Archive for the ‘Weblog’ Category

 

Voedselpakketten aangekomen in Odessa met de vrachtwagen. Twee dagen ervoor had onze Nederlandse groep  met een groep Duitsers 2000 voedselpakketten gemaakt te Vinnitsa .

Deze Voedselpakketten zijn  voor het weeshuis en voor de ouderen van Odessa. Waar we een bezoek brengen.

 

Ik probeerde die berg pakketten na te maken…..vond het tegenvallen…..en toen inspireerde de stof me tot…rechtsonder

Een boomtak….aren …uit de harde grond……

Voedsel….erkenning…..hoop…..

052A1AE9-8341-41AC-9645-26678B5D4035

En linksboven de beschadigde Davidsster….deels ….van het plafond van de lemen synagoge van de stettl Berschad

 

FBB89EC5-0E95-4A12-8DB3-15A2061123D1

De lemen synagoge waar we in 2012 voedselpakketten maakten en uitdeelden.

08218388-16CB-4291-9CA2-1ECECAA3D09F

 

Het werkstuk vordert …..volgende stap….proberen plaatsnamen van dorpen en steden die we bezocht hebben te naaien……eens gaan uitproberen wat mijn naaimachine kan….

 

 

Al een tijd bezig met een nieuw werkstuk. Wat waarschijnlijk “De Koning komt eraan” gaat heten of……

Het begon zo’n anderhalf jaar geleden met kanten kleedjes met Davidssterren die ik op 1 middag vond in ‘n vintagewinkel. Met een gordijnrandje met Davidssterren in een restanten bak van een gordijnwinkel.

Ik zat op les “Op weg naar art” en we waren bezig met vormen gutsen en composities.

De kanten kleedjes legde ik onder de lap stof en ik stempelde met stofverf  allerlei vormen. Daarna begon ik de vormen vrij machinaal  te borduren op de naaimachine of met de hand.

SAMSUNG CSC     IMG_2396

 

Na weer maanden stilte qua dit werk….ging  ik in augustus dit jaar weer verder vrij machinaal borduren rondom de gestempelde vormen.

IMG_1727   IMG_1771

IMG_1765      IMG_1752 (Edited)

IMG_1766    IMG_1927

IMG_1932

Bijna klaar met machinaal borduren, nu nog op een achtergrond die er bij past vastmaken met tunnels voor het ophangen van het werkstuk. Maar eerst wachten tot mijn naaimachine gerepareerd is……

 

Mini werkstuk is af met onderdelen die al jaren geleden gemaakt waren….

Al jaren wist ik die serie is niet af….

Nu nog eruit komen of het los aan 1 tak in mijn hal komt te hangen bij de andere 4 werkjes…

Maar vooral voor een spreekbeurt ben ik bezig met een grote blauwe stof achter deze werkjes…..

Prachtige stof die al in de werkjes zit, maar ik vraag me af of ik toch beter de fellere blauwe stof had moeten kiezen…?

Spannend…IMG_1129

 

 

Maanden bezig geweest met haken. Uit een boek van Sascha Blase : Gehaakte lappenpoppen.

Nu mijn kleindochter Fleur geboren is, heb  ik  moederkonijn  en babykonijn geven.

4FEF88CC-17B0-442A-B8D6-9E5FDED448ED

 

Aan  broertje Tijs heb ik  de moeder kangoeroe en 2 babykangoeroes gegeven ( 1 stelt Tijs en de ander Fleur voor ).

Deze vind hij erg leuk.

IMG_0013

De moeder en babykrokodil, vindt hij wat “eng”……in ieder geval in bed…….

