Op de laatste dag van het Loofhuttenfeest is Jezus bij de vreugde ceremonie van het waterscheppen. Een lange rij priesters daalde met kruiken af naar Siloam. Daar vulden zij hun kruiken met het laatste water dat na de zomer nog was overgebleven.  Ze gingen dan op weg naar het altaar om het daar uit te gieten. Waarbij men zong oa “Dan zult gij met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil”( Jes. 12:3)

P1130066

Jezus staat op deze dag op  met een tempelplein vol mensen, die bidden om de nieuwe regentijd als voorwaarde voor ’n nieuwe oogst. Hij roept luid: “Als er iemand dorst heeft, laat hij bij Mij komen en drinken!. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt; Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien”. Dit nu zei Hij van de Heilige Geest, die zij die in Hem geloven, zouden ontvangen; want de Geest was  er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was”( Joh. 7:37, 38)

 

Technieken: freezerpapier, permanent markers, strijkverf.

Translate »