Archive for the ‘Patchwork’ Category

 

Voedselpakketten aangekomen in Odessa met de vrachtwagen. Twee dagen ervoor had onze Nederlandse groep  met een groep Duitsers 2000 voedselpakketten gemaakt te Vinnitsa .

Deze Voedselpakketten zijn  voor het weeshuis en voor de ouderen van Odessa. Waar we een bezoek brengen.

 

Ik probeerde die berg pakketten na te maken…..vond het tegenvallen…..en toen inspireerde de stof me tot…rechtsonder

Een boomtak….aren …uit de harde grond……

Voedsel….erkenning…..hoop…..

052A1AE9-8341-41AC-9645-26678B5D4035

En linksboven de beschadigde Davidsster….deels ….van het plafond van de lemen synagoge van de stettl Berschad

 

FBB89EC5-0E95-4A12-8DB3-15A2061123D1

De lemen synagoge waar we in 2012 voedselpakketten maakten en uitdeelden.

08218388-16CB-4291-9CA2-1ECECAA3D09F

 

Het werkstuk vordert …..volgende stap….proberen plaatsnamen van dorpen en steden die we bezocht hebben te naaien……eens gaan uitproberen wat mijn naaimachine kan….

 

 

Weer aantal uren verder met vrij machinaal borduren…..

CFA9A5E4-9567-4460-B5B1-B6F1B860F0F6    BB22D0FC-3954-45DE-867C-BF27D2CC610B

 

 

55377D53-7BFE-455E-8947-7FD77F05FDAB   630AD1C1-2322-437B-9267-16F50D109B68

 

 

 

 

Heerlijk bezig zijn met naaimachine en soms wat steekjes met de hand….proberen het essentiële van de foto weer te geven. Met daar naast creatieve toevoegingen…..

8D9E0913-F589-42D4-A184-0DBD4472252D    E4C1CB60-2759-4C5F-95BE-D31FC8309F19

 

Gezichten …uitdrukkingen…..erg moeilijk….pfff

 

4BCE38A2-F98A-4A73-BA2D-D05B947449DB   FB90144E-4C5F-4692-9243-1BFF88C882AA

 

 

 

 

Deze foto heb ik gespiegeld….vind ik beter passen in het geheel…

IMG_0702

Dit werkstukje heb ik paar maanden geleden gemaakt, van onderdelen die al jaren lagen te “wachten” om er een geheel van te maken….

Aanleiding was een expositie van CvI te Nijkerk over Jeruzalem en daar ook de minitentoonstelling werkjes van kunstenaars over “Mijn Jeruzalem” deden mij verlangen deze onderdelen tot een klein werkje te maken.

Jezus komst op aarde, maar ook Zijn wederkomst op aarde…daar is en wordt veel voor gebeden.

Ook God en Jezus danken, voor wat zij deden en doen en nog gaan “vervullen” ….

Met de dankbaarheid naar het Joodse volk en de wijsheid vanuit de Hebreeuwse uitleg van de bijbel.

Met het besef dat er ook veel Joodse mensen geleden hebben en nog  door haat, anti semitisme…ook vanuit de kerk.

Met het besef dat ook veel christenen lijden onder vervolgingen wereldwijd.

Dankbaar dat God alles ” Gaat herstellen, recht zetten ”  en de gebeden en tranen bewaard worden.

 

IMG_0174

 

De 5 werkstukjes nu op een achtergrond lap gemaakt.

dmv gleuven in de achterlap en in de tunnels aan de achterkant van de werkstukjes kan ik ze aan de achtergrond lap stof vastmaken met een aluminium lat.

Maar de werkjes zijn ook weer gemakkelijk te demonteren voor vervoer ivm bv spreekbeurt, tentoonstelling ed

Het hemels Jeruzalem

Het hemels Jeruzalem

 

 

Het Hemels Jeruzalem heb ik versierd met kant delen, waarin ik ahw ” sterren of planeten ” zag

Ook  tussen de werkjes heb ik op de achtergrond lap delen kant verwerkt.

IMG_2378

 

 

 

 

Waarschijnlijk zal ik nog wat kant delen temperen met blauwe tule.

Dankbaar dat alles nu gequilt en afgewerkt is!

 

 

Mini werkstuk is af met onderdelen die al jaren geleden gemaakt waren….

Al jaren wist ik die serie is niet af….

Nu nog eruit komen of het los aan 1 tak in mijn hal komt te hangen bij de andere 4 werkjes…

Maar vooral voor een spreekbeurt ben ik bezig met een grote blauwe stof achter deze werkjes…..

