Dit werkstuk is al paar maanden af.

Nu de  definitieve foto’s en beschrijvingen.

Koning der  ere

 

Koning der ere (2)

Bazuinenfeest ( Jom Teroe´a- Dag van het blazen)

Een feestdag met juichen en op de sjofar blazen.

 

IMG_0666

Mattheus 24:31 En Hij zal Zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal en zij zullen Zijn uitverkorenen verzamelen uit de 4 windstreken, van het ene uiterste der hemelen tot ´t andere.

 

Koning der ere (4)

1 Thess. 4: 16 Want de Here zelf zal op ´n teken, bij ´t roepen van ´n aartsengel

En bij ´t geklank van ´n bazuin Gods, nederdalen van de hemel….

 

Psalm 24

Heft poorten uw hoofden omhoog en verheft ze, gij aloude ingangen,

opdat de Koning der ere inga.

Wie is toch de Koning der ere?

De HERE, sterk en geweldig,

de HERE, geweldig in de strijd.

 

 

Translate »