Op adelaarsvleugels gedragen

Op adelaarsvleugels gedragen

Een werkje, begonnen in januari 2020, met aaneenrijgen van 2 lapjes prints. Gemaakt jaren terug op workshopdagen, waarin ik thuis erg bezig was met het volk Israël in de woestijn…. Het werkje was een paar weken terug klaar….en toch….wat voor rand...

What is in a name

Twee in 2012 gemaakte evolon lapjes stof met transver verven en prints verdwenen in een lade, omdat ik de prints gespiegeld had afgedrukt. Rechts de print Mozes met de 2 stenen tafelen met de zin “ Dag van het geven van de Torah “. Links de print van een Torahrol met...

Nieuwe website en nieuwe werkjes

Mijn website is vernieuwd en verbeterd en beveiligd. Met dank aan G&A computers. Ondertussen heb ik de maanden dat wij met elkaar brainstormden aan nieuwe werkjes gewerkt. Leuk om daar nu al iets van te laten zien. Geboomte des levens en zijn bladeren zijn tot...

HERE, HERE, GOD, barmhartig en genadig

Deze tekst uit Exodus 34:6,7  raakte mij een aantal weken terug. Ik volgde het dagboek van ds Aart Brons  “;Dagboek bij de Joodse najaarsfeesten” Die dag las ik over Jom Kipoer ( Grote Verzoendag). 40 dagen voor Grote Verzoendag begint de maand Elloel en dat valt...
Translate »