Prachtige stof die al in de werkjes zit, maar ik vraag me af of ik toch beter de fellere blauwe stof had moeten kiezen…?

Spannend…IMG_1129

 

 

Voor kleinzoon van 18 ook twee kussens gemaakt met foto’s van Max Verstappen.

P1170291      P1170292

 

Hij was verrast en er erg blij mee. Leuk!

Vandaag 2 kussens voor kleinzoon Ben ( 21) afgemaakt. Hij is een fan van Max Verstappen en voor z’n 21e verjaardag heb ik deze kussens gemaakt.

IMG_0753

 

 

1 met een foto van Max Verstappen , 3e prijs……..rijdend in de regen….

IMG_0754

 

1 met vlag, waarbij de witte vlakken van glow in the dark stof zijn….dus leuk effect ‘s avonds laat…..

P1170288

 

Zelf vind ik het wat jammer dat met zo’n bol kussen, het patroon wat wegvalt……maar lekker gevuld met anti-allergisch vulsel…..

 

 

En Ben is er blij mee.

1000jaar1

Het 1000 jarig vrederijk

naqam- rechtzetten. Meestal vertaald met wraak, wat een ander beeld oproept.   Maar het betekent God komt als Rechtzetter van de Schepping, dus ook van het rechtzetten van de volken.

1000jaar2

Landen worden weer teruggegeven aan de rechtmatige eigenaars. “Het vakwerk van hun handen, daar zullen zij zelf van genieten” (Jes 65:22) Geen machtsmisbruik meer, maar gerechtigheid (2 Petrus 3) op de nieuwe aarde. Geen aarde van ander materiaal, maar gekenmerkt door gerechtigheid.

1000jaar3

Jesaja 65: 25  De wolf en het lam zullen tezamen weiden. Een herstel van de dierenwereld en verzoening tussen de volken ( want wolf is ‘n beeld van roofzuchtige volken) ps ik moet nog een wolf maken naast de leeuw denk ik). Dit alles door onderwijs vanuit Gods woord

1000jaar4 1000jaar5 1000jaar6

Onze Joodse Jezus wordt Koning die dient en de schepping gaat restaureren en recht doet. “Tot hoelang nog Meester” riepen zij, nu mogen zij mee regeren ( Openbaring 6). Geen heersers maar dienaars. Jes. 65 :22

1000jaar7

Eerherstel voor Jeruzalem en volken trekken op om het Loofhuttenfeest te vieren. Ik zal juichen over Jeruzalem en Mij verblijden over Mijn volk” ( Jes. 65:19) en wij mogen erbij horen.

1000jaar8

Jesaja 25 : Sluiers waarmee  alle volken omhuld zijn worden weggenomen en er is een feestmaal. “Zie deze is onze God, van wie wij hoopten dat Hij ons zou verlossen “

Studies van Dr. Klaas Goverts Het Duizend jarig rijk en De wederkomst.  Op www.wereldgeschiedenis.com bij zoeken,  deze woorden duizendjarig rijk of wederkomst intypen.

Bij sommige verkorte studies ziet u een mogelijkheid om  studies in boekvorm te bestellen bij Jan Bies te Dordrecht. ( Hij maakt  boeken van bijbelstudies van dr. K.D.Goverts )

September 2012

Technieken: patchwork, vrij textiel werk, draden, tule, vrij machinaal borduren

1000 jarig vrederijk,
2 Petrus 3
, hebreeuws naqam, Jesaja 25 en 65, Liefde van God, N.T., O.T., Openbaring 6, patchwork , art textiel|

De boom waar kennis van goed en kwaad door elkaar lopen, of naast elkaar. vb nu atoomenergie, in de medische wetenschap…waar zijn soms de grenzen… Hier op de berg Golgotha heeft het kwaad gedacht te overwinnen door Jezus aan het kruis te doden. Gelukkig is zo juist Satans macht over ons leven verbroken, als we in Jezus vrijwillige offer en losprijs geloven. Wat fijn om dan weer met Hem ahw te wandelen en om hemelse wijsheid te vragen.

De levensboom, met ernaast de woorden “Gehoorzamen en leven”. Door onze Schepper te vertrouwen en te gehoorzamen , is er Leven met een Hoofdletter.