IMG_0007

Misschien met andere kleur ogen worden die minder eng???……

Vorige week was ik in Israel met Christenen voor Israel reis. De laatste dag waren we oa in de Oude Stad van David bij de Siloam Pool. Daar las de ds voor uit Joh. evangelie. Het raakte mij, hierover had ik een werkstuk gemaakt. Nog maar net af eind maart! Al een keer laten zien op een tentoonstelling Handen in Zwijndrecht, maar nu volgt dan hier de foto’s en beschrijving van dit kleed “Levend water”. P1160695   “Levend water”  Johannes 7: 37-39 In de tijd van Jezus vond op elke dag van het Loofhuttenfeest een waterplengoffer plaats. Er werd water uitgestort over het altaar. Elke morgen daalde een priester van de tempelberg af naar het badwater Siloam. Daar vulde hij een gouden kruik met water en met deze gevulde kruik klom hij weer naar boven. Water-Libation      P1160698 In de voorhof van de tempel ontvingen de andere priesters hem met vrolijk trompetgeschal.Het volk juichte! Een andere priester nam de kruik over en sprak de woorden uit Jesaja 12 : 3: ’Ge zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil’. De priester klom dus op het altaar. Aan de zuidwestkant van het altaar stonden twee schaaltjes met onderaan een opening. In het ene schaaltje goot men het water uit de vijver en in het andere schaaltje goot men wijn. Water als herinnering aan de woestijn en hoe God hen water gaf. Wijn als teken van vreugde. Het water en de wijn stroomden via een buis naar de tempelbeek Kidron. Op de 7e dag gebeurde dit waterplengoffer 7 maal. Het was steeds een stoet van priesters en feestgangers. Waarbij er gelijktijdig een stoet naar het Kidrondal ging om wilgentakken te halen. Die staken ze aan beide kanten vast aan het brandofferaltaar, zodat de takken eroverheen bogen  als een bladerdak. P1160697 De echte explosie van uitgelaten blijdschap kwam op deze láátste dag van het feest. Bij het altaar stonden dan het volk en de priesters met hun takken te luisteren naar de tempelzangers.Uit volle borst zongen zij de laatste psalm van het Hallel. Psalm 118   ‘Dit is de dag die de HERE gemaakt heeft’. ‘Laten wij juichen en ons daarover verheugen. Och HERE, geef toch heil (Ps. 118 : 25) Och HERE geef toch voorspoed’  (in het Hebreeuws :Hosjanna = Hosanna) Onmiddellijk daarna viel het volk in: “Och  HERE, geef toch voorspoed Gezegend Hij die komt in de naam des Heren!!” Ze schrééuwden het uit. P1160301           P1160302 Wat moesten ze zonder Gods zegen! Het land was door de zomerzon uitgedroogd.Water had het nodig. Water! Veel regenwater. Het  zaad was al uitgestrooid.Plotseling kwam er een moment van zwijgen. De priester goot de kan met water uit over het altaar. Zo moge de HERE  regen geven. P1160704 Jezus heeft ook zo’n Loofhuttenfeest bijgewoond. Op de laatste, de grote dag van het feest ging Hij staan. Dat was vreemd. Als een rabbi de schriften uitlegde ging hij zitten. Een profeet  ging altijd staan, want hij had een boodschap.  Hij riep zo luid Hij kon:”Wie dorst heeft kome tot MIJ en drinke “(Joh. 7 : 37) P1160701      P1160700 “Wie in Mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien” Johannes legt uit: “Dit zei Jezus over de Heilige Geest, welke zij, die tot geloof in Jezus kwamen, ontvangen zouden. Want de Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was” ( Joh. 7 : 37-39) P1160702    We krijgen Eeuwig leven straks en nu een proces van herstel en leven van die “Komende eeuw” Tegen de Samaritaanse vrouw had Jezus ook al gesproken over dit “Levende water” Joh. 4: 14  “Maar wie gedronken heeft van het water dat Ik haar/hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid. Maar het water zal in haar/hem worden tot een fontein van water, dat springt ten eeuwigen leven” ‘Eeuwig leven” is in de bijbel niet slechts de onsterfelijkheid van onze persoon, onze ziel. Maar ook “het leven van de eeuw”. Van de komende eeuw, het Messiaanse rijk, het Koninkrijk van God in volle glorie. Wie in Jezus gelooft, hoort bij dat Koninkrijk voor altijd, ook na de dood. Het wonder is echter, dat je het leven van die komende eeuw nu al mag ervaren. De Heilige Geest legt het in je. Oa dat je Gods woorden herinnert, dat je ervan kunt delen, dat je vreugde kunt groeien ( in je rechter hersenhelft zit het vreugdecentrum….wat als enige kan groeien…wetenschappelijk bewezen…onderwijs st. Promise), dat er herstel in je leven kan zijn (een proces) P1160703 Bronwater is levend water in tegenstelling tot water dat in cisternen of waterputten is opgeslagen. Dat is stilstaand water, troebel water vol met bacteries. De blinde man die Jezus genas ( Joh 7) moest zich wassen in het badwater Siloam, want dat was levend water, symbool van de echte reiniging door de Heilige Geest. Naar studies van Evert vd Poll- De feesten van Israel;Willem J. Ouweneel- Hoogtijden voor Hem; Joseph Good- Rosj Hasjana; Werner Stauder- Bijbelstudie;  James Wilder-Leven naar Gods plan( over vreugde opbouwen)

