Jezus leerlingen vragen hun meester waar zij hun Pesachviering ( of Pascha) kunnen vieren.
De dag dat het volk Israël als slaven in Egypte van God de opdracht kregen, een één jarig lam zonder gebrek te slachten , bereiden en op te eten. Waarbij het bloed van het lam, gestreken op de deurposten, zorgde dat de doodsengel voorbij sprong aan hun huizen.

Translate »