Archive for the ‘Weblog’ Category

De Hogepriester met alle namen van het volk in stenen gedragen op zijn borstschild, mag 1x per jaar achter het gordijn met de engelen. Daar staat de ark met de wet. Wij mogen door het bloed van Jezus nu elke dag tot God naderen.

Je mag achter het gordijn gaan het Heilige binnen. Het gordijn 'n beeld van Jezus ( paars- de Koning, hemelsblauw - Gods Zoon en wit- zonder zonden, en scharlaken rood- door Zijn bloed mag je naar binnen)

menorah , gouden kandelaar uit 1 stuk gemaakt is een beeld van Jezus. Hij zei ook: "Ik ben het Licht van de wereld" en "jullie zijn het licht van de wereld". Dus de kandelaar is ook een beeld dat door Jezus opstanding ( amandelbloesem) er een gemeente ontstaat.

reukoffer; onze gebeden naar God. Toonbroden. Ieder dag mogen we ons voeden met Gods woord en Jezus is het levende woord.

Hier volgen wat foto’s van het deel “Het hemels Jeruzalem”. Waarschijnlijk het 4e deel van een kleed waar ik nog niet een naam voor heb. Het 1e deel is de zondeval, het 2e deel zie je 2 koninkrijken, van Satan en van God, het 3e deel is het 1000 jarig vrederijk, het 4e deel Het hemels Jeruzalem. Het 1e en 3e deel zijn schaduwapplicatietechniek met losse onderdelen toegevoegd. Het 2e deel is vrijer, met gordijnstofonderdelen ( handen, voeten oa), wel met tule over de onderdelen heen zoals bij deel 1 en 3. Het 4e deel het Hemelse Jeruzalem is voornamelijk van gordijnstoffen, vitrage en 2 patchworkstofjes en kralen.
Ik wilde maar een deel van de muur laten zien, maar ook imposant groot. Want wat er staat in Openbaring 21 over deze stad is niet te bevatten. Zo mooi.De bouwstof van de muur was diamant ( vs 18) en de stad was zuiver goud, gelijk zuiver glas. Daarom toch een zandkleurige muur, versierd met glinsterelementen. De huizen van de stad van goudachtige stof, versierd met goudachtige kraaltjes. Fundamenten met namen van de 12 apostelen en versierd met allerlei edelgesteente. Daarvoor heb ik op internet foto’s bekeken van die edelstenen en daarbij kleuren gezocht van lint en breigarens en zo heb ik die fundamenten ( 3) opgebouwd. 1 fundament heb ik half gebruikt, dit omdat ik geen 3 poorten kon laten zien en toch iets ruimtelijks wilde creeren.De poort, 1 van de 12 heeft inderdaad een naam van de stammen van Israel gekregen, zoals staat in vs.12 Ik heb de naam Juda gestempeld met goudstofverf. Een tempel is er n iet meer en geen zon of maan, maar de heerlijkheid Gods verlicht haar en haar lamp is het lam. Dat heb ik willen weergeven in de 2 kleuren goudachtige stof, donker en licht boven de muur en haar huizen. De vitrage stof waaraan ik deze stad heb bevestigd geeft mi iets weer van ‘de heilige stad’en iets van het neerdalen uit de hemel.

Terug van 5 dagen werken op de Joodse begraafplaats te Muiderberg, met St. Boete en Verzoening. Dit keer niet alleen geletterd, maar door 2 dagen slecht weer ook ander werk aangepakt. De mannengroep had grote klussen te klaren met snoeien, een gaashekwerk plaatsen rondom een zeer grote begraafplaats ivm konijnenplaag. Dus op gegeven moment uitgegraven randen weer volgeschept met vele dames. Gisteren boomtakken versleept naar de versnipperaar en ….dat was zwaar en…leuk werk! Gelukkig scheen vanmorgen de zon en kon ik een steen afmaken en nog een andere steen van nieuwe inktlaag voorzien. Spreker maandagavond was Marc Klijn, joodse kunstschilder,die in 1995 mee was met kunstenaarsgroep oa en Boete en Verzoening naar Auschwitz. Dat heeft zijn leven erg veranderd. Moeten verwerken wat zijn joodse familie was aangedaan. Hij heeft dat oa door schilderwerken kunnen doen en zijn vrouw door beeldwerken. Een byzonder echtpaar, die al jaren nu veel doen met hun kunst voor mensen in Israel. Boeiende avonden met rabbijnen en gisteravond met een groep naar de RAI gratis, waar Israelische en Arabische kinderen met kanker een byzondere muziekavond kregen. Moe, vol indrukken, maar dankbaar voor deze week, ben ik weer thuis. Even wennen …even zelf koken…en niet met de groep eten….maar ook niet met z’n 4en op een slaapzaal. Even anders zeg maar.

