De Ark van Noach en de doop, 2 verhalen in 1?

Patchwork is gemaakt tussen juli ’01 en juli ’02.
Ik wilde een abc-quilt maken, onderwerp Noach.
Ik vond 9 patronen, dus 9 letters:Noach, ark, duif, regenboog, leeuw, giraf,aap, beer,zebra.
’n Ander patronenboek gaf meer dieren.
Daarna bleven 7 letters over, c,e,i,j,q,w,x.
Daardoor ging ik verder lezen over ’tverhaal Noach in het OT en ontdekte dat ook in het NT van de bijbel over Noach gesproken wordt.
i-ikmensen Gen.6:5
q- Quo Vadis( Quo Vadis)
x-brede en smalle weg
e-engel(God sloot de deur)
w-woord (Hebreeuws teba=ark, en woord)
j-Jezus leven(Jezus wordt “Woord des levens”genoemd, Joh.1:4)
c-cora die het patchwork maakte en “In de ark is gegaan”( geloven in Jezus kruisdood voor mij)

Bleef oo over, ik had aa (aap) en ee(eend) ook gebruikt.
oo-Hebr. 12:2 Laat ons oog gericht zijn op Jezus.
-Joh.5:24 Wie Mijn woord hoort, en Hem gelooft die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven,
komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven.

Translate »