet”

Uitnodiging van Jezus en de H. Geest om te bidden en je door de H. Geest te laten leiden.

In de rode kleur naast de vlinder heb ik een duif ( beeld van de H. Geest) geborduurd

In dit motief zie ik een haardvuur.
Ga vanuit je binnenkamer, je relatie met God, Jezus en de H. Geest, op pad.

“ Oceanwaves”
Vanuit mijn persoonlijke relatie op pad gaan en kijken naar mijzelf, naar de ander, de wereld om mij heen.

1994 Patchwork beginnerscursus

Translate »