Archive for the ‘Geen categorie’ Category

Ivm verhuizen en woning meer eigen te maken oa, ben ik al maanden aan het breien en haken. P1140447          P1140461        P1140319 Eerst kussens gebreid, heerlijk ontspannend als je een patroon hebt bedacht en proeflapje eindelijk is gelukt. Daarna wordt het genieten en ik kon er tv bij kijken dan. Resultaat mag er zijn bij mijn meubels. P1140501           P1150331         P1150780          P1150887       1511768_888440887856029_4244462797005964494_o Daarna aan het poppen breien met boek van Arne en Carlos Poppen Breien. Een hele toer om op 4 sokkennaalden bv een voetje en handje te breien, soms moest you tube filmpje me daarbij helpen en doorzetten……. Maar toen ik eenmaal de smaak te pakken had….en dan de kleertjes breien….heerlijk kleine werkjes en toch uitdaging. Leuk om dat te zien ontstaan na meer dan 30 jaar niet gebreid te hebben. Daarna ben ik een aantal amugirumis’gaan haken, m’n kleindochters vonden die zo leuk….ach en oma ook……         64367_10202073547839736_1440844031915931667_n

20160726-IMG_12391 verkleind

Een hele fijne ochtend gehad met elkaar. Leuk in een groep met 10 vrouwen, kun je gemakkelijker vragen stellen en dingen delen. Aan de hand van 3 kleden laten zien dat het O.T. en N.T. bij elkaar horen. Door het kleed De Rots, de Ark en Het volbrachte werk van Jezus.

In dat laatste kleed komt ook al goed uit dat Jezus aan het kruis, zijn discipelen, zijn volk en de romeinen ( de wereld) vergeeft. “Vader  vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.

Ark en Het volbrachte werk van Jezus

Ark en Het volbrachte werk van Jezus

Daarna uitgebreid verteld over het kleed “De edele olijfboom”. Vanuit gesch. van de Romeinenbrief, de juiste indeling  en de Hebreeuwse grondwoorden . Het maakt nogal verschil of je leest gerechtigheid als “jusitia”(grieks) of gerechtigheid  als “tsedaka” (hebreeuws). Justitia: Je krijgt wat je toekomt; Tsedaka: Jij deed te weinig, Ik ( GOD) doe wel teveel.

In het kleed De edele olijfboom ook uitgelegd het principe van edele en wilde loten en enten. Het plan wat God had en heeft met Israel, en hoe de vroege kerk en soms de kerk nu nog met Israel omgaan. De vervangingstheologie zegt  nl “God heeft afgedaan met Israel en de kerk is daarvoor in de plaats gekomen”. Dat had en heeft nogal verstrekkende gevolgen. Oa antisemitisme is eruit voortgekomen en veel vervolging naar het Joodse volk.

De edele olijfboom

De edele olijfboom

Geen gemakkelijk onderwerp, maar ook verhelderend.  Ook hoe God verder ging en gaat met Zijn volk en met ons, geent op de edele olijfboom. Delend aan dezelfde wortel ( Jezus “De wortel Davids genoemd in Openbaring 5) en het sap ( De H.Geest)

Daarna het lijden van het Joodse volk kort verteld nalv kleed “Schaamte”. Dit verhaal blijft onze emoties raken en wat is het dan ook goed om met elkaar te bidden en als afsluiting het kleed “De wachters bidden voor Israel” te bespreken. Met de uitleg wachter ( notzrim= christen) en wachters doen een beroep op God ( beroep doen op= secretaresse) . Dus wij mogen beloftes uit de bijbel aan God noemen in gebed.

Wachters bidden voor Israel

Sommige dingen zijn vaak nieuw voor ons westers denken en heeft tijd nodig om ook zelf te onderzoeken. Ik ben daar me bewust van en er zelf ook al veel jaren mee bezig. Maar ik ben enthousiaster geworden over God en Zijn Woord.

P1140062

Maanden achter de rug van huis verkopen, op zoek naar een appartement en daardoor maanden van opruimen, wegdoen en weggeven van spullen. Na de aankoop van een appartement paar weken heerlijk kunnen logeren bij mijn zus en zwager. Zodat anderen konden metselen, stucken, sauzen en ik en anderen konden schoonmaken. Nu woon ik er…maar meerdere kamers wachten op maatmeubels.