Colossenzen 1:13 …overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde

patchworkstory1

Citaten K. Goverts:  “Want wij weten, dat tot nu toe de ganse schepping zucht en in barensnood is”   “En niet alleen zij, maar ook wijzelf, wij die de Geest  als 1e gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap:  de verlossing van ons lichaam “  ( Rom. 8:22,23)

“Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?”  Jezus geeft dat lijden stem. Juist hierin wordt Jezus voluit Messiaans. Hij draagt het zuchten tot  in Gods handen. Het opheffen van handen , dat zuchten   van de schepping in ontvankelijke lege handen  voor Gods aangezicht brengen, is oa ook de taak van ons als gemeente.

P1090202                              P1090196

Ps. 141:2 “ Laat mijn gebed als reukoffer voor Uw aangezicht staan, het opheffen van mijn handen als avondoffer”

Kaph is nl handpalm, de holle hand. Een houding van afhankelijkheid. Wij zijn met duizenden draden verbonden met die zuchtende schepping. Je moet niet zo hard en zo voortdurend halleluja roepen, dat je het zuchten van de schepping niet meer hoort. Je moet ahw zo nu en dan je adem eens  even inhouden. (citaat ds. Klaas Goverts)

patchworkstory2    patchworkstory3

Jezus, Gods Zoon: “Het Woord des Levens  heeft onder ons gewoond, Hij weerspiegelde de heerlijkheid van God, de Vader” Joh.1: 1-18  “In het Woord was leven en het leven was het licht der mensen” Joh. 1:4   “God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis” 1Johannes 1:5  Jezus gaat de weg volkomen.

Jezus heeft de vijandschap aan het kruis gedood, er is verzoening met God, ook tussen mensen daardoor mogelijk. Efez. 2: 11-22  Jezus riep daar aan het kruis “Mijn Rechter waarom hebt Gij Mij verlaten?”  

Hij draagt het lijden tot in Gods hand. “Vader in Uw handen beveel Ik mijn geest” Luc.23:46  “Ik geef hun eeuwig leven…   niemand kan hen uit de hand van Mijn Vader roven. De Vader en Ik zijn een”  Joh. 10: 27-30

patchworkstory4

Handelingen 2: 32 God heeft Jezus uit de dood laten opstaan….God heeft Jezus de ereplaats aan Zijn rechterhand gegeven. God gaf Jezus de Heilige Geest en Jezus heeft de Heilige Geest uitgestort. De mens met pijn (de gebroken wereld) moet heel worden.

Duivel, diabolos= chaotiseur…het is een scheldwoord Openb. 11:17 “Wij danken U , Here God, Almachtig, die is en die was”  Maar God handelt niet buiten de mens om.Via de mens is het kwaad de wereld binnengekomen, via de mens moet het er weer uit.  God en Jezus Zijn Zoon,  bewandelen een weg.

Verschil tussen de 2 koninkrijken

patchworkstory5                               patchworkstory6

Paulus schrijft in de brief aan de Colossenzen 1 over die Heilige Geest die ons kan vullen met liefde, wijsheid en inzicht om  waardig te wandelen.  Kracht te krijgen om te volharden….

“Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in wie wij de verlossing hebben, de vergeving van zonden”. Col.1: 13, 14

patchworkstory9               patchworkstory10

Paulus schrijft over het lijden wat er nu nog is 1 Col 1: 24  Petrus schrijft erover in  1 Petr.2: 20 en 1 Petr. 3 en 4.

