Archive for the ‘Patchwork’ Category

De heilige stad, Jeruzalem, neerdalende uit de hemel van God

( weergegeven door de witte vitragestof) Openbaring 21:2 en 10.

heiligestad1

Een van de 12 paarlen poorten met namen van de 12 stammen van Israel Openbaring 21:12

heiligestad2

Openbaring 21:19,20. Op de fundamenten de namen van de 12 apostelen. Die fundamenten waren versierd met allerlei edelgesteente.

heiligestad3

De genoemde  edelgesteente opgezocht en daar geprobeerd een passende kleur bij te vinden met reepjes stof en draden.

De stad was zuiver goud, gelijk doorschijnend glas. Openbaring 21: 21. De bouwstof van haar muur was diamant. Openbaring 21: 18. Een glazen ketting genaaid op kant met een gouden draad. Op de huizen zijn glimmende kraaltjes genaaid.

heiligestad4  heiligestad5

Materiaal: Patchworkstof en vitrage en vooral veel gordijnstof. Daarnaast  kant, kralen en draden.

Techniek: De muur en de huizen opgevuld, in lagen achter elkaar.

Gemaakt 2011

Colossenzen 1:13 …overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde

patchworkstory1

Citaten K. Goverts:  “Want wij weten, dat tot nu toe de ganse schepping zucht en in barensnood is”   “En niet alleen zij, maar ook wijzelf, wij die de Geest  als 1e gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap:  de verlossing van ons lichaam “  ( Rom. 8:22,23)

“Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?”  Jezus geeft dat lijden stem. Juist hierin wordt Jezus voluit Messiaans. Hij draagt het zuchten tot  in Gods handen. Het opheffen van handen , dat zuchten   van de schepping in ontvankelijke lege handen  voor Gods aangezicht brengen, is oa ook de taak van ons als gemeente.

P1090202                              P1090196

Ps. 141:2 “ Laat mijn gebed als reukoffer voor Uw aangezicht staan, het opheffen van mijn handen als avondoffer”

Kaph is nl handpalm, de holle hand. Een houding van afhankelijkheid. Wij zijn met duizenden draden verbonden met die zuchtende schepping. Je moet niet zo hard en zo voortdurend halleluja roepen, dat je het zuchten van de schepping niet meer hoort. Je moet ahw zo nu en dan je adem eens  even inhouden. (citaat ds. Klaas Goverts)

patchworkstory2    patchworkstory3

Jezus, Gods Zoon: “Het Woord des Levens  heeft onder ons gewoond, Hij weerspiegelde de heerlijkheid van God, de Vader” Joh.1: 1-18  “In het Woord was leven en het leven was het licht der mensen” Joh. 1:4   “God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis” 1Johannes 1:5  Jezus gaat de weg volkomen.

Jezus heeft de vijandschap aan het kruis gedood, er is verzoening met God, ook tussen mensen daardoor mogelijk. Efez. 2: 11-22  Jezus riep daar aan het kruis “Mijn Rechter waarom hebt Gij Mij verlaten?”  

Hij draagt het lijden tot in Gods hand. “Vader in Uw handen beveel Ik mijn geest” Luc.23:46  “Ik geef hun eeuwig leven…   niemand kan hen uit de hand van Mijn Vader roven. De Vader en Ik zijn een”  Joh. 10: 27-30

patchworkstory4

Handelingen 2: 32 God heeft Jezus uit de dood laten opstaan….God heeft Jezus de ereplaats aan Zijn rechterhand gegeven. God gaf Jezus de Heilige Geest en Jezus heeft de Heilige Geest uitgestort. De mens met pijn (de gebroken wereld) moet heel worden.

Duivel, diabolos= chaotiseur…het is een scheldwoord Openb. 11:17 “Wij danken U , Here God, Almachtig, die is en die was”  Maar God handelt niet buiten de mens om.Via de mens is het kwaad de wereld binnengekomen, via de mens moet het er weer uit.  God en Jezus Zijn Zoon,  bewandelen een weg.

Verschil tussen de 2 koninkrijken

patchworkstory5                               patchworkstory6

Paulus schrijft in de brief aan de Colossenzen 1 over die Heilige Geest die ons kan vullen met liefde, wijsheid en inzicht om  waardig te wandelen.  Kracht te krijgen om te volharden….

“Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in wie wij de verlossing hebben, de vergeving van zonden”. Col.1: 13, 14

patchworkstory9               patchworkstory10

Paulus schrijft over het lijden wat er nu nog is 1 Col 1: 24  Petrus schrijft erover in  1 Petr.2: 20 en 1 Petr. 3 en 4.

Maar eens zal God afrekenen met het kwaad en rechtspreken en rechtzetten.

Naqam= rechtzetten. Ipv een dag van wraak, zoals het bij ons in de vertaling staat, staat er in het Hebreeuws naqam…God zal de schepping weer rechtzetten, wat scheef is…weer herstellen. ( Jes. 61 :2)

Technieken:  Schaduwapplique.  Applicaties van gordijnstof ( handen, voeten, bomen, weg)  en draden ( hart, weg, lucht)  bewerkt met machinaal borduren. Dit alles overdekt met tule en  vastgenaaid op een patchworkonderlap

Randen rood staan voor het bloed  van Jezus. Paars staat voor het lijden. Geel voor hoop voor de toekomst en nu.

Studies: Ds  K Goverts Omgaan met lijden  www.wereldgeschiedenis.com    

Gemaakt 2011

Tijd niets gemeld, deels deel ik ook belevenissen op facebook en hyves af en toe. Na mijn 4 spreekbeurten in oktober en november 2010 , weer eens aan een werkje begonnen. Verder gegaan met schaduwapplicatie. geleerd bij de tassenbee bij quiltbee in Dordrecht. Dus een klein formaat, ong A4. De zondeval had ik daarmee al gemaakt met een geprint dierenstofje met toegevoegd Adam en Eva en een dier geslacht voor hun bekleding en de hand van God die Satan wel vertelt dat zijn macht eens zal vernietigd worden. Omdat mijn oudste zoon erg ziek was begin 2011, was ik weer erg met het lijden bezig een tijd. Nu heb ik het onderdeel het vrederijk af. Met allemaal losse onderdelen van een landschap met losse applicatiedelen erbij, onder de tule en erboven. Het geheel kreeg zo diepte. Bovendien kon ik de ontstane boompjes toch niet onder de tule krijgen. Ook heb ik wat gestudeerd over het 1000 jarige vrederijk en dit geheel geeft hier wat van weer vind ik. De juiste beschrijving en bijbelteksten komen later. Eerst ben ik met deel 3 bezig , tussen de zondeval en het vrederijk. Niet eenvoudig om beknopt weer te geven , maar er zijn al wat onderdelen ontstaan, die nog een geheel hopelijk gaan vormen. Dus nu alleen foto’s van de 2 delen die af zijn.