opdebres1

Op de bres voor Israël, Gods volk.

Gods woorden proclameren zodat het vrederijk zal komen. Jesaja 2: 2  Het komende vrederijk  “En het zal geschieden in het laatste der dagen : dan zal de berg van het huis des HEREN vaststaan als de hoogste van de bergen, hij zal verheven zijn boven de heuvelen. Alle volken zullen daar samenstromen, machtige naties zullen zeggen: Laten we optrekken naar de berg van de HEER, naar de tempel van Jacobs God. Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen en wij zullen zijn paden bewandelen. Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht, vanuit Jeruzalem spreekt de HEER”

opdebres2

Techniek: Zeefdruk sjofar en boekrol, gedrapeerde lap tot hoofd en gordijn.

Jesaja 62: 6 en 7 Jeruzalem, Ik heb wachters op je muren gezet die nooit zullen zwijgen, dag noch nacht. Jullie die een beroep doen op de Heer, gun jezelf geen rust en gun Hem evenmin rust…..“Een beroep doen op de Heer” is in het Hebreeuws MAZKIRA  en dat betekent: Herinneren of secretaresse.

opdebres3

Maar Gods beloften proclameren uit het O.T.??

Petrus zegt: “Lieve broers en zussen, dit is de 2e brief…met allebei wil ik dat jullie helder inzicht krijgen en je herinneren de woorden die de profeten  gesproken hebben”( 2 Petrus 3:1)

2 Petrus 1:19 “U doet er goed aan uw aandacht op de woorden van de profeten gericht te houden, als op een lamp die in een donkere ruimte schijnt…..” …“Heer help mij/ ons om wachters te zijn, geleid door Uw H.Geest, dat we op het juiste moment Uw woorden mogen proclameren”.

opdebres4

‘n Leider van de Hezbollah zei in 2006: “Wij zullen de strijd met Israël winnen, want wij voeren een geestelijke oorlog”. Maar…

Zo zal nu door de kerk, de wijsheid van God in al haar schakeringen bekend worden aan alle vorsten en heersers in de hemelsferen…Efez. 3: 10

Psalm 149: 6 “Met een lofzang voor God uit hun kelen, een tweesnijdend zwaard ( Gods woord) in hun hand….het geschreven recht aan hen voltrekken: dat is de glorie van zijn getrouwen”.

Psalm 8 “U die aan de hemel Uw luister toont…met de stemmen van kinderen en zuigelingen bouwt U een macht op tegen Uw vijanden om hun wraak en verzet te breken”.

Wij volwassenen zijn ook afhankelijk van voeding  bij God, zodat wij geleid door Zijn Geest ..met onderscheiding kunnen  bidden, maar ook met vuur. Niet kinderachtig, maar “als een kind”. Vertrouwend als een kind, gelovend als een kind, vrijmoedig als een kind….mag ik/u zo uitzien, wat Gods woorden uitgesproken door ons, gaan doen voor Israël en de volken.

opdebres5    opdebres1

Sefanja 3:9

“Dan zal Ik de lippen van de volken rein maken, zij zullen de naam van de HEER aanroepen, ze zullen Hem dienen, zij aan zij. Op die dag hoef jij Israel, je niet meer te schamen…en jij Israël, die in de hele wereld werd veracht, zal Ik met eer en roem overladen. In die tijd breng Ik jullie terug. Ik zal jullie verzamelen…..

Studie oa: Steen door de ruit, wachters maken het verschil van Bart Repko

Techniek:  Werken met  strijkverf, zeefdruk..torahrol en sjofar; textiel draperen en bewerken met vrij machinaal borduren.

Gemaakt 2012

Translate »