Jeremia wat zie je ….in wording

Amandeltak, Jeremia, kokende pot, brandend Jeruzalem, uitgerukte boom en opnieuw geplante boom…..al veel onderdelen zijn klaar. Soms ben ik achter de naaimachine aan het vrij machinaal borduren, dan weer met de hand doorquilten…..

Amandeltak….of wakkerboom. De eerste boom die bloeit in Israël na de winterperiode.
“ Wat zie je Jeremia?” vraagt God. “ Een amandeltak”

” Gij hebt goed gezien , want Ik waak over Mijn Woord , om dat te doen”

Er lag een vloek op de priester familie die woonden te Anatot, 7 km boven Jeruzalem. Maar God doorbreekt dat en roept Jeremia.
“ Eer Ik u vormde in de moederschoot, heb Ik u gekend. Eer gij voort kwam uit de baarmoeder, heb Ik u geheiligd, tot een profeet voor de volkeren heb Ik u gesteld “ Jeremia 1:5

Translate »