Gisteravond heerlijk ( al is het veel lopen en sjouwen vanuit een appartement) mijn kleden en statieven  en kaarten meegenomen naar een kerk in Alblasserdam om daar met andere hobbyers onze spullen op te bouwen. Heerlijk dat ik hulp kreeg, want 5 statievenen  met latten en de kleden ophangen blijft een uitdaging.

Vanmorgen in de pauze van de interkerkelijke vrouwenochtend waar Heleen Benard een boeiende spreekbeurt hield, konden de vrouwen van alles kopen en bewonderen. ( Bij mij alleen kaartverkoop……en nog geen kledenverkoop…ivm spreekbeurten oa)

Voor mij weer erg fijn om te merken dat mensen geraakt zijn door 1 of meerdere kleden. Er zijn weer visitekaartjes meegenomen en ik hoop dat er weer nagenoten zal worden via deze website. En…..nieuwe afspraken voor spreekbeurten/ kaartverkoop/ kleden laten zien…….WELKOM.

Ook zie ik er naar uit dat mijn hobbykamer in mijn appartement over een paar weken klaar is.

Na een half jaar niets gemaakt te hebben…pfff wel heel erg lang…..hoop ik dat de inspiratie weer zal komen….SPANNEND, maar deze ochtend helpt om daar weer naar uit te zien.

Op de laatste dag van het Loofhuttenfeest is Jezus bij de vreugde ceremonie van het waterscheppen. Een lange rij priesters daalde met kruiken af naar Siloam. Daar vulden zij hun kruiken met het laatste water dat na de zomer nog was overgebleven.  Ze gingen dan op weg naar het altaar om het daar uit te gieten. Waarbij men zong oa “Dan zult gij met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil”( Jes. 12:3)

P1130066

Jezus staat op deze dag op  met een tempelplein vol mensen, die bidden om de nieuwe regentijd als voorwaarde voor ‘n nieuwe oogst. Hij roept luid: “Als er iemand dorst heeft, laat hij bij Mij komen en drinken!. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt; Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien”. Dit nu zei Hij van de Heilige Geest, die zij die in Hem geloven, zouden ontvangen; want de Geest was  er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was”( Joh. 7:37, 38)

 

Technieken: freezerpapier, permanent markers, strijkverf.

Voorjaar 2013 begon ik aan een 3 daagse workshop bij Wil Fritsma genaamd Transfer. Het is een collagewerkstuk van allerlei natuurlijke ecru  stoffen, die bewerkt zijn met  permanent markers, stempels, vormen, roesten en daarna bewerkt met strijkverf. Je ontwerpt zo zelf je eigen lappen. Mijn thema haalde ik uit studies over het Loofhuttenfeest, wat ook Jezus vierde.

De ROTS is het 1e deel van hoop ik een serie over het Loofhuttenfeest ( ingesteld door God in Leviticus 23:34)

P1120979 - kopie

Op het Loofhuttenfeest denkt men terug aan de tijd dat het volk Israel, bevrijdt uit Egypte in de woestijn leefde , op weg naar het Beloofde Land.

P1120981 - kopie

Op een dag werd ik wakker met de zin in mijn hoofd  “How great I am”  en ik ontdekte  dat Mozes, de leider van het volk Israel,  dit zegt  in zijn afscheid aan het einde van zijn leven.

In die woestijn was al gauw gebrek aan eten en water en steeds voorzag God hierin. De 1e keer in de woestijn Sur bij Mara waar het water bitter was, moest Mozes een stuk hout in het water werpen en het water werd zoet. ( Exodus 15:22-27)

P1120986 - kopie

Als het volk daarna honger heeft in de woestijn Sin, dan geeft God manna en kwakkels iedere dag. Op de 6e dag 2x zoveel, voor rust op de 7e dag.  ( Exodus 16)   en   God voorziet weer in water terwijl het volk mort: “Is de HERE in ons midden of niet?”   (Exodus 17).

Maar God had beloofd aan Mozes: “Ik ben, die Ik ben” of in de Naardense bijbel ( vanuit het Hebreeuws) ” Ik zal er zijn, zoals Ik er ben”( Exodus 3: 13, 14) toen hij de opdracht kreeg om Gods volk uit Egypte te halen . Want  Mozes vroeg zich af   of het volk hem wel zou willen geloven.

Ik vind daar zo’n rijkdom in zitten, God toen, en nu en in de toekomst. Dus ook in mijn , jouw leven. Ook in momenten dat ik het even niet meer zie zitten, mag ik weer proberen te vertrouwen “Hij zal er ook zijn voor mij”.