ogen flat

Ghettowijk in Warschau met  vele Joodse gezinnen op  kleine kamers in           hoge flats… Een half miljoen Joden in 1940-42…. honger……ziektes en dood     en  zeer velen gedeporteerd ……. Vele lege plekken…..

davidsster in getto warschau

Janusz Korzac  bekend schrijver, hoge militair en kinderarts van joods weeshuis. Hier weggevoerd met zijn 192 kinderen. Vanwege zijn vele belangrijke posities mocht hij vrijuit…maar hij koos om ‘met zijn kinderen” weggevoerd te worden.

janusz korzac

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onder de ogen van Irene Sendler een Poolse verzetstrijdster.  Irene Sendler was ziekenverzorgster voor epidemiecontrole en had daardoor toegang tot het getto van Warschau. Samen met anderen lukte het haar   om  2500 joodse kinderen uit het getto te smokkelen en ze onder te brengen   bij Poolse families, kloosters en weeshuizen. Via contacten binnen het ministerie van welvaart verkregen de kinderen valse papieren.

irene sendler

In 1943 werd Sendler door de Gestapo gevangengenomen en ter dood veroordeeld. Onder foltering – haar beide benen en voeten werden gebroken – moest ze de namen van de geredde kinderen prijsgeven, maar ze verraadde niets. Om een latere hereniging van de kinderen met hun ouders mogelijk te maken, had Sendler versleutelde namenlijsten bijgehouden en in weckflessen onder een appelboom in een tuin verstopt.

Het lukte de verzetsbeweging om Sendler door middel van omkoping vrij te krijgen. Een SS’er sloeg haar op weg naar haar executie neer en liet haar aan de kant van de weg liggen. Dat de executie officieel wel plaats had gevonden, ervoer ze later via mededelingsborden van de bezetter. Sendler veranderde daarop haar identiteit en leefde tot aan het eind van de oorlog ondergronds onder een valse naam.

Yad Vashem onderscheiding ■

Vanwege de communistische overname van Polen na de oorlog, werd haar heldenwerk niet bekend in de wereld. Hoewel ze in 1965 de Yad Vashem onderscheiding kreeg, was er tot 1999 heel weinig bekend over haar ontzagwekkende prestaties. De stilte werd verbroken toen vier Protestante middelbare scholieren veel details over het leven van mw. Sendler verzamelden en deze omzetten in een kort toneelstuk “Leven in een Jampot”.

putdeksel

Anielewicz werd gedood 8 mei 1943

In 1943 zouden de laatste 60.000 Joden aan de beurt zijn voor deportatie naar de vernietigingskampen……toen brak er opstand uit o.l.v. oa Mordechai Anielewicz De ZOB was in november 1942 door Joodse communisten en zionisten opgericht.

Al op 18 januari 1943 werd er voor het eerst verzet gepleegd door de ongeveer 56.000 Joden die de deportaties naar KZ-Auschwitz-Birkenau hadden ontweken en waren ondergedoken in de puinen van het getto. Voor het eerst bleek dat verzet tegen het onaantastbare Duitse leger mogelijk bleek en aldus was het eerste gewapende Joodse verzet geboren. Enkele dagen later riep de zionistische organisatie ZOB op tot de gewapende strijd: “Joden, verzet U! Grijp messen en bijlen! Vecht!“.

Vanuit ondergrondse bunkers en het riool werd het verzet gedaan.  19 april 1943 de opstand in het Getto Van Warschau.                 