Werkstuk De schepping is klaar. De laatste weken er hard aangewerkt. Door cursussen te volgen, kon ik nu nieuwe mogelijkheden toepassen. Veel heb ik gestudeerd vanuit de Hebreeuwse grondtekst over dit onderwerp. Met name studies van dr. Klaas Goverts. Zie vb www.wereldgeschiednis.com

Dit verrijkt m’n geloofsleven en wil ik dan graag uiten . Vreugde geeft het als er dan ideeen ontstaan en onder je handen soms verrassende creaties. Ik hoop dat er velen van dit kleed zullen genieten en ook in hun geloofsleven verrijkt zullen worden.

 

hetvolbrachtewerk1

Het volbrachte werk van Jezus                                                      

Jezus stierf aan het kruis voor onze zonden. Hij vergaf de Jood en de heiden.

Technieken:  Hart en kruis van rode en bruine sandwich lap met stroken stof met organza  en tules en draden. Dit  alles bewerkt met borduursteken en vrij machinaal borduren.

hetvolbrachtewerk2

Hebreeën brief 12:2 Blijf kijken naar Jezus, die ons de weg wijst,  Hij is het doel van ons geloof. Hij kon Zich aan het kruis laten slaan en de schande negeren, omdat Hij wist welke blijdschap Hem te wachten stond. En nu zit Hij op de ereplaats naast de troon van God.

hetvolbrachtewerk3 hetvolbrachtewerk4

Techniek achtergrond: Vrije vormen snijden met gebogen lijnen  en die aan elkaar naaien. Gebruik makend van patchworkstoffen en stof bestempeld met macaroni, bladvormen , kant . Met de paarse en zwarte kleuren wil ik laten zien: het enorme lijden/ kwaad wat Jezus op Zich nam. In het contrast bovenin links de rode en rechts de gel/blauwe elementen geven mi weer de strijd in de hemel. God kostte het zoveel om Zijn geliefde Zoon in handen van Satan  te geven. Om Zich terug te trekken van Zijn Zoon!! Koning der Joden kon iedereen lezen in het Hebreeuws, Grieks en Latijn.

hetvolbrachtewerk5 hetvolbrachtewerk6

Figuren  zijn bewerkte foto’s geprint op t-shirt transfer paper of op lutrador. Daarna bewerkt met machinaal borduren. Het  zware tempelgordijn scheurde in tweeën toen Jezus riep: “Het is volbracht”.  Daarvoor heb ik een  rood sjaaltje met motief en fluweel in 2en geknipt/gescheurd met daarachter gouden stof.  Want nu kunnen wij ieder moment van de dag in Gods tegenwoordigheid komen. De Zilveren rand rondom onder en zijkant benadrukt nog de prijs die Jezus voor mij/ons heeft betaald. De rode onderrand  symboliseert alle offers die nodig waren  tot dan toe.

hetvolbrachtewerk7

Jezus vraagt vergeving aan de Vader voor de zonden van de Jood en de Heiden. Voor allebei.

hetvolbrachtewerk8

Johannes 19:30  “Het is volbracht!” riep Jezus . Lucas 23: 46 “Vader in Uw handen beveel Ik mijn geest”.  1e Brief van Johannes 2: 1,2   “Als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige: en Hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor die der gehele wereld”

Februari 2012

Technieken: Sandwich lappen maken met repen stof en draden en die machinaal borduren en daarna er vormen uit snijden vb hart en kruis; achtergrond van stoffen die je doorsnijdt met golvende lijnen en aan elkaar stikt met borduursteken; figuren afdrukken op lutrador en die vrij machinaal borduren; stof en tule draperen; vrij machinaal borduren.

De Hogepriester met alle namen van het volk in stenen gedragen op zijn borstschild, mag 1x per jaar achter het gordijn met de engelen. Daar staat de ark met de wet. Wij mogen door het bloed van Jezus nu elke dag tot God naderen.

Je mag achter het gordijn gaan het Heilige binnen. Het gordijn 'n beeld van Jezus ( paars- de Koning, hemelsblauw - Gods Zoon en wit- zonder zonden, en scharlaken rood- door Zijn bloed mag je naar binnen)

menorah , gouden kandelaar uit 1 stuk gemaakt is een beeld van Jezus. Hij zei ook: "Ik ben het Licht van de wereld" en "jullie zijn het licht van de wereld". Dus de kandelaar is ook een beeld dat door Jezus opstanding ( amandelbloesem) er een gemeente ontstaat.

reukoffer; onze gebeden naar God. Toonbroden. Ieder dag mogen we ons voeden met Gods woord en Jezus is het levende woord.