Het Bazuinenfeest en Jom Kippur naderen en later Het Loofhuttenfeest.

Tijd om kleden die ik over deze feesten heb gemaakt weer tevoorschijn te halen. Opgehangen in de woonkamer en in mijn hobbykamer, lijkt het wel een expositie ?…Leuk, volgende week komen er 3 leden van een kerk alhier kijken. Denk ik opeens deze week..” zou dat wat zijn 3 of 4 mensen aan huis wat vertellen over een aantal kleden bij het genot van een bakje thee of koffie en dan op 1 1/2 meter afstand lekker rondkijken….wat mijn hal hangt ook vol ?

De Koning der ere komt.
Bazuinenfeest : Dag van het blazen Een Herinneringsfeest en een feest van uitzien naar de komst van de Koning.

Jezus en Paulus spreken over Jezus terugkomst en gebruiken de feesttaal van de Dag van Bazuin. ( verdere beschrijving zie Bijbelse feesten)

Rosh Hashana ( Hoofd of Eerste van het jaar) Joodse Nieuwjaarsfeest.

Tijdens het Bazuinenfeest , later ook aangeduid als Rosh Hashana) eet men traditioneel stukjes appel in honing gedoopt. Daarmee wenst men elkaar “ Een zoet jaar” toe.

In Gods tegenwoordigheid komen

Op de 10e dag van het nieuwe jaar is het Grote Verzoendag.
Tussen Rosh Hashana en de Grote Verzoendag liggen 10 dagen van inkeer om je zonden te belijden, en om het goed te maken met je medemens.

Op Grote Verzoendag mocht de Hogepriester het Heilige der Heilige binnengaan in een wolk van ontstoken wierook ( een type gebed van de heiligen – Openbaring 5:8; 8:3-4 een zoete geur, geofferd aan God)

De hogepriester sprenkelt het bloed van een stier ( Leviticus 16:14) 1x op het verzoendeksel en 7x op de grond. Het met bloed besprenkelde verzoendeksel is een voorbede van Jezus verzoening. Hebreeen 4:15 “ Want wij hebben geen hogepriester die niet kan meevoelen met onze zwakheden, maar een, die in alle dingen op gelijke wijze is verzocht geweest, doch zonder te zondigen. Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade….”

Het slotfeest is 5 dagen later met het Loofhuttenfeest 7 dagen lang.

Een herinneringsfeest. Hoe God voor het volk Israël zorgde tijdens de woestijnreis terwijl zij in tenten woonden.

Jezus sprak op de laatste dag van het Loofhuttenfeest tijdens het Waterplengoffer. Water uit de beek Siloam wat door een priester met een gouden kruik naar het altaar in de tempel werd gebracht en daar uitgegoten. “ Gij zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil” werd daarbij uitgesproken Jesaja 12:3

“ Wie dorst heeft kome tot Mij en drinke ! Wie in Mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien” Johannes 7:37-39

In mijn hobbykamer de serie over Mozes en het volk Israël

Benieuwd of dat gaat gebeuren kleine groepjes hier in huis de kleden bekijken…

Translate »