Marek Edelman werd na Anielewicz dood , de leider van ong. 220 strijders.Tussen april en mei 1943 slaagden Edelman en de zijnen er in om de Duitsers een maand het leven moeilijk te maken – en niet te onderschatten prestatie, als je rekening houdt met het feit dat Duitse leger toen eigenlijk nog het beste van de wereld was, ondanks de zich snel opeenvolgende nederlagen.

laarzen

Laarzen van de Duitse commandant Stroop, die het ghetto definitief wilde ontruimen .

brand

 

 

 

 

 

 

Toen de Duitsers het Ghetto eindelijk onder controle hadden, werd het met de grond gelijkgemaakt.

 

 

Meer dan 55.000 mensen werden omgebracht of kwamen terecht op een trein naar de kampen.

deportatie na brand

 

 

 

 

 

 

 

Ieder jaar zijn strijders herdenkend.

Marek Edelman is overleden (2009) De man was de laatste overlevende leider van de Joodse opstand in het Ghetto van Warschau in 1943 én de opstand van 1944, in heel Warschau.

marek edelman

Zullen wij blijven gedenken……

hele kleed

Werkstuk Ghetto van Warschau …mei  2013.

Wachters bidden vanuit Gods beloften voor Israël

20160726-IMG_12351 - kopie documentgrootte 337kb

Als je op bovenstaande foto klikt, is deze helder.

 

P1120910 

 

Vroeger moesten wachters  waarschuwen bij een naderende vijand ( Num. 10:9) en weer doen letten op Gods woord

“Jou mensenkind heb Ik als wachter aangesteld voor het volk van Israël. Als je mijn woorden hoort moet je hen namens Mij waarschuwen” Ezech. 33:7

Nu heeft Israël heel veel vijanden rondom. Hun leiders ( veelal alleen in hun eigen land en voor eigen media) roepen  openlijk op om Israël van de “kaart” te vegen.  Westerse mogendheden, de V.N. , de hele wereld bemoeit zich met Israël , ontkent Israëls rechten, wil opdelen van land en hoofdstad.

I.pv. historische, wetenschappelijk onderbouwde rapporten over de geschiedenis van het Joodse volk te bestuderen en te laten spreken. oa Joodse volk moest gedwongen hun land verlaten 70 en 135 n.Chr.…een kleine rest bleef. Steeds overal vervolgd en verdreven verklaart waarom Joden over heel de wereld verspreid zijn.

Het Joodse volk is al meer dan 35oo jaar verbonden met Israël.

C04D7FD2-CE21-42C1-9524-58DEF0118257

Moderne wachters op de muren van Jeruzalem die met hun bijbel in de hand  Gods beloften over Israël en Jeruzalem  uitspreken.

Jesaja 62: 6 “Jeruzalem, Ik heb wachters op je muren gezet die nooit zullen zwijgen, dag noch nacht”.  Notzrim= wachter. In het moderne Hebreeuws worden christenen  “notzrim”genoemd!!

“Jullie die een beroep doen op de HEER, gun jezelf geen rust en gun Hem geen rust…”.     

Mazkira= beroep doen op , of herinneren of secretaresse. Wij worden dus opgeroepen om God aan Zijn eigen beloftes voor Israël te herinneren.

Een wachter, een heraut is niet bang uitgevallen. Zich goed bewust van zijn kwetsbaarheid doet hij het kleed van de Koning ( Jezus) aan. Nederig en vrijmoedig roept hij krachtig  Gods woorden.

Nederig….vanuit besef…dat als Joden “kruis” of “christen” horen , zij wel moeten denken aan het leed  van de vele vervolgingen die zij als volk, als familie, als individu  hebben geleden.

Jesaja 62:1 “Omwille van Sion zal ik niet zwijgen, omwille van Jeruzalem  ben ik niet stil, totdat het licht van haar gerechtigheid daagt en de fakkel van haar redding brandt”.

P1120907

0089BCE2-46A3-4B9D-A395-C91775DC98A9

Er zijn veel stenen op te ruimen. ( stiksels bij  en in de poort

Israël had gezondigd en zich afgekeerd van God. Het Joodse volk werd verstrooid over alle windstreken  van de aarde. Het Beloofde Land lag er eeuwenlang verlaten bij.

