Ark van Noach – doop

De Ark van Noach en de doop, 2 verhalen in 1? Door het geloof heeft Noach eerbiedig de ark toebereid, tot redding van zijn gezin. Hebr. 11:7 Als tegenbeeld daarvan redt u thans de doop,….. een bede van een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus....

Ark van Noach

  De Ark van Noach en de doop, 2 verhalen in 1? Patchwork is gemaakt tussen juli ’01 en juli ’02. Ik wilde een abc-quilt maken, onderwerp Noach. Ik vond 9 patronen, dus 9 letters:Noach, ark, duif, regenboog, leeuw, giraf,aap, beer,zebra. ’n...

MP3's Koos Groeneveld

Preek bij het opdragen van Roos 27-11-’05Koos heeft in zijn leven veel onderwijs gegeven en gesproken over Gods Woord. Hieronder kunt u enkele spreekbeurten beluisteren.27 november 2005- Koos Groeneveld – Gods trouw door de geslachten heen.
Translate »