Laatste Pesachviering van Jezus met Zijn discipelen waarbij herdacht werd “ Hoe God hun volk uit Egypte bevrijdde uit slavernij van Farao en de goden.
Jezus keuze om vrijwillig als Dienaar ons mensen te bevrijden van zonden en slavernij.

Translate »