Hier volgen wat foto’s van het deel “Het hemels Jeruzalem”. Waarschijnlijk het 4e deel van een kleed waar ik nog niet een naam voor heb. Het 1e deel is de zondeval, het 2e deel zie je 2 koninkrijken, van Satan en van God, het 3e deel is het 1000 jarig vrederijk, het 4e deel Het hemels Jeruzalem. Het 1e en 3e deel zijn schaduwapplicatietechniek met losse onderdelen toegevoegd. Het 2e deel is vrijer, met gordijnstofonderdelen ( handen, voeten oa), wel met tule over de onderdelen heen zoals bij deel 1 en 3. Het 4e deel het Hemelse Jeruzalem is voornamelijk van gordijnstoffen, vitrage en 2 patchworkstofjes en kralen.
Ik wilde maar een deel van de muur laten zien, maar ook imposant groot. Want wat er staat in Openbaring 21 over deze stad is niet te bevatten. Zo mooi.De bouwstof van de muur was diamant ( vs 18) en de stad was zuiver goud, gelijk zuiver glas. Daarom toch een zandkleurige muur, versierd met glinsterelementen. De huizen van de stad van goudachtige stof, versierd met goudachtige kraaltjes. Fundamenten met namen van de 12 apostelen en versierd met allerlei edelgesteente. Daarvoor heb ik op internet foto’s bekeken van die edelstenen en daarbij kleuren gezocht van lint en breigarens en zo heb ik die fundamenten ( 3) opgebouwd. 1 fundament heb ik half gebruikt, dit omdat ik geen 3 poorten kon laten zien en toch iets ruimtelijks wilde creeren.De poort, 1 van de 12 heeft inderdaad een naam van de stammen van Israel gekregen, zoals staat in vs.12 Ik heb de naam Juda gestempeld met goudstofverf. Een tempel is er n iet meer en geen zon of maan, maar de heerlijkheid Gods verlicht haar en haar lamp is het lam. Dat heb ik willen weergeven in de 2 kleuren goudachtige stof, donker en licht boven de muur en haar huizen. De vitrage stof waaraan ik deze stad heb bevestigd geeft mi iets weer van ‘de heilige stad’en iets van het neerdalen uit de hemel.

Translate »