Gisteren ’n dag met ’n gouden rand.Eerst voor m’n cursus chr. assertiviteit: ’n bijbeltekst overdenken, ik kies 1 Thes. 5:5;
“Want gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des dags. Wij behoren niet aan nacht of duisternis toe”.

Ik schreef in mijn eigen woorden, na de context gelezen te hebben. Ik behoor aan Jezus die zei:”Ik ben ’t Licht der wereld“. Dus kan ik door de Heilige Geest geleid, licht verspreiden.
Ik bad ervoor en moest denken aan de Chanoeka-kandelaar.
De Israelieten hadden in de ark in de woestijn en later in de tempel in opdracht van God: “n Menorah- kandelaar , ’n gouden standaard met 7 lampen, branden. Als teken van Gods voortdurende aanwezigheid”.
Als in 198 v. Chr. de tempel veroverd word, en er duistere offers en verering plaatsvinden breekt er in 168 v,Chr. ’n opstand uit en nadat de tempel gereinigd was, wordt de verering van God hersteld.Maar er is voor de Menorah maar 1 dag olie. Die via de extra arm “Sjammasj”(Dienaar) wordt toegevoerd aan de 7 lampen. Maar door ’n wonder bleven de lampen 8 dagen branden. Toen was er nieuwe olie geproduceerd.
Voor mij betekent het:
Zoals de Chanoeka altijd wordt aangestoken met de Dienaar, kan ik alleen maar lichtdrager zijn, wanneer Jezus “Het Licht der wereld” en de “Dienstknecht van God”mij aansteekt.
Wij hebben niet genoeg kracht om door te gaan met de opdrachten die ons wachten.
Olie : Iemand die gezalfd werd met olie werd “Gezalfde”genoemd. Het HEBREEUWS voor Gezalfde is Messias, in ’t Grieks “Christus”.
Olie is tevens ’n beeld van de Heilige Geest, die ons wil Leiden.
2 boeken over Bijbelse feesten als je hier meer over wilt lezen , wat dat voor ons nu betekent.
He, Christen je wortels zijn Joods!–Immanuel Livestro. isbn 90-806235-6-3
Gods profetische feesten –drs. Jacob Keegstra. isbn 90-73895-24-3
Translate »