1000jaar1

Het 1000 jarig vrederijk

naqam- rechtzetten. Meestal vertaald met wraak, wat een ander beeld oproept.   Maar het betekent God komt als Rechtzetter van de Schepping, dus ook van het rechtzetten van de volken.

1000jaar2

Landen worden weer teruggegeven aan de rechtmatige eigenaars. “Het vakwerk van hun handen, daar zullen zij zelf van genieten” (Jes 65:22) Geen machtsmisbruik meer, maar gerechtigheid (2 Petrus 3) op de nieuwe aarde. Geen aarde van ander materiaal, maar gekenmerkt door gerechtigheid.

1000jaar3

Jesaja 65: 25  De wolf en het lam zullen tezamen weiden. Een herstel van de dierenwereld en verzoening tussen de volken ( want wolf is ’n beeld van roofzuchtige volken) ps ik moet nog een wolf maken naast de leeuw denk ik). Dit alles door onderwijs vanuit Gods woord

1000jaar4 1000jaar5 1000jaar6

Onze Joodse Jezus wordt Koning die dient en de schepping gaat restaureren en recht doet. “Tot hoelang nog Meester” riepen zij, nu mogen zij mee regeren ( Openbaring 6). Geen heersers maar dienaars. Jes. 65 :22

1000jaar7

Eerherstel voor Jeruzalem en volken trekken op om het Loofhuttenfeest te vieren. Ik zal juichen over Jeruzalem en Mij verblijden over Mijn volk” ( Jes. 65:19) en wij mogen erbij horen.

1000jaar8

Jesaja 25 : Sluiers waarmee  alle volken omhuld zijn worden weggenomen en er is een feestmaal. “Zie deze is onze God, van wie wij hoopten dat Hij ons zou verlossen “

Studies van Dr. Klaas Goverts Het Duizend jarig rijk en De wederkomst.  Op www.wereldgeschiedenis.com bij zoeken,  deze woorden duizendjarig rijk of wederkomst intypen.

Bij sommige verkorte studies ziet u een mogelijkheid om  studies in boekvorm te bestellen bij Jan Bies te Dordrecht. ( Hij maakt  boeken van bijbelstudies van dr. K.D.Goverts )

September 2012

Technieken: patchwork, vrij textiel werk, draden, tule, vrij machinaal borduren

1000 jarig vrederijk,
2 Petrus 3
, hebreeuws naqam, Jesaja 25 en 65, Liefde van God, N.T., O.T., Openbaring 6, patchwork , art textiel|

Translate »