Archive for the ‘Creatieproces’ Category

Voor een workshop , de 3e keer, moet ik allerlei lappen gemaakt hebben…zodat we daarmee een collage werkstuk kunnen  naaien. Vooral lappen met roest en die weer bewerkt met stempelen en eventueel strijkverf-papier. Ook zeefdruk en teksten en vormen met permanent-markers of freecepapier hebben we geleerd in de 2 vorige lessen. Een veelheid aan technieken dus. Daarbij vormen gutsen om te stempelen…dus al weken van alles aan het uitproberen rond een thema.

Ik heb genoeg inspiratie door studies en googlen voor meerdere kleden rond het thema Loofhuttenfeest. Het 1e kleed heeft vnl hoofdthema herdenken dat het volk Israel 40 jaar in de woestijn leefde na de uittocht uit Egypte. Vooral dat God steeds voorzag in water en brood en bescherming. Op wonderlijke wijze ontspringt er water uit een rots, doordat Mozes de leider, van God de opdracht krijgt om op  “De rots” te slaan. Later op de reis is er weer een opdracht van God, om tegen “Die rots” te spreken.

Dat is vandaag ontstaan op stof door een roestlap te bewerken met Hebreeuwse naam Eben ( rots) en die daarna te bewerken met strijkverfpapier. Doordat ik de 1e naam te snel tamponeerde met zwarte verf, liep de verf onder de lettermal…en moest ik de naam overdoen……nu heb ik de foute letter ahw bewerkt met roestkant en past het helemaal opeens in het verhaal wat ik hierboven beschreef. P1120660

Nu nog afwachten of het allemaal past in het gehaal van de lappen die ik heb. oa bij de zeefdruk tekst die ik vanmiddag ook op een roestlap heb afgedrukt en daarna bewerkt met strijkverfpapier. Vooral het werken met strijkverfpapier is lastig. Welke kleur komt er van het geschilderde papier af. en hoe warm moet ik strijken en druk uitoefenen.

 

Het wordt weer een heel verhaal met allerlei onderdelen en details. Past toch blijkbaar bij mij.

Laatste dagen vooral bezig geweest met meanderen in luchtpartijen. en vlak boven de muren van Jeruzalem. Ik probeer naar een patroon, golven in de stof te kijken en daarom heen bv te meanderen. Maar ook ontstaat er opeens soms een idee om dat vrijer te doen en daarin soms weer iets in uit te beelden.

P1120420 - kopie

Verder bidders op de muur gestikt, gewoon door hard overtrekpapier heen…..een heel secuur werk en zeker als je het 2x over elkaar heen wil stikken en dan al het papier zien te verwijderen. Valt niet mee de gezichtsuitdrukkingen , dat is te klein…wie weet doe ik dit voortaan anders? De bijbel waar ze teksten uit proclameren ( God eraan herinneren dat is betekenis van het woord wachter) valt wat weg in de al bewerkte ondergrond….. De sjofar van zeefdruk verplaats ik denk ik nog. Maar dit stel is wel met dit bidden op de muren begonnen. Zouden zij dit ooit zien en leuk vinden???

P1120421 - kopie

Een Joodse sjofarblazer gemaakt, deels opgevuld…achter in de stof openingetjes gemaakt en die waar ik nog bij kon ietsje opgevuld en de Joodse man bij de muur geplaatst.

P1120419 - kopie

Ik vind het weer leuk dat bepaalde onderdelen wat los zitten, je kan als je wilt achter de muur en toren kijken…daar is ook iets moois gestikt.

Alleen nog uitdagingen te gaan, shofars meanderen in de lucht, vanuit de vrije hand….eerst maar eens oefenen …heb al verschillende groottes  gemaakt. Dan bolt de muur helemaal op…eens kijken of ik daar gebruik van kan maken, zodat het lijkt of je daar om een toren heen loopt…. wordt vervolgd zeg ik maar.

P1120426 - kopie

Waar ik me wel erg van bewust ben dat naast het leuke ontstaan….het ook heel hard werken is.

Door een opdracht bij ontwerples was ik aan een achtergrond begonnen. In gedachten al…zou dat een achtergrond bij de muur en poort van Jeruzalem kunnen worden.

P1120397

De muur is een zeefdruk van 3 jaar terug, die ik in november 2012 vrij machinaal ben gaan stikken.

P1120407

Voor de poort heb ik een vb gegutst en met stofverf afgedrukt op stof, zo ook de biddende vrouwen en mannen.

