PATCHWORK EN ART QUILTS IN THEMA’ S INGEDEElD

 

BIJBELSE FEESTEN EN GEDENKDAGEN

KERSTQUILT

VOLBRACHTE WERK VAN JEZUS

LOSPRIJS VOOR VELEN

PINKSTERFEEST

JOODS NIEUWJAAR

BAZUINENFEEST

GROTE VERZOENDAG

LOOFHUTTENFEEST

 

ISRAEL EN DE VOLKEREN

EDELE OLIJFBOOM

WACHTERS OP DE MUREN

OP DE BRES

 

O.T. VERHALEN

ARK VAN NOACH

HUIS VAN GOD

GENESIS  3-LUIK

MOZES

 

STENEN SPREKEN

SAMARIA ROMEINSE ZUILENGANG

SAMARIA SEBASTE

 

HOOP VOOR DE SCHEPPING

HOOP VOOR DE SCHEPPING

OVERGEZET IN HET KONINKRIJK VAN HET LICHT

DUIZEND JARIG VREDERIJK

HET HEMELS JERUZALEM

GEBED EN AANBIDDING

 

LIJDEN VAN HET JOODSE VOLK

STERRENQUILT

TROOST DOOR GEDENKEN

TROOST DOOR VOEDSELPAKKETTEN

TROOST HERSTELWERK JOODSE BEGRAAFPLAATS

 

KINDERQUILTS

BOERDERIJ QUILT

PADDINGTON QUILT

ARK VAN NOACH

 

PERSOONLIJKE QUILTS

HERSTEL DOOR HET KRUIS

HERINNERINGS QUILT MIJN GELOOFSGETUIGE KOOS

 

Als je op de foto’s van een werkstuk klikt, verschijnt er een beschrijving met detailfoto’s van het werk.

Uitgezonderd: Losprijs; Bazuinenfeest; Gebed en aanbidding; Treblinka; Troost serie.

BIJBELSE FEESTEN EN GEDENKDAGEN

KERSTQUILT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HET VOLBRACHTE WERK VAN JEZUS

 

MondriaanTas

LOSPRIJS VOOR VELEN

PINKSTERFEEST

 

_NAC7497

Rosh Hashana Granaatappels

JOODS NIEUWJAAR

 

Koning der  ere

BAZUINENFEEST

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOOFHUTTENFEEST: DE ROTS

 

LOOFHUTTENFEEST : LEVEND WATER

 

ISRAEL EN DE VOLKEN

EDELE OLIJFBOOM

 

Wachters bidden voor Israel en Jeruzalem

WACHTERS OP DE MUREN

 

Wachters op de bres voor Gods volk

OP DE BRES

 

O.T. VERHALEN

Huis van God

HUIS VAN GOD

_NAC7486 drukkerij Rad _NAC7492 _NAC7475

GENESIS DRIELUIK

 

STENEN SPREKEN

ROMEINSE ZUILENGANG

 

TEMPEL RUÏNES KONING ACHAB EN OMRI

 

HOOP VOOR DE SCHEPPING

Hoop voor de schepping

HOOP VOOR DE SCHEPPING

 

Overgezet in het Koninkrijk van het Licht

OVERGEZET IN HET KONINKRIJK VAN HET LICHT

 

Het 1000 jarig Vrederijk

HET DUIZEND JARIG VREDERIJK

 

Het hemels Jeruzalem

HET HEMELS JERUZALEM

 

GEBED EN AANBIDDING

 

LIJDEN VAN HET JOODSE VOLK

STERREN QUILT : SCHAAMTE

 

KRISTALNACHT

 

Getto van Warschau

HET GETTO VAN WARSCHAU

 

Na bezoek kamp Treblinka in Polen

TREBLINKA

 

TROOSTEN

Oekraine Troost door gedenken

TROOST DOOR GEDENKMONUMENTEN

 

5

TROOST DOOR VOEDSELPAKKETTEN

 

Werken op Joodse begraafplaats

TROOSTEN : HERSTELWERK JOODSE BEGRAAFPLAATS

 

KINDERQUILTS

Boerderij quilt voor kleinzoon Bram

BOERDERIJ QUILT

DE ARK VAN NOACH

 

PERSOONLIJKE QUILTS

VERBORGEN KRACHT DOOR DE HEILIGE GEEST

 

HERSTEL DOOR HET KRUIS

 

HERINNERINGSQUILT : MIJN GELOOFSGETUIGE KOOS