Na 28 maanden is dit kleed over het lijden van Israel, (vaak in de naam van de kerk, christenen) af. Twee maanden voor Koos overleed wist ik het onderwerp, zocht en maakte ik ’n patroon en kocht de basiskleuren. Blauw rond de Davidsster voor Israel, de Davidster zelf met emotionele kleuren vertelt delen van vervolging in de geschiedenis, nu en in de toekomst. Deze ster is omgeven door zwart, satan symboliserend die mensen kan gebruiken om het volk van God te haten. Het lichte geel zijn de engelen, het lichte blauw is God de Eeuwige. Hij heeft gezegd dat Israel Zijn oogappel is. Dat vond ik ontstaan toen de sterren aan elkaar gezet waren, want toen ontstonden er tussen blauwe ogen. God heeft plannen met Zijn volk en de wereld. Maar ik geloof dat God meehuilt met Zijn volk dat geleden heeft en nog lijdt door velen die hen haten.
Ook de kerk heeft in het verleden vaak opgehitst om Joden te vermoorden. Daar wil ik plaatsvervangend vergeving voor vragen, want ik ben deel van de kerk wereldwijd. Ik hoop velen met mij.
De laatste sterren geven de laatste strijd op aarde weer, als vele volken optrekken naar Jeruzalem. Maar ook Gods overwinning en bedoeling met Zijn volk, Lichtdragers voor de volken.

Dat heb ik uitgebeeld in de ster met vlammen van de Heilige Geest in het midden, het geel naar buiten toe en het leven wat zij zo brengen naar de volken is groen.
Ik noem het kleed “Schaamte”. In Jesaja 25 vers 6 t/m 9 kun je lezen over bedekkingen die er over alle volken liggen en “de smaad van Zijn volk zal Hij van de gehele aarde verwijderen”, want de HERE heeft het gesproken.
Translate »