P1120406

Voor en in de poort verbeelden materialen en stiksels  de vervolging en het lijden wat het Joodse volk heeft meegemaakt. Dit lijden heeft vaak plaats gevonden door christenen vanuit een verkeerde theologie, dat God heeft afgedaan met Israel. Daardoor heeft “kruis” veel een negatieve betekenis bij de Joden. Er zijn dus veel stenen op te ruimen.

Fouten van de kerk  erkennen en heel bijbels daar vergeving voor te vragen ( dat deed Daniel, Nehemia….Stefanus ,,,.voor de zonden van hun vaders….al waren zij zelf niet schuldig) is mi nodig naar het Joodse volk.

 

Dan kunnen we  “wachters op de muren van Jeruzalem” zijn , hier thuis of letterlijk op de muren te Jeruzalem.

Jesaja 62: 6 “Jeruzalem, Ik heb wachters op je muren gezet die nooit zullen zwijgen, dag noch nacht”.  Notzrim= wachter. In het moderne Hebreeuws worden christenen “notzrim”genoemd

 

“Jullie die een beroep doen op de HEER, gun jezelf geen rust en gun Hem geen rust…”.  Mazkira=beroep doen , of herinneren of secretaresse.  Wij worden dus opgeroepen om God aan Zijn eigen beloftes voor Israel te herinneren.

Jesaja 62:1 “Omwille van Sion zal ik niet zwijgen, omwille van Jeruzalem  ben ik niet stil, totdat het licht van haar gerechtigheid daagt en de fakkel van haar redding brandt”                                         Ezechiel 33:7 “Jou mensenkind heb Ik als wachter aangesteld voor het volk van Israel. Als je mijn woorden hoort moet je hen namens Mij waarschuwen”

P1120404

Een wachter, een heraut is niet bang uitgevallen. Zich goed bewust van zijn kwetsbaarheid doet hij het kleed van de Koning ( Jezus) aan. Nederig en vrijmoedig roept hij krachtig  Gods woorden.

Citaat uit wachter op de muur Bart Repko ( boek Steen door de ruit, wachters maken het verschil)

Dat het verschil uitmaakt laat ik in de lucht zien….God komt tot Zijn doel met Israel….Zijn licht zal overwinnen.

P1120407 Psalm 122 “Bidt Jeruzalem vrede toe..vrede zij binnen uw muur..”

 

1000jaar1

Het 1000 jarig vrederijk

naqam- rechtzetten. Meestal vertaald met wraak, wat een ander beeld oproept.   Maar het betekent God komt als Rechtzetter van de Schepping, dus ook van het rechtzetten van de volken.

1000jaar2

Landen worden weer teruggegeven aan de rechtmatige eigenaars. “Het vakwerk van hun handen, daar zullen zij zelf van genieten” (Jes 65:22) Geen machtsmisbruik meer, maar gerechtigheid (2 Petrus 3) op de nieuwe aarde. Geen aarde van ander materiaal, maar gekenmerkt door gerechtigheid.

1000jaar3

Jesaja 65: 25  De wolf en het lam zullen tezamen weiden. Een herstel van de dierenwereld en verzoening tussen de volken ( want wolf is ‘n beeld van roofzuchtige volken) ps ik moet nog een wolf maken naast de leeuw denk ik). Dit alles door onderwijs vanuit Gods woord

1000jaar4 1000jaar5 1000jaar6

Onze Joodse Jezus wordt Koning die dient en de schepping gaat restaureren en recht doet. “Tot hoelang nog Meester” riepen zij, nu mogen zij mee regeren ( Openbaring 6). Geen heersers maar dienaars. Jes. 65 :22

1000jaar7

Eerherstel voor Jeruzalem en volken trekken op om het Loofhuttenfeest te vieren. Ik zal juichen over Jeruzalem en Mij verblijden over Mijn volk” ( Jes. 65:19) en wij mogen erbij horen.

1000jaar8

Jesaja 25 : Sluiers waarmee  alle volken omhuld zijn worden weggenomen en er is een feestmaal. “Zie deze is onze God, van wie wij hoopten dat Hij ons zou verlossen “

Studies van Dr. Klaas Goverts Het Duizend jarig rijk en De wederkomst.  Op www.wereldgeschiedenis.com bij zoeken,  deze woorden duizendjarig rijk of wederkomst intypen.

Bij sommige verkorte studies ziet u een mogelijkheid om  studies in boekvorm te bestellen bij Jan Bies te Dordrecht. ( Hij maakt  boeken van bijbelstudies van dr. K.D.Goverts )

September 2012

Technieken: patchwork, vrij textiel werk, draden, tule, vrij machinaal borduren

1000 jarig vrederijk,
2 Petrus 3
, hebreeuws naqam, Jesaja 25 en 65, Liefde van God, N.T., O.T., Openbaring 6, patchwork , art textiel|

De boom waar kennis van goed en kwaad door elkaar lopen, of naast elkaar. vb nu atoomenergie, in de medische wetenschap…waar zijn soms de grenzen… Hier op de berg Golgotha heeft het kwaad gedacht te overwinnen door Jezus aan het kruis te doden. Gelukkig is zo juist Satans macht over ons leven verbroken, als we in Jezus vrijwillige offer en losprijs geloven. Wat fijn om dan weer met Hem ahw te wandelen en om hemelse wijsheid te vragen.