De oude kerkvaders trokken hun conclusie “Israël heeft afgedaan. De kerk is nu het geestelijk Israël ” ( vervangingsleer)

Vanuit die vervangingsleer zijn de joden vaak vervolgd.   “kruis”  heeft zo veelal een negatieve betekenis bij de Joden.

Maar God wilde dat wij christenen de Joden jaloers zouden maken, omdat wij hun God hadden mogen leren kennen……..want God  is een God van eeuwigdurende liefde .

Dezelfde profetieën die de neergang van Israël aankondigden, voorzeggen Israëls herstel!! Wij leven in de dagen dat God een begin heeft gemaakt met de herstelwerkzaamheden van deze  vervallen hut van David.

Fouten van de kerk naar het Joodse volk erkennen en heel bijbels daar vergeving voor te vragen ( dat deden  Daniël, Nehemia….Stefanus ,,,.voor de zonden van hun vaders….al waren zij zelf niet schuldig)

P1120821

7B9039C0-3A47-4D4E-9FDC-43D44B4EF960

Zacharia 8: Ik ben voor Sion in grote ijver ontbrand . (Of vanuit het Hebreeuws…Met grote naijver ben Ik voor Sion gaan ijveren met grote grimmigheid)

P1120887

7BC44D93-1A1F-4840-A21F-41EB7219F036

Psalm 122   “Bidt Jeruzalem vrede toe….  vrede zij binnen uw muur..”  Laten we wachters op de muren van Jeruzalem”  zijn , thuis,  in je kerk,  gebedsgroep of als je in de gelegenheid  bent een keer   …  op de muren te Jeruzalem.

P1120818 - kopie

 

God aan Zijn  beloftes, profetieën  herinneren.  ” Dit is al de 2e brief . Met beide wil ik u tot een helder inzicht brengen, en wel door u te herinneren aan de woorden die de heilige profeten destijds hebben gesproken”.  2 Petrus 3: 1

Veel profetieën kennen een meervoudige vervulling, die soms eeuwen van elkaar verwijderd liggen

Ik heb je (Israël) slechts een ogenblik verlaten, maar met open armen zal Ik je weer ontvangen…..Ik zal me weer over je ontfermen met eeuwige liefde” Jes. 54:7,8

 “Te dien dage zal Ik de vervallen hut van David weer oprichten…..haar herbouwen” . Amos 9:11

Kopie  van P1120898

 

“U zult opstaan  en U over Sion ontfermen, de tijd van genade is gekomen….”Psalm 102:14

“De Ene heeft Sion verkoren…dit is mijn rustplaats voor altijd en immer…”Psalm 132: 13,14

Voorzeker zal Ik u, o Jacob, in uw geheel bijeenbrengen, vergaderen het overblijfsel van Israël. De doorbreker trekt voor hen op; zij breken door en trekken door de poort; en hun koning trekt voor hen uit, en de HERE aan hun spits”  Micha 2: 12 en 13.

“Zo spreekt de HERE HERE: Wanneer Ik u reinig van al uw ongerechtigheden, zal Ik  de steden weer bevolken en zullen de puinhopen herbouwd worden; het verwoeste land zal weer worden bewerkt…..Ezechiël 36: 33-38.

God keert terug …gaan wij achter Hem aan….in onze visie, bidden….. Dankzij het offer van Jezus (Jeshua) en Zijn plaatsvervangend sterven voor jou en mij, heeft Hij ons nieuwe klederen omgehangen “Mantel der gerechtigheid” Jesaja 61:10 . Juist deze mantel verleent ons het gezag van de Koning.