 

Als het volk dan twijfelt aan Gods hulp en Naam,  zegt God tegen Mozes: “Zie Ik zal daar voor u op de rots bij Horeb staan, dan zult gij op de rots slaan en daaruit zal water te voorschijn komen, zodat het volk kan drinken”( Ex. 17: 6)  In het Hebreeuws is Rots eben, dus heb ik deze Hebreeuwse letters in de rots gestempeld, met de staf van Mozes.

 

Paulus schrijft aan de Korintiers een brief en vertelt dat die rots, waar ze steeds uit dronken, ook een beeld is van Christus.   1Korintiers 10:  1t/m 4 .

P1120988 - kopie

Jezus in het O.T.?  Jezus zelf zegt in Joh. 8:58 “Eer Abraham was, ben Ik”.

Jezus geslagen?   Petrus 3: 18 “Want ook Christus is eenmaal om de zonden gestorven als rechtvaardige voor onrechtvaardigen, opdat Hij u tot God zou brengen”

Berg Sinai

Israel trekt  verder en in de woestijn Sinai, krijgt Mozes op de berg Sinai  Gods woorden om daardoor hen te “onderwijzen”. Exodus 24: 12

“En de berg Sinai stond geheel in rook, omdat de HERE daarop neerdaalde in vuur…en de gehele berg beefde zeer. Het geluid van de bazuin werd gaandeweg zeer sterk. Mozes sprak en God antwoordde hem in de donder. Toen daalde de HERE neer op de bergtop en riep Mozes naar de bergtop….Toen sprak God al deze woorden……”Ik ben de HERE , uw God, die u uit het land Egypte, waar jullie moesten dienen (slaven) hebt uitgeleid…………Die woorden op 2 grote stenen worden later in de ark, ineen tent gelegd. Een tent waar God met Mozes spreekt. God de heilige God heel dichtbij!

P1120993 - kopie

Later op de tocht door de woestijn met vele gevaren, omringende vijandige volken is het volk enorm boos omdat er geen water is, en als Mozes en zijn broer Aaron in die tent  God ontmoeten ( tent der samenkomst of tabernakel)  zegt God: “Mozes neem de staf en laat hen samenkomen en spreek dan tot de rots, dan zal zij haar water geven” Numeri 20:8

Als Mozes in zijn boosheid 2x op de rots slaat, ipv spreekt,  zegt God: “Je hebt op Mij niet vertrouwd…en Mij ..niet geheiligd hebt  ”

De rots was al geslagen, zoals Jezus eens voor ons gestorven is, en niet weer voor ons hoeft te sterven. Maar wij ahw kunnen rusten bij Hem.

P1120997 - kopie

Die 40 jaar door de woestijn , steeds zorgde God voor hen . Mozes  zegt als hij na 40 jaar terug kijkt : “God heeft uw tocht door deze grote woestijn gekend; deze 40 jaar was de HERE, uw God, met u, gij hebt aan niets gebrek gehad” Deuteronomium 2: 7

Leiding, bescherming, brood en steeds water uit de rots, de rots die ‘mee ging”. Moeilijk voor te stellen voor mij als moderne westerse…maar zegt Jezus zelf niet na zijn lijden en opstanding , wanneer Hij teruggaat naar Zijn Vader in de hemel: “Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld” Mattheus 28: 19

Hoe kan Jezus en in de hemel en nu bij mij, bij jou zijn? Door de Heilige Geest. Jezus zegt voor hij gaat sterven: “Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn”. Johannes 14: 16

Rechts in het kleed heb ik in de rots vrij machinaal geborduurd en ik vond dat er wel een vlam in zat….verwijzing naar de uitstorting van de Heilige Geest. De Heilige Geest, die we ontvangen als we in Jezus geloven. Handelingen 1: 38 en Johannes 16: 5-15

P1120998 - kopie

Toen ik aan het studeren was, ontdekte ik een foto van een archeologische vondst in Israel, oude sandalen. Deze  foto heb ik gebruikt om een stempel te gutsen en zo af te drukken op stof.

