Deze tekst uit Exodus 34:6,7  raakte mij een aantal weken terug.

Ik volgde het dagboek van ds Aart Brons  “;Dagboek bij de Joodse najaarsfeesten” Die dag las ik over Jom Kipoer ( Grote Verzoendag).

40 dagen voor Grote Verzoendag begint de maand Elloel en dat valt volgens de Joodse traditie samen met dat Mozes  de laatste keer 40 dagen op de berg Sinaï was.

367E457B-AC87-4F11-8C59-83BA0FBA1CAE

 

085BED5E-9B82-4C9B-86B4-96B2C5574D34

De 1e keer was Mozes 40 dagen op de Sinaï en ontving de Tien Woorden van God op 2 Stenen Tafelen. Mozes brak ze stuk toen hij het volk een gouden kalf zag vereren. God had hen bevrijd uit slavernij dmv het bloed van een lam, nu koos een deel van het volk  weer voor de macht van de afgod Stierkalf en deden ze weer als de andere volken.

De 2 e keer bad Mozes intens om vergeving voor het volk.

God openbaarde Zich aan Mozes met wat Israel noemt “ De 13 eigenschappen “  Mozes keert terug met nieuwe Stenen Tafelen.

Tijdens deze 40 dagen worden er gebeden om vergeving gebeden. Met terugkerend onderdeel het noemen van de 13 eigenschappen van God , ontleend aan Exodus 34: 6,7 “ Toen daalde de HERE neer in een wolk, ging daar bij Mozes  staan en riep de Naam van de HERE uit. “ HERE, HERE, GOD, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw, die goedertierenheid blijft bewijzen aan duizenden. Die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft en die kwijtscheldt”

Op Grote Verzoendag was ik voor mij zelf aan het bidden, was wat aan het worstelen met mijzelf….las dit gebed…..en het raakte mij, vertroostte mij.

Daarna dacht ik…” Heb ik niet jaren terug iets over Mozes en de Sinaï gemaakt?” Zoekend in mijn vele laagjes textiel vond ik die collage….en ging er mee verder.

52535ED8-8FF4-41C6-B944-D88B7A81B447

Tekst is nog niet helemaal klaar , maar het werkje  vordert…

Ook een bezigheid geweest…tijd terug…in Meppel, met mijn schoondochter Zeefdrukworkshop gedaan.

Een hele intensieve dag, erg fijn begeleid door meerdere medewerkers van het museum!

E486EEE2-B95F-49A9-ADD0-7E74393C8A87

 

8950FFE9-0BCB-42A9-9837-4FD21DB2BDCE

 

FD74974E-ADDC-4534-B4A0-FFE6A76477E6

 

833762FA-2192-4FDA-A18C-A13397EA6046

 

Afgelopen zaterdag bij Textile Plus festival mooie lapjes ( coupons) gekocht die hier bij passen. Benieuwd of dat gaat lukken, collage stof en papier…

A060498F-D8E5-46C3-A56D-7AB410997490

 

C6D45CBB-5071-4C4C-B999-EAEDE4574AFC 5CE23467-E11A-4D3B-BAA7-AB96669206FA

Daar zijn heel wat uurtjes handwerk in gaan zitten

Het werkstuk is al een paar maanden klaar….maar ik vergat het eindresultaat te delen….alsnog…

Een werkstukje van 40/40 cm . Geverfde lap stof met pannen en foto’s van lemen synagoge en het uitdelen van voedselpakketten in 2012 en 2018 met de nachttrein naar zw Oekraïne en met busjes naar m. Oekraïne en naar Odessa en weer terug met nachttrein naar Kiev. Steeds overal Joodse gemeenschappen bezocht, voedselpakketten gemaakt en uitgedeeld. Mogen bemoedigen met een groep door te luisteren, te zingen, te musiceren en door mijn Patchwork Genesis deel 3: De verbonden met Abraham, Izaak en Jacob.