Maar eens zal God afrekenen met het kwaad en rechtspreken en rechtzetten.

Naqam= rechtzetten. Ipv een dag van wraak, zoals het bij ons in de vertaling staat, staat er in het Hebreeuws naqam…God zal de schepping weer rechtzetten, wat scheef is…weer herstellen. ( Jes. 61 :2)

Technieken:  Schaduwapplique.  Applicaties van gordijnstof ( handen, voeten, bomen, weg)  en draden ( hart, weg, lucht)  bewerkt met machinaal borduren. Dit alles overdekt met tule en  vastgenaaid op een patchworkonderlap

Randen rood staan voor het bloed  van Jezus. Paars staat voor het lijden. Geel voor hoop voor de toekomst en nu.

Studies: Ds  K Goverts Omgaan met lijden  www.wereldgeschiedenis.com    

Gemaakt 2011

Tijd niets gemeld, deels deel ik ook belevenissen op facebook en hyves af en toe. Na mijn 4 spreekbeurten in oktober en november 2010 , weer eens aan een werkje begonnen. Verder gegaan met schaduwapplicatie. geleerd bij de tassenbee bij quiltbee in Dordrecht. Dus een klein formaat, ong A4. De zondeval had ik daarmee al gemaakt met een geprint dierenstofje met toegevoegd Adam en Eva en een dier geslacht voor hun bekleding en de hand van God die Satan wel vertelt dat zijn macht eens zal vernietigd worden. Omdat mijn oudste zoon erg ziek was begin 2011, was ik weer erg met het lijden bezig een tijd. Nu heb ik het onderdeel het vrederijk af. Met allemaal losse onderdelen van een landschap met losse applicatiedelen erbij, onder de tule en erboven. Het geheel kreeg zo diepte. Bovendien kon ik de ontstane boompjes toch niet onder de tule krijgen. Ook heb ik wat gestudeerd over het 1000 jarige vrederijk en dit geheel geeft hier wat van weer vind ik. De juiste beschrijving en bijbelteksten komen later. Eerst ben ik met deel 3 bezig , tussen de zondeval en het vrederijk. Niet eenvoudig om beknopt weer te geven , maar er zijn al wat onderdelen ontstaan, die nog een geheel hopelijk gaan vormen. Dus nu alleen foto’s van de 2 delen die af zijn.

21 oktober is /was mijn trouwdag. Wat ga ik dit jaar doen? Bij christenenvoorisrael zijn 2 feestweken en de 21e okt. spreekt me erg aan. Dus vroeg op pad naar de mozaiekcursus. Een zaal vol enthousiaste volwassenen en kinderen maken dan na uitleg mooie dingen. Ik kies een plankje met een Davidsster en vul die met steentjes . De juf , drs Diklah Zohar, ( zie www.psefas.nl !!! per 1 november online) maakt alle voorwerpen af met cement. ‘s Middags zie ik mijn mooie tegeltje droog liggen om mee te nemen. Dan doe ik na een heerlijke falaffelproeverij mee met Israelische volksdansen, weer met een zaal vol mensen. Ornah Gabay een Jemenitische jodin leert ons veel dansen, wel vereenvoudigd vanwege de zeer grote groep. Meestal ga ik een paar keer de verkeerde kant op met de voeten, maar ze was zo relaxed met uitleg en “geniet ervan, ook al wordt het een rommeltje”. Dus ik besloot te genieten en dat was het ook. Ook met een lied uit haar workshop Kriebeltje, over emoties. Zie www.kriebeltje.com. De hele dag door ontmoet ik mensen die ik ken en praat soms wat bij, heerlijk. Dan volgt er om half 5 tot 8 uur met soep pauze een lezing van Jackie Howard. Zij vertelt over haar nieuwe serie “De Joodse najaarsfeesten”. Vier textiele kleden vertellen over Roshashana, Yom kippur, Rode maan en Loofhuttenfeest. Zo veel diepgang, zoveel kan zij weer geven van de rijkdom die er in de Joodse feesten zit. Geweldig! Zie www.jackiehoward.nl . Dan rond 20.00 terug naar huis. Na een vrolijke dag waarop ik mezelf nog een Israelisch horloge cadeau doe ( de andere is wel erg gesleten na al mijn klussen rond en in huis), zijn er opeens tranen bij het lied “Kadosh” in de auto. Ja dat zong ik een paar uur voor Koos overleed, voor Koos. Met een gebed om daar meer vreugde bij te krijgen, net als na het overliijden ( want God heeft wel Koos zijn lijden verkort) kom ik thuis. Tot mijn verrassing tref ik bij de buren een bos bloemen van mijn kerk met lieve woorden. Dank, ook dat doet goed. Ja, we zouden vandaag wel 40 jaar getrouwd geweest zijn. Ik ga genieten verder van het leven, “le chaim” en van mijn bloemen en mijn mooie horloge en mozaiekje.