SANDALS-e1267230286603

Zo mag ook ik en jij naar Hem toelopen, rusten bij het volbrachte offer wat Jezus voor mij heeft gebracht voor mijn zonden en …… drinken   “En op de laatste dag van het Loofhuttenfeest stond Jezus op en riep “Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke!. Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift ( O.T. en N.T) zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dit zei Hij van de Geest, welke zij, die tot geloof in Hem kwamen, ontvangen zouden; want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was ” Johannes 7: 37 t/m 39

Studies oa Peter Steffens  www.petersteffens.nl  artikel  De meereizende rots.

ds Klaas Goverts www.wereldgeschiedenis.com

Technieken: art, art textiel, strijkverf, roest, freecerpapier, stempels gutsen.

Voor een workshop , de 3e keer, moet ik allerlei lappen gemaakt hebben…zodat we daarmee een collage werkstuk kunnen  naaien. Vooral lappen met roest en die weer bewerkt met stempelen en eventueel strijkverf-papier. Ook zeefdruk en teksten en vormen met permanent-markers of freecepapier hebben we geleerd in de 2 vorige lessen. Een veelheid aan technieken dus. Daarbij vormen gutsen om te stempelen…dus al weken van alles aan het uitproberen rond een thema.

Ik heb genoeg inspiratie door studies en googlen voor meerdere kleden rond het thema Loofhuttenfeest. Het 1e kleed heeft vnl hoofdthema herdenken dat het volk Israel 40 jaar in de woestijn leefde na de uittocht uit Egypte. Vooral dat God steeds voorzag in water en brood en bescherming. Op wonderlijke wijze ontspringt er water uit een rots, doordat Mozes de leider, van God de opdracht krijgt om op  “De rots” te slaan. Later op de reis is er weer een opdracht van God, om tegen “Die rots” te spreken.

Dat is vandaag ontstaan op stof door een roestlap te bewerken met Hebreeuwse naam Eben ( rots) en die daarna te bewerken met strijkverfpapier. Doordat ik de 1e naam te snel tamponeerde met zwarte verf, liep de verf onder de lettermal…en moest ik de naam overdoen……nu heb ik de foute letter ahw bewerkt met roestkant en past het helemaal opeens in het verhaal wat ik hierboven beschreef. P1120660

Nu nog afwachten of het allemaal past in het gehaal van de lappen die ik heb. oa bij de zeefdruk tekst die ik vanmiddag ook op een roestlap heb afgedrukt en daarna bewerkt met strijkverfpapier. Vooral het werken met strijkverfpapier is lastig. Welke kleur komt er van het geschilderde papier af. en hoe warm moet ik strijken en druk uitoefenen.

Na bezoek kamp Treblinka in Polen

In 2012 met rabbijn Lody van de Kamp naar Duitsland, Polen geweest ( Chr.v. Israelreis). Langs plaatsen als Berlijn, Krakau, Warschau, Lublin, Lodz. Maar ook naar de vernietigingskampen in de buurt van die steden.

Hoe kan ik al die dingen verwerken die ik ga zien en horen, dacht ik van te voren. Ik besloot een klein schetsboekje en pennentasje met aquarelpotloden mee te nemen en een blad met bijbelteksten.      Ik teken nooit…maar dacht  …misschien kan ik iets van me af schetsen, al zijn het vlakken, woorden…

Vanuit Warschau vertrekken we voor een lange rit naar de bossen van Oost-Polen, naar Treblinka.

P1110095      images[4]

Een medereiziger beschreef later:

” In ruim een jaar tijd komen hier 800.000 Joden aan. Iedere trein heeft 20 wagons, 2000 mensen en binnen anderhalf uur uur…… vanaf het perron 200 meter lopen naar de gaskamers of …een nekschot…verbrand worden in de open lucht op roosters van spoorrails, of gewoon een schep zand erover. De as werd deels door de nazi’s gebruikt in de groentetuin”

P1110088 - kopie - kopie - kopie       treblinka 2      P1110084 - kopie - kopie

4 Groepen Israelische jongeren herdenken hier hun volk …familie….. Oa bij een enorm stenen monument met bovenin  gezichten en een menorah, exact 200 meter vanaf het perron. Alles, maar juist ook deze groepen maakt veel indruk op mij/ ons.