ED37530E-6F32-4AFA-A09D-93AFBF71EE1A

 

F121BD77-F002-4782-8E02-3E1C7E091C4E

 

B743B2F1-7750-4800-9712-1EB75867F419

B3EE8056-853D-49F6-B1F3-C4837CACB034

 

EF4F7467-539D-4BF0-9F79-25D6A9C5EB2F

E24E96D9-B7C9-45CA-8F70-3345D3FC4BA1

 

 

 

 

 

Voedselpakketten aangekomen in Odessa met de vrachtwagen. Twee dagen ervoor had onze Nederlandse groep  met een groep Duitsers 2000 voedselpakketten gemaakt te Vinnitsa .

Deze Voedselpakketten zijn  voor het weeshuis en voor de ouderen van Odessa. Waar we een bezoek brengen.

 

Ik probeerde die berg pakketten na te maken…..vond het tegenvallen…..en toen inspireerde de stof me tot…rechtsonder

Een boomtak….aren …uit de harde grond……

Voedsel….erkenning…..hoop…..

052A1AE9-8341-41AC-9645-26678B5D4035

En linksboven de beschadigde Davidsster….deels ….van het plafond van de lemen synagoge van de stettl Berschad

 

FBB89EC5-0E95-4A12-8DB3-15A2061123D1

De lemen synagoge waar we in 2012 voedselpakketten maakten en uitdeelden.

08218388-16CB-4291-9CA2-1ECECAA3D09F

 

Het werkstuk vordert …..volgende stap….proberen plaatsnamen van dorpen en steden die we bezocht hebben te naaien……eens gaan uitproberen wat mijn naaimachine kan….

 

 

Weer aantal uren verder met vrij machinaal borduren…..

CFA9A5E4-9567-4460-B5B1-B6F1B860F0F6    BB22D0FC-3954-45DE-867C-BF27D2CC610B

 

 

55377D53-7BFE-455E-8947-7FD77F05FDAB   630AD1C1-2322-437B-9267-16F50D109B68

 

 

 

 

Heerlijk bezig zijn met naaimachine en soms wat steekjes met de hand….proberen het essentiële van de foto weer te geven. Met daar naast creatieve toevoegingen…..

8D9E0913-F589-42D4-A184-0DBD4472252D    E4C1CB60-2759-4C5F-95BE-D31FC8309F19

 

Gezichten …uitdrukkingen…..erg moeilijk….pfff

 

4BCE38A2-F98A-4A73-BA2D-D05B947449DB   FB90144E-4C5F-4692-9243-1BFF88C882AA

 

 

 

 

Deze foto heb ik gespiegeld….vind ik beter passen in het geheel…

Maanden alleen bezig geweest met wat opruimen, breien voor kleinkinderen, Patchworkkussen in de maak voor vriendin van 1 kleinzoon……en dan gaat het weer kriebelen een maandje geleden…

Bezig met vervolg van Troost Mijn volk in de Oekraïne door gedenken….

14490E65-BDAE-42D0-BF3A-2E941BFFB65A

Troost Mijn volk door voedselpakketten uitdelen….

Pannetjes met eten in dezelfde techniek als “ De kruik met tranen “ van Gedenken genaaid op een geverfde lap.

548A91CB-5CF2-4F34-BAF8-7F867E18ACEE

Afbeeldingen van mensen die voedselpakketten krijgen in de Oekraïne.

De eerste foto inspiratie was mijn 1 e Werkersreis naar de Oekraïne met Christenen voor Israel in 2012.

We maakten met onze groep voedselpakketten in een oude lemen synagoge en deelden die uit aan de Joodse gemeenschap.

AA6C65FC-0A27-41A8-9C2E-6C97F413BF6F 98327B96-AB4C-41AE-80B5-3C8552455A77

De eerste foto op lutradur heel licht zichtbaar, bewerkt met borduursteken met de hand en klein beetje machinaal borduren.

84948A15-B621-4B9E-868D-82076A6E6307    256CC34F-3189-44B6-B7F4-924FA0341B60

 

Het team van Koen Carlier in de Oekraïne bezoekt naast de werkweken met vrijwilligers, ook Joodse ouderen thuis….