De levensboom, met ernaast de woorden “Gehoorzamen en leven”. Door onze Schepper te vertrouwen en te gehoorzamen , is er Leven met een Hoofdletter.

Werkstuk De schepping is klaar. De laatste weken er hard aangewerkt. Door cursussen te volgen, kon ik nu nieuwe mogelijkheden toepassen. Veel heb ik gestudeerd vanuit de Hebreeuwse grondtekst over dit onderwerp. Met name studies van dr. Klaas Goverts. Zie vb www.wereldgeschiednis.com

Dit verrijkt m’n geloofsleven en wil ik dan graag uiten . Vreugde geeft het als er dan ideeen ontstaan en onder je handen soms verrassende creaties. Ik hoop dat er velen van dit kleed zullen genieten en ook in hun geloofsleven verrijkt zullen worden.

 

Colossenzen 1:13 …overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde

patchworkstory1

Citaten K. Goverts:  “Want wij weten, dat tot nu toe de ganse schepping zucht en in barensnood is”   “En niet alleen zij, maar ook wijzelf, wij die de Geest  als 1e gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap:  de verlossing van ons lichaam “  ( Rom. 8:22,23)

“Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?”  Jezus geeft dat lijden stem. Juist hierin wordt Jezus voluit Messiaans. Hij draagt het zuchten tot  in Gods handen. Het opheffen van handen , dat zuchten   van de schepping in ontvankelijke lege handen  voor Gods aangezicht brengen, is oa ook de taak van ons als gemeente.

P1090202                              P1090196

Ps. 141:2 “ Laat mijn gebed als reukoffer voor Uw aangezicht staan, het opheffen van mijn handen als avondoffer”

Kaph is nl handpalm, de holle hand. Een houding van afhankelijkheid. Wij zijn met duizenden draden verbonden met die zuchtende schepping. Je moet niet zo hard en zo voortdurend halleluja roepen, dat je het zuchten van de schepping niet meer hoort. Je moet ahw zo nu en dan je adem eens  even inhouden. (citaat ds. Klaas Goverts)

patchworkstory2    patchworkstory3

Jezus, Gods Zoon: “Het Woord des Levens  heeft onder ons gewoond, Hij weerspiegelde de heerlijkheid van God, de Vader” Joh.1: 1-18  “In het Woord was leven en het leven was het licht der mensen” Joh. 1:4   “God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis” 1Johannes 1:5  Jezus gaat de weg volkomen.

Jezus heeft de vijandschap aan het kruis gedood, er is verzoening met God, ook tussen mensen daardoor mogelijk. Efez. 2: 11-22  Jezus riep daar aan het kruis “Mijn Rechter waarom hebt Gij Mij verlaten?”  

Hij draagt het lijden tot in Gods hand. “Vader in Uw handen beveel Ik mijn geest” Luc.23:46  “Ik geef hun eeuwig leven…   niemand kan hen uit de hand van Mijn Vader roven. De Vader en Ik zijn een”  Joh. 10: 27-30

patchworkstory4

Handelingen 2: 32 God heeft Jezus uit de dood laten opstaan….God heeft Jezus de ereplaats aan Zijn rechterhand gegeven. God gaf Jezus de Heilige Geest en Jezus heeft de Heilige Geest uitgestort. De mens met pijn (de gebroken wereld) moet heel worden.

Duivel, diabolos= chaotiseur…het is een scheldwoord Openb. 11:17 “Wij danken U , Here God, Almachtig, die is en die was”  Maar God handelt niet buiten de mens om.Via de mens is het kwaad de wereld binnengekomen, via de mens moet het er weer uit.  God en Jezus Zijn Zoon,  bewandelen een weg.

Verschil tussen de 2 koninkrijken

patchworkstory5                               patchworkstory6

Paulus schrijft in de brief aan de Colossenzen 1 over die Heilige Geest die ons kan vullen met liefde, wijsheid en inzicht om  waardig te wandelen.  Kracht te krijgen om te volharden….

“Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in wie wij de verlossing hebben, de vergeving van zonden”. Col.1: 13, 14

patchworkstory9               patchworkstory10

Paulus schrijft over het lijden wat er nu nog is 1 Col 1: 24  Petrus schrijft erover in  1 Petr.2: 20 en 1 Petr. 3 en 4.

