De verborgen kracht.

Mijn 2e kleed gemaakt in de 2e beginnerscursus patchwork.

Een sampler, een kleed met verschillende motieven

Vlinderkleed_klein (2)

P1060887

Het kruisvaarderskruis ( rechtsonder).  De kruisvaders wilden de “Heilige plaatsen” weer in eigen handen krijgen. Met hun ideeen, over wie de vijand was, doden zij veel moslims en joden met geweld.


 

 

 

 

Plaatsen veroverend,vrucht dragend naar hun opdracht( fruitmand). Maar met haat trokken zij moordend op door veel landen. Veel joodse gemeenschappen in de Rijnlanden waren het slachtoffer.


Eenmaal in Jeruzalem was er  ook veel bloed vergieten. De joden dreven ze in de synagoge en staken die in brand, terwijl  zij  er omheen liederen zongen.  “Een Dronkemanspad.”

 

Ik nam het kruisvaarderskruis toch op in mijn samplerkleed. Alleen omdat ik dit symbool tegenover de vlinder heb geplaatst. De vlinder is voor mij het symbool van “opnieuw geboren worden”.

Jezus antwoordde: “Luister goed, wie niet opnieuw geboren wordt, kan het Koninkrijk van God niet ontdekken.” “Opnieuw geboren?” vroeg Nicodémus. “Hoe kan dat,iemand kan toch niet voor de tweede keer uit zijn moeders lichaam geboren worden?” Jezus antwoordde: “Toch is het zoals Ik zeg. Als iemand na zijn natuurlijke geboorte niet ook geestelijk geboren wordt, kan hij onmogelijk in het Koninkrijk van God komen. Uit mensen komt menselijk leven voort, maar uit de Geest van God komt geestelijk leven voort. Johannes 3: 3-7

 

 De Heilige Geest wordt  oa omschreven als vuur, of wind. Johannes 3: 8 “De wind waait waarheen hij wil. Je hoort hem wel, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat.  Zo is het ook als iemand door de Geest van God nieuw leven krijgt.”

Omdat de H.G. als duif op Jezus neerdaalde, heb ik ‘n duif  in de donker rode rand gequilt. Lukas 3:21-22).

 

 

 

Met  m’n  talent heb ik gemerkt dat ik soms denk  “dat doe ik even”. Bijv. ik kan misschien genoeg en leuk vertellen bij ’n spreekbeurt. Maar alleen God kent het mensenhart en weet wat iemand nodig heeft. Dus mag ik vragen aan Jezus, die in Openbaringen 22: 16 “de Morgenster” genoemd wordt of Hij mij wil leiden door Zijn  Geest.                                                

Ik, Jezus, heb mijn engel gestuurd opdat u dit allemaal aan de gemeenten zult vertellen. Ik ben zowel de wortel als de nakomeling van David. Ik ben de schitterende morgenster.” De Geest en de bruid zeggen: “Kom.” En wie dat hoort, moet ook zeggen: “Kom.” Wie dorst heeft, mag voor niets het levenswater komen drinken, als hij dat wil”.

 

 

 

P1060890         P1060907

Zo mag ik misschien ’n lieflijke geur verspreiden ( midden boven)  door vanuit mijn tijd met God ( haardvuur rechts-midden) in de wereld om mij heen  te zijn.( ocean waves links-midden).