Dit jaar heb ik meegedaan met werken op de Joodse begraafplaats in Oss. Het was mijn 1e keer. Ik mocht iedere dag letteren. De graven waarvan de letters opnieuw zwart geschilderd moesten worden, waren in het voorjaar schoongemaakt en geschuurd. Ik vond het best spannend, zeker de 1e dag en durfde die dag alleen met de kwast te werken. De 2e dag heb ik gevraagd of onze leidster mij het stempelen voor wilde doen en ja…dat gaat een stuk sneller. Maar ook dan moet je soms nog wel bijwerken met een kwastje, of wat meer vullen met een kwastje omdat de steen wat poreuzer is. Een paar weken terug ben ik thuis met bijbels hebreeuws begonnen met een boek van studiehuis Reshiet. Elke blz. die ik gedaan heb, gaf mij zoveel vreugde qua uitleg van woorden waar de betekenis van een bepaalde Hebreeuwse letter in uitkomt. Dan van de week die mooie Hebreeuwse letters mogen schilderen, genieten!!!

Het is erg warm de  eerste dagen en ik ben blij om onder mijn parasol te kunnen zitten, die echter ook goed dienst doet als het regent. Want heeft ook  een paar keer hard geregend. Ik heb zelfs nog laarzen gekocht en ook mijn regenponcho kwam van pas om over een steen te slaan, zo werden de letters niet nat. De Joodse beheerder kwam ieder dag 2 x langs en uitte zijn dankbaarheid. Wij waren ook blij om daar te mogen komen, na alles wat  de kerk door de eeuwen heen heeft geleerd over de Joden, zodat er vervolging, roof, beschuldigingen en moord konden plaats vinden. Ook in Nederland. Hitler bijv. zei op een keer tegen een ds. die Hitlers praktijken niet goed vond : “Ik doe alleen wat jullie leiders schreven”. In de bijbel vragen oa David, Daniel, Nehemia aan God om vergeving van zonden, die zij zelf persoonlijk niet hadden gedaan. Maar zo gaat het ook in het echt. Als er in de naam van het kruis velen gedood zijn, dan is het logisch dat er met argwaan naar christenen gekeken wordt. Stichting boete en verzoening doet dit werk al meer dan 35 jaar en ik was van de week getuige op een avond met een rabbijn als gastspreker, dat er een vriendschap is ontstaan tussen ds Sybrandi en hem. Het boekje “Een spijker aan de brug” van ds. Sybrandi heb ik in najaar 2008 gelezen en heb er veel van geleerd.

Er waren ook veel mannen zware klussen aan het doen. Vlak bij een steen waar ik aan werkte was een steen de dag ervoor nog scheef, er was een boom  gegroeid en een struik binnen het hekwerk. Toen die verwijderd waren, moesten er weer stenen van cement verwijderd worden en weer rondom gemetseld. Wat was het bijzonder dat 1 persoon er in het bijzonder het hele proces aan heeft gewerkt tot letteren toe. Een prachtwerk. Alles was zeer goed georganiseerd en we konden genieten wat de kok en zijn team hadden bereid , waarna ons steeds boeiende avonden wachtten. Ondanks dat ik door een enorme kriebelhoest toch maandag al naar de dokter moest en beneden mocht slapen in de grote zaal, heb ik aan alles mee kunnen doen. De codeine tabletten gingen steeds beter hun werk doen en dat gaf meer nachtrust. Ik heb een fijne week gehad met veel lieve mensen, boeiend en gezellig……de auto is weer schoon, de meeste spullen opgeruimd….en nu morgen mijn verjaardag vieren.

