hetvolbrachtewerk1

Het volbrachte werk van Jezus                                                      

Jezus stierf aan het kruis voor onze zonden. Hij vergaf de Jood en de heiden.

Technieken:  Hart en kruis van rode en bruine sandwich lap met stroken stof met organza  en tules en draden. Dit  alles bewerkt met borduursteken en vrij machinaal borduren.

hetvolbrachtewerk2

Hebreeën brief 12:2 Blijf kijken naar Jezus, die ons de weg wijst,  Hij is het doel van ons geloof. Hij kon Zich aan het kruis laten slaan en de schande negeren, omdat Hij wist welke blijdschap Hem te wachten stond. En nu zit Hij op de ereplaats naast de troon van God.

hetvolbrachtewerk3 hetvolbrachtewerk4

Techniek achtergrond: Vrije vormen snijden met gebogen lijnen  en die aan elkaar naaien. Gebruik makend van patchworkstoffen en stof bestempeld met macaroni, bladvormen , kant . Met de paarse en zwarte kleuren wil ik laten zien: het enorme lijden/ kwaad wat Jezus op Zich nam. In het contrast bovenin links de rode en rechts de gel/blauwe elementen geven mi weer de strijd in de hemel. God kostte het zoveel om Zijn geliefde Zoon in handen van Satan  te geven. Om Zich terug te trekken van Zijn Zoon!! Koning der Joden kon iedereen lezen in het Hebreeuws, Grieks en Latijn.

hetvolbrachtewerk5 hetvolbrachtewerk6

Figuren  zijn bewerkte foto’s geprint op t-shirt transfer paper of op lutrador. Daarna bewerkt met machinaal borduren. Het  zware tempelgordijn scheurde in tweeën toen Jezus riep: “Het is volbracht”.  Daarvoor heb ik een  rood sjaaltje met motief en fluweel in 2en geknipt/gescheurd met daarachter gouden stof.  Want nu kunnen wij ieder moment van de dag in Gods tegenwoordigheid komen. De Zilveren rand rondom onder en zijkant benadrukt nog de prijs die Jezus voor mij/ons heeft betaald. De rode onderrand  symboliseert alle offers die nodig waren  tot dan toe.

hetvolbrachtewerk7

Jezus vraagt vergeving aan de Vader voor de zonden van de Jood en de Heiden. Voor allebei.

hetvolbrachtewerk8

Johannes 19:30  “Het is volbracht!” riep Jezus . Lucas 23: 46 “Vader in Uw handen beveel Ik mijn geest”.  1e Brief van Johannes 2: 1,2   “Als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige: en Hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor die der gehele wereld”

Februari 2012

Technieken: Sandwich lappen maken met repen stof en draden en die machinaal borduren en daarna er vormen uit snijden vb hart en kruis; achtergrond van stoffen die je doorsnijdt met golvende lijnen en aan elkaar stikt met borduursteken; figuren afdrukken op lutrador en die vrij machinaal borduren; stof en tule draperen; vrij machinaal borduren.

Translate »