 

treblinka 3

Later vlakbij de bus loop ik naar een groepje Isr. jongeren toe en vraag of ik hun iets mag geven. Een kaart met kruikje met tranen met tekst  Psalm 56:9 “Mijn omzwervingen hebt Gij te boek gesteld, doe mijn tranen in Uw kruik; zijn zij niet in Uw boek?” ( in pools en engels)

Steeds meer jongelui om mij heen steken hun hand uit voor een kaart. Dan zeg ik opeens “Ik vind het zo erg wat jullie volk heeft meegemaakt en ik ben christen en veel is jullie volk aangedaan door christenen…mag ik vragen om vergeving…”. Een tijd is het stil, dan vraag ik, wil iemand mij een hug geven”? Een meisje stapt naar voren en wij staan een tijd stil in elkaars armen.

In de bus pak ik mijn potloden en fototoestel, bekijk beelden en lees Psalm 10, die ik die dag las. Psalm 10 verweeft zich met Treblinka.

Op ontwerples moeten we foto’s meenemen die ons iets doen en ik kies  tekening Treblinka. We moeten emoties beschrijven, associaties daarbij. Dan krijgen we een scheuropdracht en later een schilderopdracht. Nog later een opdracht een textiel werkstukje te maken  met allerhande stoffen, acrylverf met gelmediums.

treblinka 4                treblinka 6

Ik tamponeer met de achterkant van ‘n verfroller de lucht en de gaswolken. Met tules en zwarte dunne stof de grond tussen de bielzen en de bielzen. Met repen grijze stofjes en paarse tule erover maak ik het perron.

De hand van God, en in die hand HERE in het Hebreeuws, teken ik met oilpaintsticks. De andere letters stempel ik met tamponeerverf, de Hebreeuwse woorden Koning, Eeuwig tamponeer ik ook met die verf.

Dan ga ik machinaal stiksels aanbrengen. Waarbij ik op het perron kies voor blauwe ( Joodse volk) en paarse ( lijden) kleuren. Tussen de bielzen komen grasstiksels. In de gaswolken grijze stiksels , met soms zilvermetalicgaren…geliefde kinderen van God uitbeeldend .

treblinka 7           images[4]

In de hand van God , tamponeer ik nog het stenen monument ..met erboven delen van een brandende menorah…kiezend voor gouden vlammen…weer verwijzend naar het volk wat God lief had/ heeft.

Een enkel stiksel blauw en goud en zilver onderstrepen voor mij De Eeuwige…..maar ook de zwarte vegen naast de leegte…..zoals psalm 10 uitroept: “Waarom HERE…verbergt Gij U in tijden van nood?….De goddeloze…bedrog….verdrukking….in het verborgene doodt hij de onschuldigen….Sta op HERE! o God, hef Uw hand op……….”

treblinka 8  Na bezoek kamp Treblinka in Polen

Maar Psalm 10 eindigt met “De HERE is Koning, eeuwig en eeuwig en eeuwig…”( bij ons vertaald met altoos)…en God zal recht doen de wees en de verdrukte, zodat nooit meer een aards sterveling schrik aanjaagt….Delen van die psalm heb ik hierin opgenomen.

Technieken: Stof bewerken met acrylverf, tamponeren met acrylverf,  olie paint, afdruk met uitgesneden  Hebreeuwse letters, organza over stoffen , vrij machinaal borduren.

Gemaakt 2013

 

opdebres1

Op de bres voor Israël, Gods volk.

Gods woorden proclameren zodat het vrederijk zal komen. Jesaja 2: 2  Het komende vrederijk  “En het zal geschieden in het laatste der dagen : dan zal de berg van het huis des HEREN vaststaan als de hoogste van de bergen, hij zal verheven zijn boven de heuvelen. Alle volken zullen daar samenstromen, machtige naties zullen zeggen: Laten we optrekken naar de berg van de HEER, naar de tempel van Jacobs God. Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen en wij zullen zijn paden bewandelen. Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht, vanuit Jeruzalem spreekt de HEER”

opdebres2

Techniek: Zeefdruk sjofar en boekrol, gedrapeerde lap tot hoofd en gordijn.

Jesaja 62: 6 en 7 Jeruzalem, Ik heb wachters op je muren gezet die nooit zullen zwijgen, dag noch nacht. Jullie die een beroep doen op de Heer, gun jezelf geen rust en gun Hem evenmin rust…..“Een beroep doen op de Heer” is in het Hebreeuws MAZKIRA  en dat betekent: Herinneren of secretaresse.

opdebres3

Maar Gods beloften proclameren uit het O.T.??