Gisteravond 9 juli ben ik sinds maanden weer bij het graf van Koos. Vier jaar terug in het begin van de nacht om 1.00 overleed mijn man Koos. Nu bijna 4 jaar later breng ik wat fleurigs bij het graf. Vanwege het zeer warme weer kies ik voor een plantje: Een vlijtig liesje. Ik vind die plant leuk en de naam spreekt mijn verbeelding even aan. Ik ben niet zozeer vlijtig met poetsen…maar toch..van de week mijn autootje verder in de was gezet; een deel van de heg gesnoeid ( zonnescherm kon niet meer goed open door de te hoge heg, ja dan moet je); mijn nieuwe electrische fiets opgehaald; rit ermee naar vrijwilligerswerk bij l.d.H…….ja ik vind mezelf even een ‘vlijtig liesje” en ik ben maar even trots op mijzelf.

Dat ik maanden niet geweest ben bij het graf, laat zich zien tussen de blauwe stenen van de rivier ( Ezechiel 47 uitgebeeld voor de steen). Ik ga gewoon een uurtje zitten op de zijkanten van de rivier en verwijder het grootste vuil van takjes, eikeltjes ed. Gewoon even daar bezig zijn is goed.

Ik slaap goed en slaap wat uit en dan krijg ik van 2 vriendinnen een kaart. 1 via de post en 1 via de computer. Dan komen er tranen, van dank en ja ……je hebt elkaar nodig en ik mag het gemis gewoon voelen, naast het leven wat ik probeer te leven met God.

7 juni de verjaardags-dag van Koos, nu bijna 4 jaar geleden overleden. Maandag, voor velen een werkdag, wat ga ik doen. Ik ga naar de Israelbidstond in Alblasserdam. Maanden niet geweest omdat ik niet kon en nu….ja nu toch wel. Samen zingen, korte overdenking en bidden met vrouwen uit verschillende kerken. Het is fijn en na afloop mag ik mijn kleed de edele olijfboom laten zien en de kaarten van patchworkkleden. Ik noem opeens de bijzondere dag vandaag en dat we iets gelezen hadden over Israel , dat God zei tegen Mozes “Ik heb jullie gedragen als op adelaarsvleugels”.  “Dat was de tekst die Koos kreeg ‘smorgens de 9e juni 2006 toen hij opgenomen werd in het ziekenhuis. !0 juli 2006 schreven wij die tekst op de rouwkaart. Er werd voor mij gebeden, het was goed daar te zijn.

Daarna door naar een vriendin in Brabant, heerlijk lunchen met verse aardbeien van de tuin. Dan een wandeling in het bos in de buurt, ergens thee drinken en snoepen, met thuis een heerlijke ovenschotel met asperges ( uit de tuin) en zalm en sla met aardbeien en zelfgemaakt appelsap. Smullen van wat manlief had klaargemaakt. Nog even wat kijken op internet naar een Afrikaanse boom, waar mijn edele olijfboom wel wat van weg had zei mijn vriendin. Zij waren vorig jaar in Afrika. Nog wat foto’s kijken en terug naar huis. Ik moet denken aan een bezoek van hen aan ons in Ouddorp. Helaas geen foto’s op de computer ervan te vinden. Toen hadden we dus nog een oude camera. Dan ben ik rond 21.00 thuis en is het stil. Hoewel , gelukkig een sms te beantwoorden en een berichtje op antwoordapparaat. Mails bekijken en dan ben ik toch even echt stil….Koos zijn verjaardag. Ik word getroost door stukjes uit boek “In perspectief , de identiteit van God”van dr. K.Goverts. Over Thomas en “de littekens van Jezus mogen zien. Littekens blijven. God veegt littekens niet uit. Wel komt er een moment dat de pijn eruit is”. Ik heb nog wat pijn en deel dat met God en vraag of Jezus wat tegen Koos wil zeggen. Of dat kan, ik weet het niet. Wel dat het rust geeft om bij pijn stil te staan en daarna kies ik een fotoboek met 2 Israelreizen van Koos en 1 ervan met mij erbij.