8A1AB71A-DC05-4D9E-BFE6-C8AC5CD8231C    E4C1CB60-2759-4C5F-95BE-D31FC8309F19

8D82B0B1-8FC1-42EF-A081-17EF8E50B89B   FB90144E-4C5F-4692-9243-1BFF88C882AA

 

 

Na heel wat uurtjes met de hand borduren en vanmiddag weer paar uurtjes achter de naaimachine….nu deze resultaten

Wordt vervolgd….

 

Dit werkstuk is al paar maanden af.

Nu de  definitieve foto’s en beschrijvingen.

Koning der  ere

 

Koning der ere (2)

Bazuinenfeest ( Jom Teroe´a- Dag van het blazen)

Een feestdag met juichen en op de sjofar blazen.

 

IMG_0666

Mattheus 24:31 En Hij zal Zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal en zij zullen Zijn uitverkorenen verzamelen uit de 4 windstreken, van het ene uiterste der hemelen tot ´t andere.

 

Koning der ere (4)

1 Thess. 4: 16 Want de Here zelf zal op ´n teken, bij ´t roepen van ´n aartsengel

En bij ´t geklank van ´n bazuin Gods, nederdalen van de hemel….

 

Psalm 24

Heft poorten uw hoofden omhoog en verheft ze, gij aloude ingangen,

opdat de Koning der ere inga.

Wie is toch de Koning der ere?

De HERE, sterk en geweldig,

de HERE, geweldig in de strijd.

 

 

14490E65-BDAE-42D0-BF3A-2E941BFFB65A

 

Jesaja 40:1 Troost, troost Mijn volk, zegt uw God.

8819CA4F-12D6-43E2-9617-9253DF68E7C3

 

Psalm 56:9

Mijn omzwervingen hebt Gij te boek gesteld,

doe mijn tranen in uw kruik;

zijn zij niet in Uw boek.

67259354-C3C7-490A-B7B8-5FBD73D987AA

 

Gedenken door Holocaust overlevenden bij een kindermonument in Vinnitsa in de Oekraïne.

Monumenten gefinancierd al een aantal jaren door Christenen voor Israel.

Troost….een thuis vinden voor je tranen, die je misschien nooit hebt kunnen schreien.

waar na de 2e W.O. door het com.regime en het anti-semitisme  geen plek voor was, geen erkenning.

334B816C-81E2-4D2F-BD33-6333D3E62FA3

 

In de Oekraïne “Een Holocaust door kogels”….

Overlevenden “weten”….of zeiden tegen hun kind “ daar is een massagraf”….

Pater Desbois heeft jarenlang geïnspireerd door het geheim van zijn grootvader, die mee moest weken aan deze gruwelen, onderzoek gedaan met teams.

Eindelijk, eindelijk…kwamen door toeschouwers, vaak jonge kinderen en jongeren van toen, verhalen van de vele gruwelen in het licht.

31097C14-E8EB-4D91-975E-0E04557EE550 CD26E34B-10E4-461F-AD78-DA28FE430593

BFBBFBB4-4A88-4630-BD73-C8D0A1C2689B

 

Dat er nog vele herdenkingsmonumenten geplaatst kunnen worden en er meer erkenning mag komen.

F17CD933-8878-4DE5-977D-9818529A723E

 

 

 

 

F818464D-F2C4-41D7-8E17-D1D944717D83

Heerlijk, na vele keren een nieuw garen op mijn naaimachine geplaatst te hebben,  kleine stukjes genaaid en vele draadjes afgewerkt te hebben……

Na al die weken steeds het werkje wegzetten, turen …kiezen waar moet nog iets veranderd, waar moet nog wat bijgestikt, waar nog wat kleur toevoegen…..waar moet wat uitgehaald ( niet gemakkelijk…) Het werkstuk is af!

D1B8990F-B243-4746-BF0C-7C72AB625D7C    Het mooie hek met de Davids sterren

6AED86E4-554F-490E-926B-3BAED8B00FD5   De groenwerkers hard aan het werk

305413EE-9B8B-4458-BC82-E03310D85684   Kruiwagens vol met klimop en takken….

281FBD51-3F68-41D8-BA7F-8329CA6314FC  Wie gaat de komende werkweek meedoen?

Zie website van Stichting Boete en Verzoening met Israel en anderen.

www.boete-verzoening.nl