F398047E-1139-4461-8066-C60B7C6E4DCC

P1120905

  • Bij de aankondiging van Jezus’ geboorte vertelde de engel Gabriël aan Maria dat Jezus de troon van ‘zijn vader David’ zou ontvangen (Lucas 1:32).
  • God regelde het zo dat Jezus geboren werd in Betlehem, de stad van David (Micha 5:1; Lucas 2:4), hoewel zijn aardse ouders in Nazaret woonden.
  • Bij de intocht in Jeruzalem, kort voor zijn kruisiging, werd Jezus toegezongen: “Hosanna de Zoon van David, gezegend Hij, die komt in de naam van de Heer” (Matteüs 21:9). Ook later in de tempel riepen mensen dezelfde woorden (Matteüs 21:15) en Jezus accepteerde deze benaming

Davids-Harp         SAMSUNG CSC

  • “Nu de Farizeeën om hem heen stonden, stelde Jezus hun deze vraag: ‘Wat denkt u over de messias? Van wie is hij een zoon?’ ‘Van David,’ antwoordden ze.
  • Jezus vroeg: ‘Hoe kan David hem dan, geïnspireerd door de Geest, Heer noemen? Want hij zegt: ‘De Heer sprak tot mijn Heer: ‘Neem plaats aan mijn rechterhand, tot ik je vijanden onder je voeten heb gelegd.”  En niemand was in staat hem een antwoord te geven, noch durfde iemand hem vanaf die dag nog een vraag te stellen.” (Matteüs 22:41, NBV2004)
  • Deze argumentatie is belangrijk, want hier bewijst Jezus vanuit de Schriften (Psalm 110:1) dat de Messias iemand zou zijn met extreem hoge goddelijke autoriteit. Jezus claimde de Messias te zijn, de Zoon van God.
  •  Ook de schrijver van de Hebreeënbrief haalde dit citaat uit de Psalmen aan om de goddelijkheid van Jezus aan te tonen (Hebreeën 1:13).

P1120813 - kopie

 

93A93DFC-AADC-40E5-A7AE-6BD66199532F

God rekent op wachters die tussenbeide springen…vb Abraham; Mozes; leger neemt het op voor prins Jonathan; Paulus ( Rom.9:3-5)

“Ik heb gezocht naar iemand die een muur om de stad kon bouwen, die voor het land in de bres wilde springen opdat het niet zou worden vernietigd…..”Ezech.22:30,31

P1120822

6B4F4FC5-C73A-4D9C-9948-2922E531D1F5

God komt tot Zijn doel met Israël….Zijn licht zal overwinnen.

“Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; aan wat vroeger was, zal niet gedacht worden, het zal niemand in de zin komen.

Maar gij zult u verblijden en juichen voor eeuwig over hetgeen Ik schep, want zie, Ik schep Jeruzalem tot jubel en zijn volk tot blijdschap. En daarin zal niet meer gehoord worden het geluid van geween of van geschreeuw” (Jesaja 65: 17 t/m 19).

20160726-IMG_12351 - kopie documentgrootte 337kb

Studies oa Bart Repko ( boek Steen door de ruit, wachters maken het verschil)   Een jaar van zegeningen voor Jeruzalem   Petra vd Zande

Technieken: zeefdruk  deel muur met tekst en  boekrol; afdruk gutsstempel poort en biddende mensen ; tules; draden; meerdere lagen stof over elkaar ; vrij machinaal borduren.

Gemaakt 2013

 

Het wordt weer een heel verhaal met allerlei onderdelen en details. Past toch blijkbaar bij mij.

Laatste dagen vooral bezig geweest met meanderen in luchtpartijen. en vlak boven de muren van Jeruzalem. Ik probeer naar een patroon, golven in de stof te kijken en daarom heen bv te meanderen. Maar ook ontstaat er opeens soms een idee om dat vrijer te doen en daarin soms weer iets in uit te beelden.

P1120420 - kopie

Verder bidders op de muur gestikt, gewoon door hard overtrekpapier heen…..een heel secuur werk en zeker als je het 2x over elkaar heen wil stikken en dan al het papier zien te verwijderen. Valt niet mee de gezichtsuitdrukkingen , dat is te klein…wie weet doe ik dit voortaan anders? De bijbel waar ze teksten uit proclameren ( God eraan herinneren dat is betekenis van het woord wachter) valt wat weg in de al bewerkte ondergrond….. De sjofar van zeefdruk verplaats ik denk ik nog. Maar dit stel is wel met dit bidden op de muren begonnen. Zouden zij dit ooit zien en leuk vinden???

P1120421 - kopie

Een Joodse sjofarblazer gemaakt, deels opgevuld…achter in de stof openingetjes gemaakt en die waar ik nog bij kon ietsje opgevuld en de Joodse man bij de muur geplaatst.