mei 2004

 Ik geniet wat ik toen allemaal opschreef. Ik geniet ook van lachende en ondeugend kijkende Koos,                                                                 

op zijn reis met een groep, waar hij een lege plek kon innemen. “Je moet gaan”, zei ik. Hij kreeg daar longontsteking, maar hij genoot ook enorm van het onderwijs, dat hoorde ik toen in telfoongesprekjes en zie ik nu weer op de foto’s.

Ik lees weer even in het boek , dat” God gedenkdagen geeft. De geschiedenis moet gedacht worden. Gedenken leidt tot verlossing”. Wat ben ik ook blij met deze Hebreeuwse denkwijze.

Afgelopen weken druk geweest met proces kaarten laten maken bij de drukker. Eerst bij fotografe foto’s laten maken , die scherp genoeg waren en voldoende resolutie hadden, voor de drukkerijmogelijkheden. Dat betekende bij sommige kleden extra stoffentunnels maken voor aluminium zijlatten bijv., als een kleed niet strak genoeg hing. Dat was al aardig wat werk. Deze foto’s werden goed gekeurd door de drukker. Met de drukker heel wat uurtjes meegekeken op computerscherm en met de kleden erbij, naar kleuren, kaartgrootte, en tekst invoeren ed. Soms moest er toch nog randen bijgewerkt worden, of kleuren bijgewerkt.

                                                                                        

Maar woensdag 26 mei mocht ik een spreekbeurt houden in de Ontmoetingskerk in Dordrecht, en de kaarten waren klaar en die kon ik dus mooi meenemen. Het was een geslaagde ochtend, fijne sfeer, veel helpende handen bij opbouw en afbreken van al mijn stellages en attributen als kleden, latten, kaarten, stofjes, boeken, beschrijvingen. Maar niets was teveel meegenomen. De een was aangesproken door bijv. Herstel door het kruis , de ander door het Herinneringskleed of de olijfboom. Dat was te merken aan vragen, of kaartverkoop of het opschrijven van een titel van een boek, waar ik zelf ook veel aan had gehad. Ook de meegenomen werkjes in wording en een multomap met vb. hoe sommige werken tot stand kwamen kreeg aandacht. Bemoedigend voor mij, als je merkt dat mensen geraakt zijn door een verhaal, er iets aan hebben. Of zin hebben om thuis op de computer een beschrijving verder te kunnen lezen. Daar waren de visitekaartjes weer handig voor.

                                                                                                                            

Zaterdag 29 mei mocht ik deelnemen aan evenement Parkdag in H.I.Ambacht, onderdeel kunstplein met 29 kunstenaars. Sommigen gaven les bij Bouquet , anderen hadden een hobby en mochten dat laten zien en verkopen bij interesse. Mijn kleden zijn niet te koop, er zitten verhalen in waarover ik kan vertellen bij interesse.

Maar nu kon ik ook kaarten van mijn werken meenemen en pennen met logo vlinder van Kleed met vlinderapplicatie. Opbouwen kostte meer moeite vanwege de wind, maar met hulp van mijn zus en nog opgehaalde haringen door haar, konden we de bouwstatieven en gietijzeren kamerscherm in de grond verankeren. Daarna genieten van gesprekken met mensen, kinderen die vooral de vlinderkaarten of pennen mooi vonden. Ouderen, die net als kinderen geboeid waren door vooral de ark van Noach. Maar ook mensen met herkenning bij het Herinneringskleed of gewoon iemand die ook zin had om iets met lapjes, restanten van kleding iets te gaan maken.

           

Ik zie uit naar volgende spreekbeurten of evenementen.