Petrus zegt: “Lieve broers en zussen, dit is de 2e brief…met allebei wil ik dat jullie helder inzicht krijgen en je herinneren de woorden die de profeten  gesproken hebben”( 2 Petrus 3:1)

2 Petrus 1:19 “U doet er goed aan uw aandacht op de woorden van de profeten gericht te houden, als op een lamp die in een donkere ruimte schijnt…..” …“Heer help mij/ ons om wachters te zijn, geleid door Uw H.Geest, dat we op het juiste moment Uw woorden mogen proclameren”.

opdebres4

‘n Leider van de Hezbollah zei in 2006: “Wij zullen de strijd met Israël winnen, want wij voeren een geestelijke oorlog”. Maar…

Zo zal nu door de kerk, de wijsheid van God in al haar schakeringen bekend worden aan alle vorsten en heersers in de hemelsferen…Efez. 3: 10

Psalm 149: 6 “Met een lofzang voor God uit hun kelen, een tweesnijdend zwaard ( Gods woord) in hun hand….het geschreven recht aan hen voltrekken: dat is de glorie van zijn getrouwen”.

Psalm 8 “U die aan de hemel Uw luister toont…met de stemmen van kinderen en zuigelingen bouwt U een macht op tegen Uw vijanden om hun wraak en verzet te breken”.

Wij volwassenen zijn ook afhankelijk van voeding  bij God, zodat wij geleid door Zijn Geest ..met onderscheiding kunnen  bidden, maar ook met vuur. Niet kinderachtig, maar “als een kind”. Vertrouwend als een kind, gelovend als een kind, vrijmoedig als een kind….mag ik/u zo uitzien, wat Gods woorden uitgesproken door ons, gaan doen voor Israël en de volken.

opdebres5    opdebres1

Sefanja 3:9

“Dan zal Ik de lippen van de volken rein maken, zij zullen de naam van de HEER aanroepen, ze zullen Hem dienen, zij aan zij. Op die dag hoef jij Israel, je niet meer te schamen…en jij Israël, die in de hele wereld werd veracht, zal Ik met eer en roem overladen. In die tijd breng Ik jullie terug. Ik zal jullie verzamelen…..

Studie oa: Steen door de ruit, wachters maken het verschil van Bart Repko

Techniek:  Werken met  strijkverf, zeefdruk..torahrol en sjofar; textiel draperen en bewerken met vrij machinaal borduren.

Gemaakt 2012

Het 1000 jarig vrederijk, Onze Koning zal de schepping en relaties herstellen.

Na bijna 2 jaar is dit kleed af. Het grootste deel was al lang af, maar de laatste weken heb ik onderdelen kunnen maken die mij raakten bij de studies over dit onderwerp. Vooral weer vanuit de Hebreeuwse grondtekst en verteltrant. Zie www.wereldgeschiedenis.com  de artikelen van dr. Klaas Goverts.

Onze Koning Jezus gaat recht verschaffen ( vaak negatief vertaald met oordeel) , en er is nogal wat tijd nodig om de volken  bv tot genezing te brengen. Daarbij is Zijn regering  (Openb. 6:9) zij, die hun leven hadden gegeven om het christen zijn. Zij riepen soms “Tot hoelang Meester…

De rebellie wordt neergeworpen….de sleutel peace…Satan is voor 1000 jaar vastgezet en volken kunnen bevrijd worden. ( Openb. 20: 1 t/m 4)

Half mei een bijzondere week in de Oekraine meegemaakt.. Hier werkt Koen Carlier en z’n vrouw en chauffeur om Joodse mensen te helpen. We hebben veel voedselpakketten gemaakt en zelf uitgedeeld of weg gebracht naar dorpen naar Joodse organisaties. We mochten een luisterend oor hebben voor sommige overlevenden van de Holocaust en soms hen omarmen, ‘n presentje geven. We waren bij het onthullen van een kindermonument  bij een massagraf met Oekrainse jeugd die zong en vertelden over de geschiedenis. Bijzondere ontmoetingen gehad, bv met een Jood uit Israel die net bij het Menorahmonument was in Babi Yar in Kiev waar 100.000 Joden zijn doodgeschoten waaronder 33.000 kinderen. Daar mocht onze gids vergeving vragen aan Micha, voor wat de christelijke kerk de Joden heeft aangedaan  en mocht hem daarna zegenen. Een reis die ik ahw zo weer zou doen.

uitleg van het patchworkhartje.    ...

Ik geef aan ‘n Holoc. overlevende ‘n kaart en patchworkhart.