Maar eens zal God afrekenen met het kwaad en rechtspreken en rechtzetten.

Naqam= rechtzetten. Ipv een dag van wraak, zoals het bij ons in de vertaling staat, staat er in het Hebreeuws naqam…God zal de schepping weer rechtzetten, wat scheef is…weer herstellen. ( Jes. 61 :2)

Technieken:  Schaduwapplique.  Applicaties van gordijnstof ( handen, voeten, bomen, weg)  en draden ( hart, weg, lucht)  bewerkt met machinaal borduren. Dit alles overdekt met tule en  vastgenaaid op een patchworkonderlap

Randen rood staan voor het bloed  van Jezus. Paars staat voor het lijden. Geel voor hoop voor de toekomst en nu.

Studies: Ds  K Goverts Omgaan met lijden  www.wereldgeschiedenis.com    

Gemaakt 2011

Tijd niets gemeld, deels deel ik ook belevenissen op facebook en hyves af en toe. Na mijn 4 spreekbeurten in oktober en november 2010 , weer eens aan een werkje begonnen. Verder gegaan met schaduwapplicatie. geleerd bij de tassenbee bij quiltbee in Dordrecht. Dus een klein formaat, ong A4. De zondeval had ik daarmee al gemaakt met een geprint dierenstofje met toegevoegd Adam en Eva en een dier geslacht voor hun bekleding en de hand van God die Satan wel vertelt dat zijn macht eens zal vernietigd worden. Omdat mijn oudste zoon erg ziek was begin 2011, was ik weer erg met het lijden bezig een tijd. Nu heb ik het onderdeel het vrederijk af. Met allemaal losse onderdelen van een landschap met losse applicatiedelen erbij, onder de tule en erboven. Het geheel kreeg zo diepte. Bovendien kon ik de ontstane boompjes toch niet onder de tule krijgen. Ook heb ik wat gestudeerd over het 1000 jarige vrederijk en dit geheel geeft hier wat van weer vind ik. De juiste beschrijving en bijbelteksten komen later. Eerst ben ik met deel 3 bezig , tussen de zondeval en het vrederijk. Niet eenvoudig om beknopt weer te geven , maar er zijn al wat onderdelen ontstaan, die nog een geheel hopelijk gaan vormen. Dus nu alleen foto’s van de 2 delen die af zijn.

Vanavond met ‘n vriendin en haar oudste zoon naar “All hail King Jesus”uitvoering geweest. Lekker dichtbij, gelegenheidskoor uit 2 koren Inspiration en Spiritsingers met 2 jonge solisten oa. We hebben er alle drie van genoten. Heel indrukwekkende zangstukken. oa the arrest, the trial, the sentence, the iniquity of us all en It is finished. Al stond de Nederlandse vertaling er deels onder, voor het mooie zou ik wat aan mijn engels moeten doen.

Verder ben ik op mijn manier bezig met het lijden en sterven van Jezus. Met het boek “Het wonder van het kruis” de laatste 18 uur voor Jezus sterven, van Wilkin van de Kamp. Een aanrader.

Daarnaast wat patchworkkleden beschrijven of verkorten. Maandag bij de Paasjubel in Gorinchem mag in de hal 2 kleden hangen, naast schilderijen rondom thema FEEST. Nu ik vind mijn tas Mondriaan er wel bij passen oa.

Paulus en Petrus schrijven over ‘n bijzonder gebeuren na Jezus dood. 1Petrus 3:18,19 ..Hij die gedood is naar het vlees, maar levend gemaakt naar de geest, in welke Hij ook heengegaan is en gepredikt heeft aan de geesten in de gevangenis, die eertijds ongehoorzaam geweest waren…..in  de dagen van Noach.

Efeziers 4:7/9 …aan een ieder genade gegeven naar de mate waarin Christus haar schenkt. Daarom heet het : opgevaren naar den hoge voerde Hij krijgsgevangenen mede, gave gaf  Hij aan de mensen. Wat betekent dit: Hij is opgevaren, anders dan dat Hij ook nedergedaald is naar de lagere , aardse gewesten…..

Wat zijn God en Jezus toch genadig, groot in Liefde.

De afgelopen week weer hard gewerkt om de olijfboom klaar te krijgen. De boom nog wat dikker gemaakt, nog 2 wortels erbij. Nu moet er nog gemeanderd ( vrij gequilt worden), nog wat bladeren vast of dubbel maken). Het kleed kan al wel ophangen, wat fijn is. Zo kan ik beter zien, waar nog de laatste puntjes op de i moeten komen.