P1120419 - kopie

Ik vind het weer leuk dat bepaalde onderdelen wat los zitten, je kan als je wilt achter de muur en toren kijken…daar is ook iets moois gestikt.

Alleen nog uitdagingen te gaan, shofars meanderen in de lucht, vanuit de vrije hand….eerst maar eens oefenen …heb al verschillende groottes  gemaakt. Dan bolt de muur helemaal op…eens kijken of ik daar gebruik van kan maken, zodat het lijkt of je daar om een toren heen loopt…. wordt vervolgd zeg ik maar.

P1120426 - kopie

Waar ik me wel erg van bewust ben dat naast het leuke ontstaan….het ook heel hard werken is.

Gemaakt nalv TReblinka en ontmoeting/ zien van Isr. jongeren.

Soshana ...roos

Door de bijbeltekstoverdenking die ik die dagddeed ..ontstond deze tekening….

Begin aug. 10 dagen naar Polen, ahw de reis volgen van de hoofdpersonen uit Weeskinderen van rabbijn Lody. Jossele Kleinstadt wordt door oom naar Berlijn gehaald en belooft z’n broers en zus in Lublin…..”ik kom terug”. Door de oorlog in Dtsl, de verschrikkingen daar, de vlucht naar Nederland, de onderduik….duurt het jaren voor Jossele terug kan……dan als Dts. soldaat ( via verzet) reist hij naar Berlijn, Lublin……kampen……

Wat hebben we veel gezien, geleerd….afwisselend leuk/ leerzaam/ heftig….. In Krakau bij avondlicht op ‘n terras….in Warschau naar de Oude stad, resten gettomuur, huizenblok……gezellig eten, kletsen…bijzondere seminars…maar ook bezoek aan Auschwitz, Birkenau, Treblinka, Maidanek, Sobibor…..Treblinka is op m’n netvlies door oa de vele groepen Isr. jongeren die er onder begeleiding GEDENKEN……bijzonder als ik net voor vertrek ‘n groepje Isr. jongeren  kaarten met KRUIK met tranen(patchwork) in het engels mag geven, er steeds meer jongeren om me heen komen staan….ik als christen mag vragen om vergeving…daar hen juist vanuit chr. Europa veel leed is toegdaan…en dan een omhelzing met 1 Isr. meisje……

Om alles ietsje te verwerken was ik in de bus soms ‘n tijdje stil bijbelteksten aan het lezen/bidden/……en met de vreselijke beelden van de kampen…ontstond soms een tekening met aquarelpotloden….dankbaar voor die uitlaatklep, terwijl ik nooit teken….

Een reis waar ik nog veel aan zal terugdenken…ook door de verhalen en humor van rabbijn Lody….

In LOdz op 'n oude begraafplaats.

De boom waar kennis van goed en kwaad door elkaar lopen, of naast elkaar. vb nu atoomenergie, in de medische wetenschap…waar zijn soms de grenzen… Hier op de berg Golgotha heeft het kwaad gedacht te overwinnen door Jezus aan het kruis te doden. Gelukkig is zo juist Satans macht over ons leven verbroken, als we in Jezus vrijwillige offer en losprijs geloven. Wat fijn om dan weer met Hem ahw te wandelen en om hemelse wijsheid te vragen.

De levensboom, met ernaast de woorden “Gehoorzamen en leven”. Door onze Schepper te vertrouwen en te gehoorzamen , is er Leven met een Hoofdletter.

Werkstuk De schepping is klaar. De laatste weken er hard aangewerkt. Door cursussen te volgen, kon ik nu nieuwe mogelijkheden toepassen. Veel heb ik gestudeerd vanuit de Hebreeuwse grondtekst over dit onderwerp. Met name studies van dr. Klaas Goverts. Zie vb www.wereldgeschiednis.com

Dit verrijkt m’n geloofsleven en wil ik dan graag uiten . Vreugde geeft het als er dan ideeen ontstaan en onder je handen soms verrassende creaties. Ik hoop dat er velen van dit kleed zullen genieten en ook in hun geloofsleven verrijkt zullen worden.