Deze tekst uit Exodus 34:6,7  raakte mij een aantal weken terug.

Ik volgde het dagboek van ds Aart Brons  “;Dagboek bij de Joodse najaarsfeesten” Die dag las ik over Jom Kipoer ( Grote Verzoendag).

40 dagen voor Grote Verzoendag begint de maand Elloel en dat valt volgens de Joodse traditie samen met dat Mozes  de laatste keer 40 dagen op de berg Sinaï was.

367E457B-AC87-4F11-8C59-83BA0FBA1CAE

 

085BED5E-9B82-4C9B-86B4-96B2C5574D34

De 1e keer was Mozes 40 dagen op de Sinaï en ontving de Tien Woorden van God op 2 Stenen Tafelen. Mozes brak ze stuk toen hij het volk een gouden kalf zag vereren. God had hen bevrijd uit slavernij dmv het bloed van een lam, nu koos een deel van het volk  weer voor de macht van de afgod Stierkalf en deden ze weer als de andere volken.

De 2 e keer bad Mozes intens om vergeving voor het volk.

God openbaarde Zich aan Mozes met wat Israel noemt “ De 13 eigenschappen “  Mozes keert terug met nieuwe Stenen Tafelen.

Tijdens deze 40 dagen worden er gebeden om vergeving gebeden. Met terugkerend onderdeel het noemen van de 13 eigenschappen van God , ontleend aan Exodus 34: 6,7 “ Toen daalde de HERE neer in een wolk, ging daar bij Mozes  staan en riep de Naam van de HERE uit. “ HERE, HERE, GOD, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw, die goedertierenheid blijft bewijzen aan duizenden. Die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft en die kwijtscheldt”

Op Grote Verzoendag was ik voor mij zelf aan het bidden, was wat aan het worstelen met mijzelf….las dit gebed…..en het raakte mij, vertroostte mij.

Daarna dacht ik…” Heb ik niet jaren terug iets over Mozes en de Sinaï gemaakt?” Zoekend in mijn vele laagjes textiel vond ik die collage….en ging er mee verder.

52535ED8-8FF4-41C6-B944-D88B7A81B447

Tekst is nog niet helemaal klaar , maar het werkje  vordert…

Translate »